آموزش گرامر has been و have been + مثال‌های کاربردی

اگر می‌خواهید بدانید تا امروز در استفاده از has been و have been درست عمل کرده‌اید یا نه، به جای درستی آمده‌اید. در این مقاله، تفاوت بین این دو را تشریح می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چه زمانی از این افعال استفاده می‌کنیم؟

کاربرد have been و has been

has been و have been هر دو شکل حال کامل (Present Perfect) فعل بی‌قاعده‌ی “be” هستند. has been برای سوم شخص مفرد برای ضمایر (she، he، it) استفاده می‌شود. have been برای ضمایر (I، you, we، they) استفاده می‌شود. had been برای فعل “be”شکل گذشته کامل (Past Perfect) است . این عبارت‌ها در ترکیب با افعال دیگر اشکال گذشته کامل استمراری (مانند had been working) و حال کامل استمراری مانند ( has/have been working)  را ایجاد می‌کنند.

شباهت و تفاوت have been و has been

ما از have been و has been برای بیان عمل یا اتفاق‌هایی که از گذشته آغاز شده‌اند و تا زمان حال ادامه دارند، استفاده می‌کنیم. ساختار حال کامل استمراری به شکل زیر است:

Subject + have/has + been + present participle + the rest of the sentence

has been , have been
مثال:

She has been working on her project for two hours.
.او دو ساعت است که دارد روی پروژه‌اش کار می‌کند
I have been studying English for three years.
.من سه ساله که دارم زبان انگلیسی می‌خونم
It has been raining since this morning.
.از صبح داره بارون میاد

توجه: برای یادگیری بهتر این گرامر پیشنهاد می‌شود حتماً ابتدا گرامر حال کامل را مطالعه نمایید چون زمان حال کامل استمراری بر پایه یادگیری گرامر حال کامل است.

شکل منفی have been و has been

برای ساخت جملات منفی با have been و has been، کافیست فعل کمکی منفی “not” را پس از آنها قرار دهیم.

Subject + have/has + NOT + been + present participle + the rest of the sentence

مثال:

I haven’t been studying French lately.
.من اخیراً فرانسه مطالعه نمی‌کنم
She hasn’t been attending dance classes this month.
.او این ماه به کلاس رقص نیامده است
They haven’t been playing video games for hours.
.آنها ساعت‌ها ست که بازی ویدیویی نمی‌کنند

شکل سوالی Have been و Has been

در جملات سوالی بله/خیر، have یا has را به عنوان فعل ابتدایی جمله قرار می‌دهیم و سپس فاعل و بعد از آن been را قرار می‌دهیم. اگر هم بخواهیم WH Question بپرسیم، WH word را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس ساختار قبلی را پیاده می‌کنیم. به جداول زیر دقت کنید:

سوالی کردن با have been و hase been

Has/Have + subject + been + verb-ing + rest of the sentence ?

مثال:

Have you been practicing the guitar?
+ Yes, I have been practicing the guitar.
– No, I haven’t been practicing the guitar.
آیا شما گیتار تمرین می‌کنید؟
.بله، من گیتار تمرین می‌کنم
.نه، من گیتار تمرین نمی‌کنم

سوالی کردن با افعال wh
نحوه سوالی کردن have been و has been

Wh-word + has/have + subject + been + verb-ing + rest of the sentence?

– What have they been doing all day?
آن‌ها تمام روز چه کارهایی انجام داده‌اند؟
+ They have been playing football all day.
.آن‌ها تمام روز را در حال فوتبال بازی کردن بوده‌اند

– How long has he been working on that project?
او چه مدتی روی آن پروژه کار کرده است؟
+ He has been working on that project for two months.
.او دو ماهه که داره روی آن پروژه کار می‌کنه

خودآزمایی:

حالا نوبت شماست تا خودآزمایی زیر را انجام دهید و جواب‌های درست را برای ما در بخش نظرات بنویسید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
جاهای خالی زیر را با Have been  و یا Has been پر کنید.

1. She ___________ working on her project all morning.
2. They ___________ discussing the proposal for over an hour.
3. I ___________ wanting to visit that museum for a long time.
4. He ___________ studying French for the past two years.
5. The team ___________ preparing for the upcoming competition diligently.

:Answer Key

1. has been
2. have been
3. have been
4. has been
5. has been

2 دیدگاه
  1. علیرضا

    عالی بود!

    1. لی‌لی قهرمان

      خیلی ممنونم ^_^

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.