درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم (با نمونه سوال)

در درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم شاگردان قرار است با نحوه‌ی صحبت کردن درباره شهر زندگی خود آشنا شوند. این درس با یک مکالمه بین دو نفر شروع می‌شود که متن و ترجمه این مکالمه در زیر برای شما آورده شده است.

مکالمه درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

مکالمه درس پنجم زبان انگلیسی سال هشتم

فرد خارجی: مرتضی. درباره اصفهان به من بگو. آنجا کجاست؟

مرتضی: خوب اصفهان یک شهر قدیمی در مرکز ایران است.

فرد خارجی: چطور جاییست؟

مرتضی: یک شهر بزرگ و تمیز است.

فرد خارجی: و ساختمان های معروف؟

مرتضی: بله، خیلی دارد. در حقیقت اصفهان برای مسجدها و کاخ‌هایش معروف است.

فرد خارجی: آنجا موزه هم هست؟

مرتضی: بله برخی از عالی ترین‌ها.

فرد خارجی: من باید به زودی شهر را ببینم.

مرتضی: حتما و ما می‌توانیم در پایین شهر غذای مخصوص بخوریم.

لغات درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

فارسی

English

در باره ….. به من بگو . Tell me about ….
نرکز Center
معروف Famous
در حقیقت Actually
عالی Great
به زودی Soon
مخصوص Special
پایین شهر Downtown

حال به مثال‌های زیر دقت کنید. فایل صوتی در کتاب موجود است.

توصیف شهر و کشور به انگلیسی

اصفهان کجاست؟  اصفهان در مرکز ایران است.

ماکو کجاست؟     ماکو در شمال غرب است.

کرج کجاست؟  نزدیک پایتخت است.

آنجا کجاست؟   در جنوب است.

حال سعی کنید این جملات را با معنی به خاطر بسپارید و با یک همکلاسی تمرین کنید.

توصیف شهر به انگلیسی

اصفهان چطور جاییست؟                                قدیمی است.

یک شهر بزرگ است.

برای چه چیزی معروف است؟                         خیلی تمیز است.

برای مسجدهای قدیمی‌اش معروف است.
حال به چند نمونه سوال و جواب دیگر دقت نمایید.
برای پرسیدن راجع به وجود مکان‌های مختلف در اطراف از ساختارهای زیر استفاده می‌کنیم.
اگر راجع به یک مکان است:

Is + there +a/an + a place?
Is there a bank near here?

اگر راجع به بیش از یک مکان است:

Are+ there +any + place + plural S?
Are there any banks nearby?

آدرس دادن به انگلیسی

آنجا هیچ کتابخانه‌ای هست؟                بله هست. نه نیست.

آنجا یک ایستگاه مترو هست؟              بله هست.  نه نیست.

آنجا هیچ رستورانی هست؟                 بله، خیلی.

آنجا موزه‌ای هست؟                        بله، برخی از بهترین‌ها.

آنجا استادیوم هست؟                         بله، یک جدید.

به خاطر سپردن لغت‌های مختلف مربوط به مکان‌های شهری در اینجا مهم است.

فارسی

English

حرم Shrine
موزه Museum
مترو Metro
پل Bridge
فرودگاه Airport
رستوران Restaurant
باغ وحش Zoo
استادیوم Stadium

در این قسمت یک مکالمه وجود دارد که هدف آن آموختن اسپل درست کلمات جدید است. این مکالمه حتما باید به همراه فایل صوتی ترجمه شود چون راجب تلفظ صحیح لغات نیز هست.

تلفظ کلمات درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

شاگرد: ببخشید، جنوب غربی به انگلیسی چه می‌شود؟

استاد: south west.

شاگرد: لطفا دوباره بگویید.

استاد: south west.

شاگرد: اما دوستان من می‌گویند  south west درست است؟

معلم: خیر درست نیست. بگو south.

شاگرد: ممنونم.

ادامه درس 5 شامل تمرینات تعاملی جهت تقویت مهارت مکالمه است که پیشنهاد می‌شود حتما تمرین کنید.

نمونه سوالات درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

سعی کنید سوال‌های 1 تا 4 را با پاسخ درست مچ کنید.

1. Are there any restaurants nearby?        A) It’s very small.
2. What’s your city like?                          B) yes, there is one on Akbari Street.
3. Is there a book store on this street?     C) It’s famous for its food.
4. What’s it famous for?                          D) No, there aren’t any.

پاسخ‌ها

1. D
2. A
3. B
4. C

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل جعبه پر کنید.

 

what

any

a

famous

What’s

1. Is Shiraz a ……………city?
2. Are there ………….. restaurants nearby?
3. Is there …….. mall in this city?
4. there ……………. Any shopping centers.
5. ………………… Istanbul like?

پاسخ‌ها

1.famous
2. any
3. a
4. aren’t
5. what’s

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.