مکالمه انگلیسی در فروشگاه | به‌راحتی به زبان انگلیسی خرید کنید!

یکی از کارهایی که بدون‌شک در صورت مهاجرت یا سفر به کشور جدید اجتناب‌ناپذیر است، مکالمه انگلیسی در فروشگاه است. از خرید یک شکلات کوچک گرفته تا پرو لباس در فروشگاه! شما نیاز دارید با جملات یا اصطلاحاتی که در فروشگاه‌ها و مراکز خرید استفاده می‌شوند آشنا شوید. در این مقاله از سفیرمگ، پرکاربردترین عبارت‌هایی را که برای مکالمه به زبان انگلیسی در زمان خرید نیاز دارید، از شروع تا پایان مکالمه در جداول جداگانه آورده‌ایم. این عبارات را بخوانید و تمرین کنید و فراموش نکنید فایل PDF آخر مقاله را هم دانلود کنید چرا که شامل چند مکالمه کاربردی در هنگام خرید از یک فروشگاه است.

مکالمه انگلیسی در فروشگاه، اصطلاحات پرکاربرد مشتری و فروشنده

 • پیدا کردن فروشگاه موردنظر 

جمله‌ ترجمه

Can you recommend a good toy shop/store?

مغازه اسباب‌فروشی خوبی می‌شناسید؟

Is there a chemist / pharmacy in this area?

در این منطقه هیچ داروخانه‌ای هست؟

Where can I get pet food  from?

از کجا می‌توانم غذای حیوانات تهیه کنم؟

Where is the nearest shopping center?

نزدیک‌ترین مرکز خرید کجاست؟

Could you direct me to the nearest post office please?

می‌توانید من را به نزدیک‌ترین اداره پست راهنمایی کنید لطفا؟

Do you know where the nearest hardware store is?

می‌دانید نزدیک‌ترین فروشگاه ابزارآلات کجاست؟
 • جواب‌هایی که معمولا فروشندگان می‌دهند:
جمله‌ ترجمه
There is a really good book shop just around the corner. یک کتاب‌فروشی خوب همین حوالی هست
You can buy that here in the hotel. شما می‌توانید همینجا در هتل هم آن را بخرید
The nearest one is a few miles away. نزدیک‌ترینشان چند کیلومتر با اینجا فاصله دارد
The best toy shop is in the shopping center. بهترین اسباب‌فروشی داخل مرکز خرید است
The post office isn’t open on Sundays. اداره پست یکشنبه‌ها باز نیست
The convenience store on the corner might sell that. فروشگاه رفاه آن طرف ممکن ‌است آن را بفروشد

آموزش خرید به زبان انگلیسی، زمان بازگشایی فروشگاه

 • سوال‌هایی که می‌توانید از فروشگاه بپرسید:
جمله‌ ترجمه

What time are you open until?

تا چه ساعتی باز هستید؟

What time do you close today?

امروز چه ساعتی می‌بندید؟

Are you open on the weekends?

آخر هفته‌ها باز هستید؟

Are you open all day?

تمام روز باز هستید؟

What are your opening hours?

چه ساعتی باز هستید؟

Are you open on Sundays?

یکشنبه‌ها باز هستید؟

Are you open every day during the week?

در طول هفته هرروز باز هستید؟

What time do you open tomorrow?

فردا چه ساعتی باز می‌کنید؟

 

 • جواب‌هایی که فروشندگان به شما می‌دهند:
جمله‌ ترجمه

We’re open from 9am to 6pm.

از ساعت 9 صبح تا 6 عصر باز هستیم

We’re open on weekdays only (Monday to Friday).

فقط روزهای هفته هستیم(دوشنبه تا جمعه)

We’re open from 10am to 8pm.

از ساعت 10 صبح تا 8 شب باز هستیم

We’re open 7 days a week.

ما هفت روز هفته بازیم

What are your opening hours?

چه ساعت‌هایی باز هستید؟

We’re open 24/7 (24 hours a day, 7 days a week).

ما هفت روز هفته 24 ساعته بازیم

We’re closed at lunchtime, between 12pm and 2pm.

