آموزش فونتیک انگلیسی(۴۴ صامت و مصوت انگلیسی)

در این مقاله قصد داریم درباره فونتیک انگلیسی و چالش‌هایی که زبان‌آموزان با این مبحث دارند، صحبت کنیم. برخی از زبان ها “آوایی” یا Phonetic هستند. یعنی می‌توانید به یک کلمه که جایی نوشته شده نگاه کنید و بدانید که چطور آن را تلفظ کنید. یا می‌توانید یک کلمه را بشنوید و بدانید که چگونه آن را بنویسید. در زبان‌های آوایی، رابطه مستقیمی بین املا و صوت وجود دارد. درک این نکته مهم است که انگلیسی یک زبان آوایی یا Phonetic نیست. بنابراین ما اغلب کلمه‌ای را به همان شکلی که املای آن نوشته می‌شود تلفظ نمی‌کنیم.

فونتیک انگلیسی چیست؟ با مثال

برخی از کلمات می‌توانند املای یکسان داشته باشند اما تلفظ متفاوتی داشته باشند، برای مثال:

I like to read [ri:d].

من دوست دارم بخوانم.

I have read [red] that book.

من آن کتاب را خوانده‌ام.

برخی از کلمات املای متفاوتی دارند اما تلفظ یکسانی دارند، به‌عنوان مثال:

I have read [red] that book.

من آن کتاب را خوانده‌ام.

Red [red] is my favorite color.

قرمز رنگ موردعلاقه من است.

دانش‌آموزان گاهی می‌پرسند: “چرا تلفظ انگلیسی اینقدر سخت است؟” این واقعا سؤال اشتباهی است. سوال درست این خواهد بود: “چرا املای انگلیسی اینقدر سخت است؟”

همه زبان‌ها اول صحبت می‌شوند و بعد نوشته می‌شوند. اگر فقط انگلیسی صحبت می‌کنید، تلفظ آن بسیار آسان است. مشکل زمانی پیش می‌آید که انگلیسی می‌نویسید و سپس سعی می‌کنید به همان روشی که می‌نویسید به انگلیسی صحبت کنید. هنگام تمرین تلفظ، سعی کنید انگلیسی نوشتاری را فراموش کنید. فقط به صدای کلمات فکر کنید.

برای توضیح این موضوع می‌گوییم املای «ough» را می‌توان با هفت صدای مختلف تلفظ کرد. اما این روش اشتباهی برای بیان آن است. بهتر است بگوییم که هفت صدای مختلف را می‌توان در نوشتار با املای یکسان نشان داد. بنابراین می‌بینید که فکر کردن به “ough” اصلا نمی‌تواند کمک کند. فکر کردن به هفت صدا بسیار مفیدتر است:

though (go در o مثل)
through (too در oo مثل)
cough (offer در off مثل)
rough (suffer در uff مثل)
plough (flower در ow مثل)
ought (saw در aw مثل)
borough (above در a مثل)*

* در انگلیسی آمریکایی “borough” bur-oh تلفظ می‌شود (مانند o در go).

به صداهای انگلیسی فکر کنید و تمرین کنید . بعدش می‌توانید بگویید چقدر املای احمقانه‌ای دارند. یادتان باشد، این املای انگلیسی است که باعث سختی می‌شود، نه تلفظ انگلیسی!

صامت‌ها و مصوت‌های انگلیسی

در ادامه نمونه‌هایی از استفاده از IPA در کلمات رایج انگلیسی آورده شده است. با تلفظ کلمات می‌توانید صداهای مختلف مصوت و صامت را تمرین کنید. این یکی از راه‌هایی است که می‌توانید تلفظ انگلیسی خود را بهبود بخشید.

Short Vowel: مصوت‌های کوتاه انگلیسی

IPA نماد مثال
e Went, intend, send, letter.
æ Cat, hand, nap, flat, have.
ʌ Fun, love, money, one, London, come.
ʊ Put, look, should, cook, book, look.
ɒ Rob, top, watch, squat, sausage.
ə Alive, again, mother.

