۱۱۰ کلمه متضاد انگلیسی که مکالمه شما را دگرگون می‌کند!

کلمه متضاد به انگلیسی (Antonym)، ریشه در زبان یونانی دارد. معادل یونانی برای “opposite” کلمه “anti” و برای “name” کلمه “onym” است. بنابراین متضادها کلماتی هستند که معانی مخالف یا مقابل یکدیگر را دارند. درک انواع متضادهای انگلیسی و مثال‌هایی از آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند در مکالمات روزمره خود تغییرات چشمگیری ایجاد کنید. تعدادی کلمه متضاد انگلیسی رایج هم وجود دارد که با یادگیری آنها مکالمه خود را درگرگون خواهید کرد. ما لیستی از این کلمات متضاد را آماده کرده‌ایم. در ادامه نگاهی به آنها خواهیم انداخت!

تفاوت بین کلمات مترادف(Synonym) و متضاد انگلیسی(Antonym)

متضادها(Antonyms) مترادف‌ها(Synonyms)
کلمات مخالف یکدیگر را متضاد می‌گویند. کلماتی که معانی مشابه یا یکسان دارند مترادف نامیده می‌شوند.
به گفته مریام وبستر، متضاد کلمه‌ای با معنای مخالف است. به گفته مریام وبستر، مترادف یکی از دو یا چند کلمه یا عبارت از یک زبان است که در برخی یا همه معانی یکسان یا تقریبا یکسان دارند.
مثال: Divide – Unite; Vacant – Occupied; Freeze – Boil. مثال: Annihilation – Destruction; Polite – Gracious; Risky – Dangerous.

نقش متضادهای انگلیسی در جملات

 • از طریق این متضادها، می‌توانید نوشته خود را سرگر‌م‌کننده‌تر و جذاب‌تر کنید. کلمات متضاد انگلیسی همچنین می‌توانند به شما کمک کنند تا نمره آیلتس و تافل خود را افزایش دهید.
 • متضادها به عنوان یک توضیح خوب برای تعریف کلمات در دیکشنری انگلیسی به کار می‌روند.
 • کلمات متضاد انگلیسی، ابزار خوبی برای شکل دادن به تضاد در ادبیات انگلیسی هستند.
 • برای توانایی زبانی کلمه سازی می‌توان گفت که، کلمات مخالف انگلیسی نقش بسزایی در غنی‌سازی زبان و دایره واژگان دارند.
 • اهمیت متضاد در فرآیند فراگیری زبان مادری و زبان دوم (بخصوص در زبان انگلیسی) مشاهده می‌شود.
 • متضادها همچنین توانایی توضیح بهتر کلمات را با معنی آنها در فرهنگ لغت‌های مشابه و دو زبانه دارند.

فهرست 100 کلمه متضاد انگلیسی پرکاربرد

کلمات متضاد انگلیسی می‌‎توانند به شما در درک بهتر معنای یک کلمه کمک کنند. در اینجا 100 کلمه متضاد انگیسی را برای شما آورده‌ایم که می‌تواند ابزاری عالی برای غنی‌سازی واژگان شما و تقویت مکالمات معنادار شما در زبان انگلیسی باشد.

