حداقل نمره تافل موردنیاز برای دانشگاه‌ها(۲۰۲۳)

TOEFL Cut Off به عبارت ساده، همان حداقل نمره تافل مورد نیاز برای درخواست در دانشگاه‌ها است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که TOEFL Cut Off حداقل نمره موردنیاز تافل برای اپلای است و پذیرش شما را تضمین نمی‌کند. این نمره معمولاً در حداقل نگه داشته می‌شود تا بیشتر داوطلبان بتوانند برای دانشگاه درخواست دهند. با این حال، واجد شرایط بودن در تافل، پذیرش در دانشگاه را تضمین نمی‌کند. داوطلبان باید سعی کنند نمره‌ای بالاتر از حداقل نمره تافل را هدف قرار دهند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که نمرات TOEFL Cut Off مختص دانشگاه است. بنابراین در حالی که برای دانشگاه‌های برتر توسط کشور ارائه شده است، با این حال، این کشور هیچ نقشی در تصمیم‌گیری درباره نمره تافل ندارد. این نمرات از قبل توسط دفاتر پذیرش دانشگاه تعیین می‌شود.

حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر آمریکا

در جدول زیر، حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر ایالات متحده برای دانشجویان بین‌المللی که به دنبال تحصیل در آمریکا هستند ارائه شده است.

رنک جهانی دانشگاه 2023 دانشگاه‌های برتر ایالات متحده آمریکا  مورد قبول دانشگاه TOEFL حداقل نمره
#1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Minimum TOEFL iBT score: 90+
Minimum TOEFL PBT score: 577+
#3 Stanford University Mnimum TOEFL iBT score: 100 – 110+
#5 Harvard University Minimum TOEFL iBT score: 104+
Minimum TOEFL PBT score : 613+
#6 California Institute of Technology (caltech) Minimum TOEFL iBT score: 100+
#10 University of Chicago Minimum TOEFL iBT score: 90 – 104+
#13 University of Pennsylvania Minimum TOEFL iBT score: 100+
Minimum TOEFL PBT score: 600+
#16 Princeton University Minimum TOEFL iBT score: no minimum score.
#18 Yale University Minimum TOEFL iBT score: 100+
#20 Cornell University Minimum TOEFL iBT score: 100+
#22 Columbia University Minimum TOEFL iBT score:  105+
#24 Johns Hopkins University Minimum TOEFL iBT score: 100+
Minimum TOEFL PBT score: 600+

حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر کانادا

در جدول زیر حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر کانادا برای دانشجویان بین‌المللی که به دنبال تحصیل در کانادا هستند ارائه شده است.

رنک جهانی دانشگاه 2023 دانشگاه‌های برتر کانادا  مورد قبول دانشگاه TOEFL حداقل نمره
#31 McGill University Minimum TOEFL iBT score: 86+
#34 University of Toronto Minimum TOEFL iBT score: 100+
#47 University of British Columbia Minimum TOEFL iBT score: 90-100+
#110 University of Alberta Minimum TOEFL iBT score: 100+
#152 McMaster University Minimum TOEFL iBT score: 92+
Minimum TOEFL PBT score: 580+
#154 University of Waterloo Minimum TOEFL iBT score: 90+
#172 Western University Minimum TOEFL iBT score: 86+
#237 University of Ottawa Minimum TOEFL iBT score: 100+
#242 University of Calgary Minimum TOEFL iBT score: 86+
Minimum PBT score: 560+
#246 Queen’s University at Kingston Minimum TOEFL iBT score: 88+
Minimum PBT score: 580+

حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر انگلستان

در جدول زیر، حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر انگلستان برای دانشجویان بین‌المللی که به دنبال تحصیل در بریتانیا هستند، ارائه شده است.