ما تایم ناهار بسته‌ایم، بین ساعت 12 تا 2 ظهر

We’re closed on Bank Holidays (national holidays).

ما تعطیلات رسمی تعطیل هستیم

راهنمای خرید به زبان انگلیسی، چطور اقلام موردنظر را انتخاب کنیم؟

 • سوال‌هایی که کارمند فروشگاه یا فروشنده می‌پرسد:
جمله‌ ترجمه

Can / May I help you?

می‌توانم کمکتان کنم؟

Can I help you find something?

برای پیدا کردن چیزی کمک می‌خواهید؟

What color would you like?

چه رنگی دوست دارید؟

What size would you like?

چه سایزی می‌خواهید؟

Is there anything else I can help you with?

کمک دیگری می‌خواهید؟

Would you like to try it on?

مایلید امتحانش کنید؟

Is that any good?

خوبه؟

What can I do for you?

چه‌کاری می‌توانم برایتان کنم؟

How does it fit?

چطور بود؟

How about this one?

نظرتان درباره این یکی چیست؟

Would you like anything else?

چیز دیگری احتیاج دارید؟

 

 • سوال‌هایی که مشتری در فروشگاه می‌پرسد:
جمله‌ ترجمه

Excuse me, do you work here?

ببخشید، شما اینجا کار می‌کنید؟

Could you help me please?

کمکم می‌کنید لطفا؟

I’m looking for a ….

من دنبال ….. می‌گردم

I’m trying to find a ….

دارم سعی می‌کنم ….. را پیدا کنم

Could you tell me where the …. is, please?

می‌شود بگویید …. کجاست لطفا؟

How much is this?

این چند است؟

How much are these?

اینها چند است؟

How much does this cost?

قیمت این چقدر است؟

How much is that …. in the window?

چطور بود؟

Where can I find the …. ?

کجا می‌توانم …. را پیدا کنم؟

Do you sell …. ?

شما ….. می‌فروشید؟

Do you have any … ?

شما …… دارید؟

Would you have this in another color?

رنگ دیگر این را دارید؟

Have you got anything cheaper?

چیز ارزانتری دارید؟

Do you have something less pricey (expensive)?

چیز کم‌قیمت‌تر دارید؟

Do you have this item in stock?

این جنس را موجود دارید؟

Do you have a smaller/bigger/larger size?

سایز کوچکتر/بزرگتر دارید؟

Do you know where else I could try?

می‌دانید دیگر کجا می‌توانم سر بزنم؟

Does it come with a guarantee/warranty?

این گارانتی/وارانتی هم دارد؟

Where is the changing/fitting room?

اتاق پرو کجاست؟

Is there somewhere I can try it/this/them on, please?

جایی هست که بتوانم این را پرو کنم؟

Where can I weigh my groceries?

کجا می‌توانم این‌ها را وزن کنم؟

Do/Can you deliver?

می‌شود شما تحویل دهید؟

Do you have a refund policy?

آیا کالا را پس می‌گیرید؟

Is this in the sale?

این فروشی است؟
 • جواب‌هایی که فروشنده به شما می‌دهد:
جمله‌ ترجمه

I’m afraid that’s the only color we have.

فکر می‌کنم این تنها رنگی است که موجود داریم

Sorry, we don’t have any more in stock.

متاسفانه دیگه موجود نداریم

Sorry, we don’t sell those / them here.

‌متاسفانه اینجا آن‌ها را نمی‌فروشیم

I’m afraid we don’t have any more left.

فکر کنم دیگه ازش نداریم

I have exactly what you’re looking for.

من دقیقا چیزی که دنبالش می‌گردید را دارم

This one is on sale right now

این یکی درحال‌حاضر قابل فروش است

It comes with a manufacturer’s warranty.

این همراه با ضمانت کارخانه است

It comes with a 1-year guarantee.

این گارانتی 1ساله دارد

The changing / fitting rooms are that way.

اتاق‌های پرو آن‌طرف هستند

The scales are by the counter over there. That’s where you can weigh your groceries.

ترازو کنار پیشخوان است. اینجا می‌توانید اقلامتان را وزن کنید

That one is ….(price).

قیمت آن …. است

They’re ….(price) each.

