درس اول کتاب زبان انگلیسی سال هشتم (با نمونه سوال)

اگر در حال آماده شدن برای آزمون میان‌ترم یا پایان‌ترم درس زبان مقطع دوم دوره متوسطه هستید با مطالعه این مطلب و البته تکرار و تمرین نکات می‌توانید نمره خوبی در این آزمون ها کسب نمایید. یکی از چالش‌هایی که شاگردان مدارس با آن روبرو هستند این است که با سوالات آزمون آشنایی ندارند و همین امر باعث می‌شود علیرغم یادگیری مطالب، نمرات خوبی در آزمون کسب نکنید. ما در این مطلب نکات مهم هر درس را به همراه نمونه سوالات مرتبط به شما خوانندگان محترم توضیح خواهیم داد.

درس اول کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

این درس درباره ملیت افراد است. ملیت به این معناست که افراد به کدام کشور و فرهنگ تعلق دارند و به چه زبانی صحبت می‌کنند.

این درس با یک مکالمه آغاز می‌شود که در زیر به آن می‌پردازیم.

مکالمه درس اول انگلیسی هشتم

شایان: آقای چایچی، این سام پسر عموی من است. او به فرانسوی، انگلیسی و کمی فارسی صحبت می‌کند.

معلم: اوه. از دیدنت خوشحالم سام.

سام: من هم از آشنایی با شما خوشحالم.

معلم: آیا تو اهل ایرانی؟

سام: من اصالتا ایرانی هستم اما در فرانسه زندگی می‌کنم.

معلم: به کلاس ما خوش آمدی. نظرت راجع به زندگی در ایران چیست؟

سام: ایران عالی است. من دوستش دارم. ایران یک کشور زیبا است.

 دقت کنید که کلمه cousin برای اشاره به تمامی کلمات زیر (هم دختر و هم پسر استفاده می‌شود.)

دختر خاله دختر دایی دختر عمه دختر عمو
پسر خاله پسر دایی پسر عمه پسر عمو

 

پس از این قسمت سوالات زیر برای پرسش در مورد ملیت افراد استفاده می‌شود که حفظ کردن آنها کمک می‌کند ساختارها بصورت غیرمستقیم در ذهن شما نقش ببندد. برای سوال کردن راجع به ملیت انسان‌ها از ساختار زیر استفاده می‌کنیم.

مکالمه درس اول زبان هشتم1  

شما / تو اهل ایران هستید / هستی؟     بله، من هستم.     بله، ما هستیم.

شما / تو اهل فرانسه هستید / هستی؟    نه، من نیستم.     نه، ما نیستیم.

او (دختر / پسر ) اهل انگلیس است؟     بله او هست.

آنها اهل اسپانیا هستند؟    بله، هستند.

آنها اهل برزیل هستند؟    نه، نیستند.

پس نتیجه می‌گیریم برای سوال پرسیدن راجع‌به اینکه افراد اهل کدام کشور هستند از این ساختار استفاده می‌کنیم.

 

Am/ is / are + subject + from + country?

Is Ali from Thailand?

Are you from Dubai?

Is she from China?

اما اگر بخواهیم به جای کشور راجع به ملیت افراد صحبت کنیم از ساختار زیر استفاده می‌کنیم.

مکالمه درس اول زبان هشتم1

 

شما ایرانی هستید؟    بله، من هستم.  بله ما هستیم.

شما فرانسوی هستید؟    نه، من نیستم. نه، ما نیستیم.

او (آن دختر / آن پسر) بریتانیایی است؟    بله، او هست.

او (آن دختر / آن پسر) چینی است؟    نه، او نیست.

آنها اسپانیایی هستند؟    بله ، آنها هستند.

آنها برزیلی هستند؟    نه، آنها نیستند.

پیشنهاد می‌شود کشورها و ملیت‌های زیر را حتما به خاطر بسپارید.

 

ملیت

کشور

Iranian Iran
Chinese China
Brazilian Brazil
Spanish Spain
British England
American The U.S
Korean Korea

 

همانطور که در مثال‌های بالا دیدید این سوال‌ها همگی از نوع بلی/ خیر بود یعنی پاسخ آن مثبت یا منفی است. نوع دیگری از سوالات را به‌زودی می‌آموزید که به آنها wh گفته می‌شود.

به چند نمونه از آن در زیر دقت کنید.

wh سوالات

شما اهل کجا هستید؟    من/ما   اهل ایران  هستم/هستیم.

مری (آن دختر) اهل کجاست؟    او اهل انگلیس است.

مارک (آن پسر) اهل کجاست؟    او اهل فرانسه است.

آنها اهل کجا هستند؟     آنها اهل اسپانیا هستند.

همانطور که می‌بینید ساختار سوال‌های بالا به این شکل است:

Where +Am/ is / are + subject + from?

Where is Mari from?

Where are they from?

Where are you from ?

 

در قسمت بعدی، این مکالمه آمده است که هدف آن این است که به شاگردان آموزش دهد وقتی اسپلینگ کلمه‌ای را متوجه نمی‌شوند چگونه سوال بپرسند.

اسپلینگ کلمه

به این معناست که کدام یک صحیح است؟ ?And which is correct 

حال تلاش کنید برای پاسخ های زیر سوال بسازید:

  1. .………………………………………………………..? She’s from China.
  2. ………………………………………………………..? Yes, I’m from Iran.
  3. ………………………………………………………..?No, he’s not from Italy.

پاسخ‌ها

  1. Where is she from?
  2. Are you from Iran?
  3. Is he from Italy?

جاهای خالی را با کلمات درون جعبه پر کنید.

Is                      are               from              Chinese             she              where

1. …………….. are your parents from ?

2. …………….. you and your family from Khorasan ?

3. Nargess is ……. Rasht .

4. Is Chang  Sue ………………..?

5. Is …………… from Italy?

پاسخ‌ها:

1. where

2. are

3. from

4. Chinese

5. she

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.