رنک جهانی دانشگاه 2023 دانشگاه‌های برتر انگلستان  مورد قبول دانشگاه TOEFL حداقل نمره
#2 University of Cambridge Minimum TOEFL iBT score: 100 – 110+
#4 University of Oxford Minimum TOEFL iBT score: 100 – 110+
#6 Imperial College London Minimum TOEFL iBT score: 100+
#8 University College London (UCL) Minimum TOEFL iBT score: 92 – 109+
#15 The University of Edinburgh Minimum TOEFL iBT score: 92+
#28 The University of Manchester Minimum TOEFL iBT score: 90 – 100+
#37 King’s College London Minimum TOEFL iBT score: 100+
#56 The London School of Economics and Political Science (LSE) Minimum TOEFL iBT score: 107+
#61 University of Bristol Minimum TOEFL iBT score: 90+
#64 The University of Warwick Minimum TOEFL iBT score: 92+

حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر استرالیا

در جدول زیر، حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر استرالیا برای دانشجویان بین‌المللی که به دنبال تحصیل در استرالیا هستند، آورده شده است.

رنک جهانی دانشگاه 2023 دانشگاه‌های برتر استرالیا  مورد قبول دانشگاه TOEFL حداقل نمره
#30 Australian National University (ANU) Minimum TOEFL iBT score: 80 -100+
Minimum PBT score:: 570 – 600+
#33 The University of Melbourne Minimum TOEFL iBT score: 79+
Minimum PBT score: 577+
#41 The University of Sydney Minimum TOEFL iBT score: 85+
Minimum PBT score: 565+
#45 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Minimum TOEFL iBT score: 90+
Minimum PBT score: 577+
#50 The University of Queensland Minimum TOEFL iBT score: 87+
Minimum PBT score: 570+
#57 Monash University Minimum TOEFL iBT score: 79+
Minimum PBT score: 550+
#90 The University of Western Australia Minimum TOEFL iBT score: 82 – 100+
Minimum PBT score: 570+
#109 The University of Adelaide Minimum TOEFL iBT score: 79+
Minimum PBT score: 577+
#137 University of Technology Sydney Minimum TOEFL iBT score: 79 – 102+
#185 University of Wollongong Minimum TOEFL iBT score: 40 – 106+

حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر آلمان

در جدول زیر، حداقل نمره تافل برای دانشگاه‌های برتر آلمان برای دانشجویان بین‌المللی که به دنبال تحصیل در آلمان هستند ارائه شده است.

رنک جهانی دانشگاه 2023 دانشگاه‌های برتر آلمان  مورد قبول دانشگاه TOEFL حداقل نمره
#49 Technical University of Munich Minimum TOEFL iBT score: No minimum score
#59 Ludwig Maximilians University Munich Minimum TOEFL iBT score: 80+
#65 Heidelberg University – Germany Minimum TOEFL iBT score: 79+
Minimum PBT score: 550+
#118 Free University of Berlin Minimum TOEFL iBT score: 100+
#131 Humboldt University of Berlin Minimum TOEFL iBT score: 100+
Minimum PBT score: 600+
#141 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Minimum TOEFL iBT score: 88+
Minimum PBT score: 570+
#147 RWTH Aachen University Minimum TOEFL iBT score: 95+
#158 Technical University of Berlin (TU Berlin) Minimum TOEFL iBT score: 80+
Minimum PBT score: 550+
#169 Eberhard Karls Universität Tübingen Minimum TOEFL iBT score: 80+
Minimum PBT score: 550+
#200 Technische Universität Dresden Minimum TOEFL iBT score: 90+

توجه: آزمون تافل PBT (کاغذی) از تاریخ 11 آوریل 2021 به بعد دیگر ارائه نمی‌شود. با این حال، نمرات تافل PBT تا 2 سال پس از تاریخ آزمون شما معتبر خواهد بود. اطلاعات فوق از وبسایت رسمی تهیه شده است و به داوطلبان توصیه می‌شود در زمان اپلای برای دانشگاه، آخرین نسخه TOEFL Cut Off را بررسی کنند.