قیمت آنها …. است

You can get a refund if you keep the receipt safe, and bring it back within 2 weeks.

اگر رسید را سالم نگهدارید می‌توانید تا دو هفته آینده پس بدهید.

 

 • جواب‌هایی که مشتری در فروشگاه می‌دهد:
جمله‌ ترجمه

I don’t need any help. I’m just browsing, thanks.

کمکی نیاز ندارم. فقط دارم نگاه می‌کنم. مرسی

No, I’m just looking, thanks.

نه من فقط دارم نگاه می‌کنم ممنون

Wow, that’s cheap!

وای، چه ارزان است

That’s good value.

قیمت خوبی است

Oh, that’s expensive.

اوه، گران است

That’s quite reasonable.

نسبتا منطقی است

That’s a little over my budget.

کمی از بودجه من بیشتر است

That’s not exactly what I’m looking for.

آن دقیقا چیزی که من دنبالش می‌گردم نیست

I’ll take it.

برش می‌دارم

I’ll take this, please.

این را برمی‌دارم لطفا

It’s too long / too short.

این خیلی بلند است / خیلی کوتاه است

It’s too tight / too loose.

این خیلی تنگ است / خیلی گشاد است

آموزش پرداخت صورتحساب در زمان خرید به زبان انگلیسی

 • سوالاتی که کارمند فروشگاه یا صندوقدار می‌پرسد:
جمله‌ ترجمه

Are you in the queue?

شما در صف هستید؟

Are you being served?

به شما سرویس دادند؟

Who’s next?

نفر بعد کیست؟

Next, please!

بعدی لطفا

How would you like to pay?

چطور پرداخت می‌کنید؟

Will that be cash or credit?

نقد یا اعتباری؟

Do you have a loyalty card?

کارت مشتری دارید؟

Would you like a bag?

کیسه نیاز دارید؟

Can I help you with anything else?

چیزی دیگری هست که بتوانم کمکتان کنم؟

Will that be all?

همش همین است؟

Would you like a gift receipt for that?

رسید هدیه می‌خواهید؟

Would you like me to gift wrap it for you?

مایلید برایتان کادوپیچش کنم؟

Would you like that gift wrapped?

دوست دارید هدیه را بسته‌بندی کنم؟

Would you like any cashback?

بقیه پولتان را نقد می‌خواهید؟

Put your card into the machine, please.

کارتتان را داخل دستگاه بذارید لطفا

Enter your PIN, please.

رمزتان را وارد کنید لطفا

That comes to ….(price), please. / That’s ….(price), please.

می‌شود(قیمت) …. لطفا

The total is ….(price).

مجموعه می‌شود …..(قیمت)

 

 • سوالاتی که مشتری در فروشگاه می‌پرسد:
جمله‌ ترجمه

Do you take credit cards?

کارت اعتباری قبول می‌کنید؟

Can I pay by check, please?

 می‌توانم با چک پرداخت کنم؟

Could I have a receipt, please?

می‌توانم رسید بگیریم لطفا؟

Could I have a gift receipt, please?

می‌توانم رسید هدیه بگیریم لطفا؟

Could you gift wrap that for me please?

می‌شود برایم کادویش کنید لطفا؟

Can I put one item back, please? I’ve changed my mind about this one.

می‌توانم یکی را برگردانم لطفا؟ منصرف شدم

Could I leave my bags here, and pick them up later, please?

می‌توانم کیسه‌ها را اینجا بگذارم و بعدا آن‌ها را بردارم لطفا؟

Do you offer a cash discount?

تخفیف نقدی می‌دهید؟

Does it have a warranty / guarantee?

گارانتی یا ضمانت دارد؟

 

 • جواب‌هایی که صندوقدار به شما می‌دهد:
جمله‌ ترجمه

We take / accept all major credit cards.

ما همه کارت‌های اعتباری را می‌پذیریم/می‌گیریم

Sorry, we don’t accept check.

متاسفم ما چک قبول نمی‌کنیم

I’m afraid we take cash only.

متاسفانه فقط پول نقد می‌گیریم

We’re offering 6 months credit, with no deposit, if you’re interested.