کلمه معنی متضاد معنی
 Argue   مخالفت  Agree   موافقت
 All   همه  None   هیچ یک
 Amateur   آماتور  Professional   حرفه‌ای
 Alive   زنده  Dead   مرده
 Advanced   پیشرفته  Elementary   ابتدایی
 Adult   بالغ  Child   کودک
 Ancestor   جد  Descendant   نسل
 Angel   فرشته  Devil   شیطان
 Boy   پسر  Girl   دختر
 Build   ساختن  Destroy   از بین بردن
 Buy   خرید کردن  Sell   فروش
 Borrow   امانت گرفتن  Lend   قرض دادن
 Body   بدن  Soul   روح
 Blunt   کند  Sharp   تیز
 Bitter   تلخ  Sweet   شیرین
 Bottom   پایین  Top   بالا
 Boring   حوصله سر بر  Exciting   هیجان انگیز
 Busy   مشغول  Lazy   تنبل
 Ceiling   سقف  Floor   کف
 Catch   گرفتن  Miss   از دست دادن
 Careful   مراقب  Careless   بی توجه
 Calm   آرام  Excited   برانگیخته
 Close   نزدیک  Open   باز کن
 Cold   سرد  Hot   داغ
 Clear   صاف  Cloudy   ابری
 Child   کودک  Adult   بالغ
 Certainly   قطعا  Probably   شاید
 Callous   بی احساس  Sensitive   حساس
 Die   مردن  Live   زندگی
 Dictatorship   دیکتاتوری  Republic   جمهوری
 Dainty   خوش ریخت  Clumsy   بد ریخت
 Desperate   مستاصل  Hopeful   امیدوار
 Divide   تقسیم کردن  Unite   متحد کردن
 Domestic   داخلی  Foreign   خارجی
 Distant   غیر صمیمی، دور  Near   نزدیک
 Different   ناهمسان  Alike   یکسان
 Drama   نمایش درام  Comedy   کمدی
 Dull   خسته‌کننده  Interesting   جالب
 Emigration   مهاجرت  Immigration   مهاجرت
 Empty   خالی  Full   پر
 Eager   مشتاق  Apathetic   بی تفاوت
 Everything   همه چیز  Nothing   هیچ چیز
 Evening   عصر  Morning   صبح
 Even   زوج  Odd   فرد
 Exclude   به جز…  Include   شامل…
 Expensive   گران  Cheap   ارزان
 Export   صادر کردن، استخراج کردن  Import   وارد کردن
 Exit   خروج  Entrance   ورود
 Foreground   پیش زمینه  Background   زمینه
 For   برای  Against   در برابر
 Forbid   منع کردن  Allow   اجازه دادن
 Flippant   تلنگر  Somber   غمگین
 Flat   تخت، مسطح  Hilly   تپه ای
 Future   آینده  Past   گذشته
 Frequently   مکررا  Occasionally   گاهی
 Funny   خنده‌دار  Serious   جدی
 Friend   دوست  Enemy   دشمن
 Gaiety   شادی  Misery   بدبختی
 Give   دادن  Take   بگیرید
 Guest   مهمان  Host   میزبان
 Guilty   گناهکار  Innocent   بی‌گناه
 Gentle   ملایم  Violent   خشن
 Gentleman   جنتلمن  Lady   خانم
 General   عمومی  Particular   خاص
 Grown-Up   بزرگ شده  Child   کودک
 Good   خوب  Bad   بد
 Giant غول پیکر  Tiny   کوچک
 Heavy   سنگین  Light   سبک
 Heaven   بهشت  Hell   جهنم
 Hopeful   امیدوار  Desperate   مستاصل
 Health   سلامتی  Disease   مرض
 Hate   نفرت  Love   عشق
 Harvest برداشت محصول  Plant  کاشت محصول
 Handsome   خوش قیافه  Ugly   زشت
 Happy   خوشحال  Sad   غمگین
 High   بالا  Low   کم
 Here   اینجا  There   آنجا
 Intentional   عمدی – قصدی  Accidental   تصادفی
 Intelligent   باهوش  Silly   احمقانه
 Inside   داخل  Outside   خارج از
 Increase   افزایش دادن  Reduce   کاستن
 Interrupt   قطع کردن  Continue   ادامه دادن
 Insult   توهین  Compliment   تعریف و تمجید
 Ill   بیمار  Healthy   سالم
 Ignore نادیده گرفتن  Notice توجه کردن
 Loser   بازنده  Winner   برنده
 Lower   پایین تر  Higher   بالاتر
 Marry   ازدواج  Divorce   طلاق
 Mend   تعمیر کردن  Break شکستن
 Midnight   نیمه شب  Noon   ظهر
 Melt   ذوب شدن  Freeze   یخ زدن
 Negative   منفی  Affirmative   مثبت
 Native   بومی  Foreigner   خارجی
 Nasty   زننده  Nice   خوب
 Narrow   محدود  Broad   گسترده
 Happy خوشحال  Wistful خیالاتی
 Humble   فروتن  Proud   مغرور
 Important   مهم  Trivial   ناچیز
 Safe   بی خطر  Unsafe   ناامن
 Secure   امن  Insecure   ناامن
 Intentional   عمدی – قصدی  Accidental   تصادفی
 Brighten   روشن کردن  Fade   محو شدن
 Broad   گسترده  Narrow   محدود، تنگ
 Limited   محدود  Boundless   بی حد و مرز
 War   جنگ  Peace   صلح
 Permanent   دائمی  Temporary   موقت
 Plentiful   فراوان  Scarce   کمیاب
 Plural   جمع  Singular   مفرد
 Guilty   گناهکار  Innocent   بی گناه
 Zenith   اوج، فراز  Nadir   نشیب
 Zip   فشرده کردن  Unzip   از حالت فشرده خارج کردن
 Exterior   خارجی  Interior   داخلی
 External   خارجی  Internal   درونی؛ داخلی

آیا راه آسانی برای یادگیری کلمات متضاد وجود دارد؟

در حالی که یادگیری کلمات متضاد انگلیسی می‌تواند دایره لغات شما را غنی کند، اما اگر سعی کنید این کار را یکجا انجام دهید ممکن است موجب گیجی شما شود. به همین دلیل، ما چند روش موثر برای یادگیری کلمات مخالف انگلیسی را فهرست کرده‌ایم.

 1. با یادگیری چند کلمه متضاد انگلیسی و قرار دادن آن‌ها در لیست واژگان خود شروع کنید. سعی کنید کلماتی را که یاد می‌گیرید، در مکالمات و نوشتن خود ادغام کنید. تنها در این صورت به هدف خود می‌رسد.
 2. سعی نکنید متضاد و مترادف را با هم یاد بگیرید، زیرا ممکن است شما را گیج کند و بر تسلط به زبان انگلیسی تأثیر بگذارد. در عوض، هر بار یک چیز را یاد بگیرید و قبل از اینکه به سراغ چیزهای بعدی بروید، بر آن مسلط شوید.
 3. با آشنایی با مترادف‌ها و کلمات متضاد انگلیسی مرتبط با علایق و سرگرمی‌های خودتان شروع کنید. سپس می‌توانید به سراغ تماشای فیلم انگلیسی، گوش دادن به پادکست، خواندن وبلاگ و غیره بروید تا افق یادگیری خود را گسترش دهید.
 4. کلمات متضاد انگلیسی همیشه در هر جمله یکسان نیستند. در عوض، معنی کلمه را در متن جمله یاد بگیرید و در صورت لزوم در مکالمات خود از این متضادهای انگلیسی استفاده کنید.
 5. هر کلمه را به‌عنوان یک کلمه جدید در نظر بگیرید و معنی آن را یاد بگیرید. به این ترتیب، مغز شما با آن کلمه ارتباط ایجاد می‌کند و متضادها به مرور زمان برایتان عادی‌تر می‌شوند.

دانلود لیست 110 کلمه متضاد انگلیسی با ترجمه فارسی

لینک دانلود

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.