Long Vowel: مصوت‌های بلند انگلیسی

IPA نماد مثال
i: Need, beat, team.
ɜ: Nurse, heard, third, turn.
ɔ: Talk, law, bored, yawn, jaw.
u: Few, boot, lose, gloomy, fruit, chew.
ɑ: Fast, car, hard, bath.

Diphthong Vowels: مصوت‌های دوگانه انگلیسی

IPA نماد مثال
ɪə Near, ear, clear, tear, beer, fear
Hair, there, care, stairs, pear
Face, space, rain , case, eight
ɔɪ Joy, employ, toy, coil, oyster.
My, sight, pride, kind, flight
əʊ No, don’t, stones, alone, hole
Mouth, house, brown, cow, out

Consonants Sounds: Fricatives

IPA نماد مثال
f Full, Friday, fish, knife.
v Vest, village, view, cave.
θ Thought, think, Bath.
ð There, those, brothers, others.
z Zoo, crazy, lazy, zigzag, nose.
ʃ Shirt, rush, shop, cash.
ʒ Television, delusion, casual
h High, help, hello.

Consonants Sounds: Plosives

IPA نماد مثال
p Pin, cap, purpose, pause.
b Bag, bubble, build, robe.
t Time, train, tow, late.
d Door, day, drive, down, feed.
k Cash, quick, cricket, sock.
g Girl, green, grass, flag.

Consonants Sounds: Affricates

IPA نماد مثال
ʈʃ Choose, cheese, church, watch.
Joy, juggle, juice, stage.

Consonants Sounds: Nasals

IPA نماد مثال
m Room, mother, mad, more.
n Now, nobody, knew, turn.
ŋ King, thing, song, swimming.

Consonants Sounds: Approximants

IPA نماد مثال
r Road, roses, river, ring, ride.
j Yellow, usual, tune, yesterday, yard.
w Wall, walk, wine, world.
l and ɫ Law, lots, leap, long, pill, cold, chill, melt.

زبان انگلیسی چند صامت و مصوت دارد؟

علیرغم وجود تنها 26 حرف در زبان انگلیسی، تقریباً 44 صدای منحصر به فرد وجود دارد که به عنوان واج نیز شناخته می‌شود . 44 صدا به شما در تشخیص یک کلمه یا معنی آن از کلمه دیگر کمک می‌کند و به دو دسته تقسیم می‌شوند: صامت‌ها و مصوت‌ها. در ادامه فهرستی از 44 واج به همراه نمادهای الفبای فونتیک انگلیسی بین‌المللی و نمونه‌هایی از کاربرد آنها آورده شده است. توجه داشته باشید که به دلیل لهجه‌ها، گویش‌ها و تکامل خود زبان، چیزی به نام فهرست قطعی واج‌ها وجود ندارد. بنابراین شما ممکن است لیست‌هایی با بیشتر یا کمتر از این 44 صدا پیدا کنید.

نمودار زیر، نمودار واج‌های بریتانیایی و آمریکایی را با یک نماد نشان می‌دهد. یک نماد می‌تواند به‌معنای دو واج مختلف در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی باشد. لینک‌هایی مقابل هر صدا که با برچسب AM و BR مشخص شده‌اند، صداهای ضبط شده را پخش می‌کنند که در آن کلمات به انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتیش تلفظ می‌شوند. نسخه بریتیش فقط در مواردی ارائه می‌شود که با نسخه آمریکایی بسیار متفاوت باشد.

Vowels: مصوت‌های زبان انگلیسی

IPA مثال نحوه تلفظ
ʌ CUP, LUCK AM
ɑ: ARM, FATHER AM  BR
æ CAT, BLACK AM
e MET, BED AM
ə AWAY, CINEMA AM
ɜ:ʳ TURN, LEARN AM BR
ɪ HIT, SITTING AM
i: SEE, HEAT AM
ɒ HOT, ROCK AM BR
ɔ: CALL, FOUR AM BR
ʊ PUT, COULD AM
u: BLUE, FOOD AM
FIVE, EYE AM
NOW, OUT AM
SAY, EIGHT AM
GO, HOME AM
ɔɪ BOY, JOIN AM
eəʳ WHERE, AIR AM BR
ɪəʳ NEAR, HERE AM BR
ʊəʳ PURE, TOURIST AM BR