اگر مایل هستید، اعتبار 6 ماهه، بدون سپرده ارائه می‌دهیم.

 

 • جواب‌هایی که مشتری در هنگام خرید می‌دهد:
جمله‌ ترجمه

I’ll pay in cash

نقد پرداخت می‌کنم

I’ll pay by card

با  کارت پرداخت می‌کنم

Here’s ….(money), keep the change!

بفرمایید … بقیه‌اش را نگهدارید

That’s it for today.

برای امروز همین کافیست

That’s all, thanks.

همین. ممنون

Thank you. Have a good day!

ممنون، روز خوبی داشته باشید

راهنمای شکایت یا برگرداندن کالا در زمان خرید به زبان انگلیسی

برای شکایت یا انتقاد در فروشگاه چه بگوییم؟ اگر کالایی ایراد داشت و یا مشکلی در فروشگاه پیش آمد می‌توانید درخواست ثبت شکایت و انتقاد کنید و چنین جملاتی بگویید:

جمله‌ ترجمه

Who can I speak to about making a complaint?

با چه‌کسی می‌توانم درباره شکایتم صحبت کنم؟

Could I have a refund please?

می‌توانم بازپرداخت داشته باشم؟

Can I speak to the manager please?

می‌توانم با مدیر صحبت کنم لطفا؟

I’d like to return this please.

من می‌خواهم این را پس بدهم لطفا

I’d like to make a complaint.

من انتقادی دارم

I’d like to change this for a different size please.

من می‌خواهم سایز این را عوض کنم

Do you have the original receipt?

رسید اصلی را دارید؟

Did you buy it from one of our other stores?

این را از یکی از مغازه‌های ما گرفته‌اید؟

Can I ask why you’re returning it please?

می‌توانم بپرسم چرا این را پس می‌دهید لطفا؟

Can I ask why you’ve changed your mind please?

می‌توانم بپرسسم چرا نظرتان عوض شد لطفا؟

 

 • جواب‌هایی که می‌توانید برای بازگرداندن کالا بدهید:
جمله‌ ترجمه

It doesn’t work.

این کار نمی‌کند

It doesn’t fit.

این اندازه‌ام نیست

It was a gift, but I don’t like it.

این هدیه بود، اما من دوستش ندارم

It was a gift, but the person I bought it for doesn’t like it.

این هدیه بود، ولی شخصی که این را برایش خرید دوستش ندارد

Excuse me, the kettle I purchased doesn’t work.

ببخشید، کتری‌ای که من خریدم کار نمی‌کند

Excuse me, this shirt has a tear in it.

ببخشید، این پیراهن پارگی دارد

Excuse me, I bought these shoes a week ago and the bottom (or sole) is coming off.

ببخشید، من این کفش‌ها را یک هفته پیش خریدم و زیره‌اش در حال جدا شدن است

 

پرکاربردترین جملات انگلیسی در خرید، پایان مکالمه انگلیسی در فروشگاه

در بیشتر مغازه‌های کوچک‌تر، مغازه‌دار اغلب برای خرید با شما گفتگو می‌کند که اغلب در مورد کالاهایی است که می‌خرید. چیزی شبیه به این جملات را می‌گوید:

جمله‌ ترجمه

We sell a lot of these.

ما از این جنس به تعداد زیاد برای فروش داریم

A good choice.

انتخاب خوبی است

Is this a present for someone?

برای کسی کادو می‌گیرید؟
 • پس از تکمیل خرید، ممکن است تعدادی سوال از شما پرسیده شود:

Would you like a bag?

معمولاً برای این کار پنج تا ده پنس (بسته به سایز کیف) شارژ می‌شود.

Would you like a receipt?

اگر خریدتان فقط یک تکه شکلات یا فنجان قهوه نباشد، بهتر است برای جلوگیری از بروز مشکل، رسید بگیرید. رسید (receipt) تکه کاغذی است که همراه با خرید ارائه می‌شود. با این حال، مکالمه‌ انگلیسی در فروشگاه معمولا فقط با یک جمله مؤدبانه تمام می‌شوند.

Take care.
Hope you have a good day.
See you later.
Thanks, Thank you or Goodbye.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.