صفت در زبان انگلیسی چیست؟ + مثال‌های کاربردی

به‌طورکلی، صفت (adjective) کلمه‌ای است که توضیح و اطلاعات بیشتری درباره اسم (noun) یا ضمیر(pronoun) به ما می‌دهد. توجه کنید که صفت، فقط اسم و ضمیر را توصیف می‌کند. به این معنی که اگر کلمه‌ای یک فعل یا صفت را توصیف کند، به آن قید می‌گوییم. صفت در زبان انگلیسی معمولاً به ویژگی‌هایی مانند اندازه، ظاهر، کیفیت، احساسات و مواردی از این دست اشاره دارد. صفت‌ها از اجزاء مهم جمله به شمار می‌روند. بر خلاف فارسی، در شرایطی که بیش از یک صفت در جمله داشته باشیم، ترتیب قرار گرفتن آن‌ها از الگوی خاصی پیروی می‌کند.

انواع صفت در انگلیسی

به طور کلی، صفت‌ها معمولا پاسخی به پرسش‌هایی از این قبیل هستند:
• چه نوع؟(?what kind)
• چه تعداد؟ (?how many)
• کدام‌یک؟(?which one)
• چقدر/چه قیمتی؟(?how much)
به مثال‌های زیر دقت کنید:

The house has a nice view.

این خانه چشم‌انداز زیبایی دارد.
(این صفت در پاسخ به «what kind» استفاده شده است.)

I have ten pens in my case.

این خانه چشم‌انداز زیبایی دارد.
(این صفت در پاسخ به «what kind» استفاده شده است.)

I love the red car.

من آن ماشین قرمز را دوست دارم.
(این صفت در پاسخ به «which one» به کار رفته است.)

I earn more money than him.

من بیشتر از او درآمد کسب می کنم.
(این صفت در پاسخ به «how much» به کار رفته است.)

صفت‌ در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارد و جایگاه استفاده آن‌ها در جمله متفاوت است. اما تعداد زیادی از صفت‌ها در دسته‌ای که گفته شد، قرار نمی‌گیرند. به طور کلی، صفت‌‌ در زبان انگلیسی به دو بخش تقسیم می‌‌شود:

• صفات توصیفی (Descriptive Adjectives)

صفت توصیفی ویژگی‌های اسم را بیان می‌کند، اما صفت محدودکننده، همان‌طور که از نامش پیداست، ویژگی‌های اسم را محدود و مشخص می‌کند. در ادامه مقاله، به توضیح بیشتر هرکدام می‌پردازیم.
صفت توصیفی، واژه‌ای است که اسم یا ضمیر را توصیف می‌کند. بیشتر صفت‌ها از این دسته هستند. صفات توصیفی، اطلاعاتی درباره اسم به ما می‌دهند و در واقع آن را تعریف می‌کنند. به همین خاطر، به آن‌ها صفت‌های کیفی یا qualitative adjectives هم می‌گوییم.
به مثال‌های زیر از صفات توصیفی توجه کنید:

I have a fast computer.

من کامپیوتر پرسرعتی دارم.
(صفت fast کامپیوتر را توصیف کرده است.)

This baby is hungry.

این بچه گرسنه است.
(کلمه hungry اطلاعاتی درباره فاعل جمله به ما می‌دهد.)

• صفات محدودکننده (Limiting Adjectives)

صفات محدودکننده در زبان انگلیسی معمولا به جای اضافه کردن جزئیات به اسم، ویژگی‌های آن را محدود می‌کنند، مانند مثال‌های زیر:

I left my purse at home.

من کیفم را در خانه جا گذاشتم.
(در این مثال، کلمه my که یک صفت ملکی است، یک صفت محدودکننده نیز هست و به کیف شخص گوینده اشاره دارد.)

These notebooks are too expensive..

این دفترهاخیلی گران هستند.
اینجا با گفتن these، به دفترهای خاصی اشاره میکنیم.