نمره تافل خوب، چه نمره‌ای است؟

برای شرکت در آزمون تافل هیچ نمره خوب یا بدی وجود ندارد. داوطلبان باید واجد شرایط آزمون تافل باشند که توسط دانشگاه‌ها تعیین می‌شود. هر نمره‌ای بالاتر ازحداقل نمره TOEFL Cut Off شانس آنها را برای پذیرش در دانشگاه افزایش می‌دهد و هر نمره‌ای کمتر از آن محدوده داوطلب را ملزم به شرکت مجدد در آزمون تافل می‌کند. از جدول دانشگاهی بالا، می‌توانید نتیجه بگیرید که، هر نمره‌ای بیش از 100 نمره خوبی برای تافل خواهد بود، زیرا نه‌تنها شما را واجد شرایط برای اپلای در اکثر دانشگاه‌های خارج از کشور می‌کند، بلکه می‌توانید برای بهترین دانشگاه‌های نیز اپلای کنید.

برای درک بهتر از نتیجه آزمون تافل خود، بهتر است بدانید که در هر مهارت چه نمره‌ای قابل قبول است. جایی که امتیاز شما در محدوده قابل قبول قرار می‌گیرد، به شما می‌گوید میزان مهرات شما در هر اسکیل چقدر است. این به شما درباره عملکردتان، نقاط قوت، بخش‌هایی که نیاز به بهبود دارند و غیره ایده می‌دهد. بد نیست نگاهی به داده‌های جدول زیر بیندازید تا بدانید نمره تافل خوب چند است؟

مهارت/رنج نمره Level
Reading(رنج نمره 0–30) Advanced (24–30)
High-Intermediate (18–23)
Low-Intermediate (4–17)
Below Low-Intermediate (0–3)
Listening(رنج نمره 0–30) Advanced (22–30)
High-Intermediate (17–21)
Low-Intermediate (9–16)
Below Low-Intermediate (0–8)
Speaking(رنج نمره 0–30) Advanced (25–30)
High-Intermediate (20–24)
Low-Intermediate (16–19)
Basic (10–15)
Below Basic (0–9
Writing(رنج نمره 0–30) Advanced (24–30)
High-Intermediate (17–23)
Low-Intermediate (13–16)
Basic (7–12)
Below Basic (0–6)
مجموع امتیازات   0–120.

 

چگونه به نمرات تافل دسترسی پیدا کنیم؟

داوطلبان توجه داشته باشند که نمرات غیررسمی بخش Reading و Listening بلافاصله پس از اتمام آزمون در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. با این حال، نمرات رسمی تافل یا نتایج تافل گرفته شده در مرکز آزمون تقریباً شش روز پس از شرکت در آزمون در دسترس داوطلبان است. داوطلبانی که نسخه TOEFL at Home این آزمون را انتخاب می‌کنند، در مدت شش تا ده روز نمرات خود را دریافت خواهند کرد.

مشاهده نمرات تافل کار سختی نیست. حدود شش روز پس از تاریخ آزمون، ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما اطلاع می‌دهد که نتیجه نمره شما در دسترس است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که وارد اکانت تافل خود در وبسایت شوید و روی “view scores” کلیک کنید تا نمرات خود را مشاهده کنید. همانطور که قبلاً ذکر شد، نمره رسمی تافل iBT تقریباً شش روز پس از تاریخ آزمون در دسترس شما قرار می‌گیرد و شرکت کنندگانی که نسخه خانگی ویژه آزمون تافل را انتخاب می‌کنند، نتایج خود را طی 6 تا 10 روز پس از آزمون دریافت خواهند کرد.

نمره رسمی تافل چه زمانی در دسترس خواهد بود؟

اگر داوطلب قبل از حضور در آزمون یک نسخه کاغذی از گزارش نمره خود را درخواست کرده باشد، ظرف 11 روز پس از تاریخ آزمون برایش پست می‌شود. بدیهی است زمان تحویل، تابع خدمات پستی محلی خواهد بود. نمرات تافل شما به مدت دو سال معتبر خواهد بود. داوطلبان همیشه می‌توانند یک نسخه PDF از امتیاز خود را از حساب ETS خود دانلود و چاپ کنند. گزارش نمرات PDF در مدت هشت روز پس از شرکت در آزمون آماده دانلود است.

