قید نقطه نظر، اطمینان، قید وابسته و استفهامی

در قسمت‌های قبلی با انواع قیدهای مقایسه‌ای و عالی، قیدهای زمان و مکان و قیدهای رفتار و درجه آشنا شدید.اگر قسمت‌های قبلی سری مقالات مربوط به قیدهای انگلیسی را مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد‌ می‌کنیم، حتما سری به این مقالات بزنید:در قسمت آخر این مطلب قرار است به شما چهار نوع از آخرین انواع قید یعنی اطمینان یا adverbs of certainty، قیدهای نظر دادن یا commenting adverbs قیدهای وابسته یا relative adverbs، قیدهای استفهامی یا interrogative adverbs را آموزش دهیم.

قیدهای اطمینان در زبان انگلیسی (Adverbs of certainty)

قیدهای اطمینان بیان‌کننده میزان اطمینان فرد گوینده در مورد رخ دادن یک اتفاق است. این قیدها معمولاً قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند اما اگر فعل جمله to be باشد قید بعد از آن قرار می‌گیرد.

He definitely left the house last night.
He surely won’t come.
He is probably in the park.
He is certainly a smart man.

اگر در جمله verb auxiliary یا فعل کمکی وجود داشته باشد قید اطمینان در بین فعل کمکی و فعل اصلی جای می‌گیرد.

He has certainly forgotten the meeting.
She will probably remember tomorrow.
He is definitely running late.

گاهی قیدها اطمینان می‌توانند در ابتدای یک جمله بیایند.

Undoubtedly, Churchill was a great politician.
Certainly, I will be there.
Probably, he has forgotten the meeting.

وقتی قید اطمینان surely در ابتدای یک جمله قرار می‌گیرد نشانگر این است که گوینده جمله از یک اتفاق مطمئن است اما منتظر تایید سایرین است.

Surely, you’ve got a new bicycle.
Surely you are not going to wear that to the party.

قیدهای دیدگاه یا نقطه نظر (View point & Commenting adverbs)

برخی قیدها و عبارات قیدی وجود دارند که نقطه‌نظر گوینده یا نویسنده جمله را درباره موضوع بیان می‌کنند. این دسته از قیدها با سایر قیدها متفاوت هستند چون برخلاف سایر قیدها به ما نمی‌گویند که یک مسئله چگونه اتفاق افتاد. این قیدها و یا عبارات قیدی روی یک صفت یا فعل تمرکز نمی‌کنند، بلکه معنی کل جمله را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

 

قید نظردهی، کجای جمله قرار می‌گیرند؟

قیدهای دیدگاه یا نقظه‌نظر عموما در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و در موارد نادری نیز در انتهای جمله جای می‌گیرند. این قیدها معمولا با یک علامت کاماویرگول “,” از بقیه جمله جدا می‌شوند. در وسط جمله این قیدها می‌توانند قبل از فعل اصلی و یا بعد از فعل to be قرار بگیرند. در جدول زیر مثال‌های مختلفی از جایگاه درست این قیدها برای شما آورده شده است.
برخی از جملات به دلیل ادبی یا رسمی بودن از ساختار متفاوتی برخوردار هستند که با علامت * نشانه‌گذاری شده‌اند:

Viewpoint or commenting adverb At the start of a sentence Before the main verb At the end of a sentence
clearly

Clearly, he doesn’t know what he is doing.

He clearly doesn’t know what he is doing.

He doesn’t know what he is doing, clearly.

obviously

Obviously, you are acting silly.

You are obviously acting silly

You are acting silly, obviously.

personally

Personally, I’d rather go by train.

I’d personally rather go by train.

I’d rather go by train, personally.

presumably

Presumably, he didn’t have time to go to the post office.

He presumably didn’t have time to go to the post office.

He didn’t have time to go to the post office, presumably.

seriously

Seriously, I can’t give this speech.

seriously can’t give this speech.

I can’t give this speech, seriously.

surely

Surely, you tried to get here on time.

You surely tried to get here on time.

You tried to get here on time, surely.

technically

Technically, we cannot fly to Mars and back.

We technically cannot fly to Mars and back.

We cannot fly to Mars and back, technically.

undoubtedly

Undoubtedly, he has a good reason not to come.

He undoubtedly has a good reason not to come.

He has a good reason not to come, undoubtedly.

bravely

Bravely, I kept on walking.

bravely kept on walking.

*I kept on walking, bravely.

carelessly

Carelessly, she threw her book into the pond.

She carelessly threw her book into the pond.

*She threw her book into the pond, carelessly.

certainly

Certainly, you should be there.

You certainly should be there. / You should certainly be there.

You should be there, certainly.

cleverly

Cleverly, Sally hid the jellybeans.

Sally cleverly hid the jellybeans.

*Sally hid the jellybeans, cleverly.

definitely

*Definitely, you are smart.

You definitely are smart. / You are definitely smart.

*You are smart, definitely.

foolishly

Foolishly, they cried out.

They foolishly cried out.

They cried out, foolishly.

قیدهای وابسته در زبان انگلیسی (Relative adverbs)

قیدهای وابسته مانند where, when و why می‌توانند برای ربط دادن دو جمله جداگانه یا دو عبارت به هم استفاده شوند. فرم رسمی رسمی‌تر این قیدها حروف اضافه به همراه کلمه which است که یک عبارت وابسته یا relative clause را معرفی می‌کند.

Formal structure, preposition + which

More common structure using a relative adverb

That’s the restaurant in which we met for the first time.

That’s the restaurant where we met for the first time.

That picture was taken in the park at which I used to play.

That picture was taken in the park where I used to play.

I remember the day on which we first met.

I remember the day when we first met.

There was a very hot summer the year in which he was born.

There was a very hot summer the year when he was born.

Tell me the reason for which you came home late.

Tell me (the reason) why you came home late.

Do you want to know the reason for which he is angry with Sally?

Do you want to know (the reason) why he is angry with Sally?

قیدهای سوالی یا استفهامی (Interrogative adverbs)

قیدهای استفهامی همان کلمات when, why, where, how و… هستند که در ابتدای جمله پرسشی قرار می‌گیرند. این سوالات می‌توانند با یک جمله یا یک prepositional phrase پاسخ داده شوند. بعد از یک قید استفهامی در سوال فعل و بعد از آن فاعل قرار می‌گیرد.

Why are you so late?
Where is my passport?
How are you?

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.