درس اول کتاب زبان انگلیسی سال نهم(با نمونه سوال)

اگر در حال آماده شدن برای آزمون میانترم و یا پایانترم درس زبان مقطع سوم دوره متوسطه هستید با مطالعه این مطلب و البته تکرار و تمرین نکات می‌توانید نمره خوبی در این آزمون‌ها کسب کنید. یکی از چالش‌هایی که شاگردان مدارس با آن روبرو هستند این است که با سوالات آزمون آشنایی ندارند و همین امر باعث می‌شود علی رغم یادگیری مطالب، نمرات خوبی در آزمون کسب نکنند. ما در این مطلب نکات مهم هر درس را به همراه نمونه سوالات مرتبط به شما توضیح خواهیم داد.

تیپ شخصیتی / شخصیت افراد

این درس با یک مکالمه آغاز می‌شود.

مکالمه احسان و پرهام زبان انگلیسی نهم درس اول

احسان: بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟

پرهام: رضا

احسان: او چطور آدمی است؟

پرهام: اوه او خیلی عالی است. او باهوش و مهربان است.

احسان: آیا او سخت کوش نیز هست؟

پرهام: بله و او همیشه خیلی یاری رسان است.

احسان: چطور؟

پرهام: او همیشه در درس‌های من بهم کمک می‌کند.

 

حالا باید به تکرار و تمرین این مکالمات بپردازید. سوالاتی که در این جدول می‌بینید سوالات بلی / خیر با فعل to be هستند که از فرمول زیر پیروی می‌کنند.

Is/Are + subject + adjective?

Yes, subject + is/are.

No, subject + isn’t/ aren’t.

سوالات yes / no درس اول زبان انگلیسی نهم

آیا شما سخت‌کوش هستید؟             بله هستم.

آیا او باهوش است؟                       بله هست.

آیا زهرا پرحرف است؟                نه او نیست.

آیا آنها مرتب هستند؟                    بله هستند.

آنها ناراحت هستند؟                       نه نیستند.

حالا به این مکالمات دقت کنید و ببینید که این سوالات دیگر با بله یا خیر پاسخ داده نمی‌شوند و با کلمه what شروع می‌شوند.

 

What + is/are+ subject + like?

سوالات بخش دوم درس اول زبان انگلیسی نهم

دوستت چطور آدمی است؟                         او خیلی خنده دار است.

مادرت چطور آدمی است؟                            او خیلی مهربان و صبور است.

او چطور آدمی است؟ ( مذکر)                       او خیلی ساکت است.

او چطور آدمی است؟ (مونث)                       او خیلی باهوش است.

شما چطور آدمی هستید؟                           من کمی جدی‌ام.

آنها چطور آدم‌هایی هستند؟                       آنها خیلی مهربان‌اند.

ویژگی‌های شخصیتی مهم که باید بخاطر بسپارید:

انگلیسی

فارسی

Angry عصبانی
Brave شجاع
Careless بی‌دقت
Cruel بدجنس
Rude بی‌ادب
Nervous عصبی
Quiet آرم
Funny خنده‌دار
Selfish خودخواه
Neat مرتب

 

در این قسمت باید به این مکالمه گوش بدهید و به ریتم تلفظ‌ها توجه کنید. دقت کنید که ریتم تلفظ نزولی است.

مکالمه سمیرا و معلم در درس اول انگلیسی نهم

گرامر

در این قسمت فعل to be بصورت کامل برای شما توضیح داده می‌‌‌شود.

am / is / are سه تا فعل to be هستند که طبق جدول زیر پس از فاعل استفاده می‌شود و بعد از آن یک صفت یا اسم می‌آید.

مثال:

I am shy                        من خجالتی هستم.

You are neat                     شما مرتب هستید.

She is hardworking              او سخت‌کوش است.

We are happy                  ما خوشحالیم.

They are clever                  آنها باهوش هستند.

It is white                         آن سفید است.

جدول زیر را با دقت مطالعه کنید و به خاطر بپرسید:

 

گرامر افعال to be انگلیسی نهم درس اول

حالا برای منفی کردن این افعال بایستی کلمه not را به فعل اضافه کنید تا جمله از مثبت به منفی تغییر کند.

به این مثال‌ها توجه کنید:

من تنبل نیستم        I am not lazy

ما ناراحت نیستیم    You are not sad

شما بی‌دقت نیستید     You are not  careless

برای تبدیل جملات به فرم سوالی می‌بایست فعل to be  را از وسط جمله برداریم و در ابتدای جمله قرار دهیم.

درست مانند مثال‌های زیر:

گرامر زبان انگلیسی نهم درس اول

نکته:

برای اشاره به وجود یک یا چند چیز در یک‌جا از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

اگر اشاره به یک چیز داریم باید از این ساختار استفاده کنیم.

There + is + a/an + noun (s) +….

به این مثال‌ها دقت کنید:

یک فنجان روی میز من است There is a cup on the desk

 

یک بانک در این خیابان است There is a bank on the street

 

یک لپ تاپ روی میز من است There is one laptop on my desk

 

یک هتل خوب در این شهر هست There is a good hotel in this city

 

اگر اشاره به بیش از یک چیز داریم باید از این ساختار استفاده کنیم:

There+ are + two/three/five/ some + noun +plural s+….

دوفنجان روی میز من است There are two cups on the desk

 

سه بانک در این خیابان است There are three banks on the street

 

5 لپ تاپ روی میز من است There are 5 laptops on my desk

 

چند هتل خوب در این شهر هست There are some good hotels in this city

 

 

نکته

باید حتما به‌خاطر بسپاریم که فعل های to be  می‌توانند به فاعل بچسبند و به‌صورت کوتاه استفاده شوند. به مثال‌های زیر دقت کنید:

مثال برای افعال to be زبان انگلیسی پایه نهم درس اول

 

در قسمت بعدی متنی آورده شده است که باید افعال to be در آن پیدا شوند که متن و پاسخ‌ها در اینجا برای شما آورده‌ایم.

خودآزمایی افعال to be زبان انگلیسی نهم درس اول

حالا سعی کنید سوالات زیر را با پاسخ درست مچ کنید.

                1. What is Sam like ?                                          A) The are very nice and neat.

  2. Is Nancy hardworking ?                                   B) He’s a good boy.

3. Are Peter and Ross smart?                               C) Yes , they are .

4. What are your parents like?                             D) No, she’s lazy.

پاسخ‌ها:

1. B

2. D

3. C

4. A

حالا تلاش کنید کلمات بهم ریخته زیر را با ترتیب درست در کنار هم قرار دهید.

1. what / is / like/ Fred ?

2. Is /a / café / there ?

3. Nadia’s friend / Is / talented ?

4. there / are / many / trees?

5. teacher / my / new / not / is / very / funny.

پاسخ‌ها:

1. what is Fred like?

2. Is there a café?

3. Is Nadia’s friend talented?

4. Are there many trees?

5. My new teacher isn’t very funny

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.