100 صفت پرکاربرد انگلیسی

این فهرست از صد صفت در زبان انگلیسی Corpus of Contemporary American(COCA) و توسط دانشگاه بریگهام یانگ (Brigham Young University) ارائه شده است. بنابر این گزارش، این صفات، پرکاربردترین‌ها هستند:

1. other دیگری

2. new جدید

3. Good خوب

4.high بالا ، زیاد

5.old کهنه، پیر، قدیمی

6. Great عالی، بزرگ

7. Big بزرگ، زیاد

8. American آمریکایی

9. Small کوچک

10.large بزرگ

11. National ملی

12. Young جوان، کوچک

13. Different متفاوت

14. Black سیاه

15. Long بلند

16.little کوچک، کم

17. Important مهم

18. Political سیاسی

19. Bad بد

20. White سفید

21. Real واقعی

22. Best بهترین

23.right درست، سمت راست

24. Social اجتماعی

25. Only فقط

26. Public عمومی

27. Sure مطمئن

28.Low کم، پایین

29. Early زود

30. Able قادر

31.human انسان

32.local بومی، محلی

33. Late دیر

34. Hard سخت، محکم

35.major مهم، بزرگ

36. Better بهتر

37. Economic اقتصادی

38. Strong قوی

39. Possible ممکن

40. Whole کامل

41.free آزاد، رایگان

42.military نظامی

43. True حقیقت

44.federal فدرال

45. International بین المللی

46. Full پر

47. Special خاص

48.easy آسان

49. Clear واضح

50. Recent اخیر

51. Certain مطمئن

52.personal شخصی

53.open باز

54. Red قرمز

55. Difficult سخت

56. Available در دسترس

57. Likely محتمل

58. Short کوتاه، کم

59. Single تک، مجرد

60. Medical پزشکی

61. Current جاری، معاصر

62. Wrong اشتباه

63. Private خصوصی

64. Past گذشته

65. Foreign خارجی

66. Fine خوب

67. Common رایج

68. Poor فقیر، با کیفیت پایین

69. Natural طبیعی

70. Significant مهم

71.similar مشابه

72. Hot گرم

73. Dead مرده، تمام شده

74. Central مرکزی

75. Happy خوشحال

76.serious جدی

77. Ready آماده

78. Simple ساده، غیر پیچیده

79. Left سمت چپ

80. Physical جسمی، فیزیکی

81. General عمومی

82. Environmental محیطی، محیط زیستی

83. Financial مالی

84. Blue آبی، غمگین

85. Democratic دموکراتیک

86. Dark تیره

87. Various متنوع

88. Entire تمام، کل

89. Close نزدیک

90. Legal قانونی

91. Religious مذهبی

92. Cold سرد، بی توجه

93. Final نهایی

94. Main اصلی

95. Green سبز، سرسبز

96. Nice با اخلاق، خوب

97. Huge عظیم

98. Popular محبوب

99.traditional سنتی

100. Cultural فرهنگی

تبدیل اسم به صفت در انگلیسی

مانند زبان فارسی، تبدیل اسم به صفت در زبان انگلیسی با افزودن پسوندهای(suffixes) مشخصی به انتهای کلمه امکان‌پذیر است. می‌توانید با یادگیری آنها، دایره واژگان خود را نیز گسترش ‌دهید یا حتی معنای کلمات را حدس بزنید. پسوندهای -er و -est می‌تواند برخی صفات را به صفات تفضیلی و عالی تغییر دهد. نکته مهم این است که گاهی اوقات اضافه کردن پسوند به کلمه منجر به تغییر در املای آن واژه می‌شود. برای مثال beauty پس از اضافه شدن پسوند به beautiful تغییر می‌کند. در واقع در بیشتر موارد کلماتی که به y ختم می‌شوند و قبل از آنها یک حرف صامت یا vowel sound وجود دارد، بعد از اضافه شدن پسوند y به i تبدیل می‌شود. به یاد داشته باشید که نمی‌توان برای تبدیل اسم به صفت در زبان انگلیسی هر پسوندی را به هر اسمی اضافه کرد. یکی از ساده‌ترین راه‌ها
اضافه کردن پسوند به انتهای ریشه کلمه است. رایج‌ترین پسوندهای صفت‌ساز عبارتند از:

ly, -able, -al, -ous, -ary, -ful, -ic, -ish, -less, -like, -y

توجه به ریشه‌شناسی کلمات در شناخت روند ایجاد صفت در زبان انگلیسی می‌انجامد. همچنین تشخیص نقش دستوری آنها به این شکل، بسیار راحت‌تر می‌شود.

2 دیدگاه
  1. محمد

    عالی بود

    1. پریسا سالارکیا

      ممنون از نظر شما

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.