اعتبار نمرات تافل چقدر است؟

نمرات تافل شما تا دو سال پس از اعلام نتیجه معتبر است. اگر از نمرات اولین تلاش خود راضی نیستید، می‌توانید دوباره امتحان کنید زیرا محدودیتی در تعداد تکرار وجود ندارد. با این حال، باید حداقل سه روز فاصله بین تکرارهای شما وجود داشته باشد. یعنی اگر برای امروز نوبت آزمایشی دارید، نمی‌توانید تا سه روز آینده برای نوبت دیگری ثبت‌نام کنید.

نمرات TOEFL MyBest چیست؟

نمرات TOEFL MyBest همچنین به‌عنوان نمره برتر تافل شناخته می‌شود، راهی برای نشان دادن بهترین عملکرد کلی شما است. درواقع ترکیبی از بالاترین نمرات هر بخش از تمام دفعات آزمون در دو سال گذشته را دربرمی‌گیرد. این می‌تواند به شما کمک کند تا زودتر به اهداف خود دست پیدا کنید و به این معنی است که احتمالا بتوانید با آزمون‌های کمتری امتیازات موردنیاز دانشگاه موردنظرتان را برآورده کنید.

برخی از سوالات متداول درباره حداقل نمره تافل

آیا 120 نمره خوبی در تافل است؟

آزمون ETS TOEFL به چهار بخش Reading، Listening، Speaking و Writing تقسیم می‌شود. این بخش‌ها به صورت جداگانه با 30 امتیاز نمره‌دهی می‌شوند که مجموع آنها حداکثر امتیاز تافل(یعنی 120) باشد. بنابراین نمره 120 در بخش تافل حداکثر امتیازی است که داوطلبی که در آزمون تافل شرکت می‌کند می‌تواند کسب کند.

آیا نمره 55 نمره تافل خوبی است؟

میانگین نمره تافل در محدوده 85 تا 95 قرار دارد. بنابراین، با کسب نمره کلی تافل 55 به عنوان نمره تافل خوب واجد شرایط اپلای نیستید. نمره تافل 55 کمتر از میانگین نمره این آزمون است.

نمره حداقل خوب در تافل چند است؟

داوطلبان باید توجه داشته باشند که بحث‌های زیادی پیرامون یک کات آف خوب برای تافل وجود دارد. هیچ چیز به اسم حداقل نمره تافل خوب یا حداقل نمره تافل بد وجود ندارد. هر دانشگاه حداقل امتیاز تافل خود را برای فرآیند پذیرش اعلام می‌کند. این حداقل نمره موردنیاز اغلب به‌عنوان حداقل نمره تافل برای آن دانشگاه خاص تفسیر می‌شود. داوطلبانی که قصد ثبت‌نام در دانشگاه را دارند لازم است بیش از حدنصاب ذکر شده امتیاز کسب کنند.

آیا 112 نمره تافل خوبی است؟

همانطور که گفته شد، میانگین نمره تافل در محدوده 85 تا 95 قرار دارد. بنابراین، نمره تافل 112 به عنوان یک نمره تافل خوب در نظر گرفته می‌شود.

آیا گرفتن نمره 100 در تافل سخت است؟

آزمون ETS TOEFL برای تست توانایی مکالمه، نوشتن، شنیداری و خواندن انگلیسی داوطلب طراحی شده است. داوطلبی که به مهارت‌های ذکر شده تسلط کامل داشته باشد، برای کسب امتیاز در آزمون تافل مشکلی نخواهد داشت. می‌توانید برای دریافت آخرین مطالب مقدماتی تافل به وب سایت رسمی تافل مراجعه کنید.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.