Consonants: صامت‌های زبان انگلیسی

IPA مثال نحوه تلفظ
b BAD, LAB AM
d DID, LADY AM
f FIND, IF AM
g GIVE, FLAG AM
h HOW, HELLO AM
j YES, YELLOW AM
k CAT, BACK AM
l LEG, LITTLE AM
m MAN, LEMON AM
n NO, TEN AM
ŋ SING, FINGER AM
p PET, MAP AM
r RED, TRY AM
s SUN, MISS AM
ʃ SHE, CRASH AM
t TEA, GETTING AM
CHECK, CHURCH AM
θ THINK, BOTH AM
ð THIS, MOTHER AM
v VOICE, FIVE AM
w WET, WINDOW AM
z ZOO, LAZY AM
ʒ PLEASURE, VISION AM
JUST, LARGE AM

 

رونویسی‌ آوایی (Phonetic Transcription) چیست؟

رونویسی آوایی نمایش بصری صداهای گفتار است. رایج‌ترین نوع رونویسی فونتیک انگلیسی از الفبای آوایی استفاده می‌کند.

بهترین سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها برای یادگیری فونتیک انگلیسی

مواردی که در ادامه معرفی می‌شوند، برخی از بهترین ابزارها و برنامه‌ها برای یادگیری فونتیک انگلیسی هستند.

Text2Phonetics

Texts2Phonetics یک برنامه آنلاین است که متون انگلیسی کوچک را به رونویسی‌های آوایی گسترده در الفبای فونتیک انگلیسی بین‌المللی (IPA) رونویسی می‌کند.

TypeIPA

TypeIPA یک برنامه Online برای تایپ یا تصحیح تلفظ کلمات یا متون انگلیسی با صفحه کلید IPA است که شامل رایج‌ترین علائم فونتیک انگلیسی است.

ToPhonetics

ToPhonetics یک تبدیل آنلاین متن انگلیسی به رونویسی آوایی IPA است. این برنامه، متن انگلیسی شما را با استفاده از الفبای فونتیک انگلیسی بین‌المللی به رونویسی آوایی آن ترجمه می‌کند. می‌توانید این برنامه را از AppStore و PlayStore دانلود کنید.

Phonetizer.com

Phonetizer نرم افزاری برای Windows 10 ، Windows 8.1 ، Windows 8 ، Windows 7 ، Mac OS X ، iPad ، iPhone، تلفن‌ها و تبلت‌های اندرویدی و وب است که به راحتی و به سرعت رونویسی انگلیسی بریتیش یا آمریکایی را به متن فونتیک انگلیسی اضافه می‌کند.

Cambridge Online Dictionary

دیکشنری آنلاین کمبریج، فرهنگ لغت مورد استفاده بیاری زبان‌آموزان سراسر دنیاست زیرا عملکردهای زیادی دارد که زبان‌آموزان به آن نیاز دارند مانند:

  • تلفظ کلمات در بریتانیا
  • تلفظ کلمات در ایالات متحده
  • معنی کلمات
  • رونویسی آوایی کلمات

یکی از جنبه‌هایی که درباره دیکشنری آنلاین کمبریج محبوب است، میزان تطابق این فرهنگ لغت با نمادهای استفاده شده در مجموعه تلفظ انگلیسی در کتاب‌هاست.

Phonemic Chart Keyboard

Phonetic Chart شامل 44 صدای گفتاری انگلیسی است. یک ابزار عالی برای یادگیری و آموزش تلفظ انگلیسی است. از این سایت برای تایپ کردن کاراکترها تنها با استفاده از کلیک کردن با ماوس استفاده کنید. سپس می‌توانید در نرم‌افزار موردنظر خود کپی و جایگذاری کنید، یا حتی با استفاده از دکمه save as image، کاراکترها را به عنوان تصویر دانلود کنید.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.