مکالمه انگلیسی در هتل | اصطلاحات انگلیسی برای رزرو اتاق

شما وقتی قصد اقامت در هتل خارجی را دارید چه می‌کنید؟ احتمالا اول هتل را در اینترنت در سایتی مثل Booking.com جستجو می‌کنید، هتل موردنظرتان را که پیدا کردید اقدام به رزرو می‌کنید. اما زمانی‌که برای تحویل اتاق رفتید، مکالمه انگلیسی در هتل را چطور انجام می‌دهید؟! مثل مکالماتی که در زبان فارسی اتفاق می‌افتد تقریبا در زبان انگلیسی هم با همان دیالوگ‌ها مواجه هستیم. با همین ذهنیت برویم که در ادامه کمی بیشتر نمونه مکالمه در هتل ببینیم و اصطلاحات مختلف را در موقعیت‌های متفاوت یاد بگیریم. با سفیر همراه باشید.

اصطلاحات انگلیسی در هتل، عبارات رایج در پذیرش هتل

10 سوالی که در زمان مکالمه انگلیسی در هتل از شما پرسیده می‌شود:

جمله ترجمه

Do you have a reservation?

آیا رزرو داشتید؟

May I have your name, please?

اسمتون رو می‌تونم داشته باشم، لطفا؟

How long will you be staying?

چه مدت قراره بمونید؟

Could I see your I.D., please?

کارت شناساییتون لطفا؟

How many guests are with you?

چندنفر مهمان دارید؟

Could you please fill out this form?

میشه لطفا این فرم رو پر کنید؟

Do you need help with your bags?

برای چمدون‌هاتون نیاز به کمک دارید؟

Do you need a wake-up call?

برای بیدار کردنتون باهاتون تماس بگیریم؟

Are you familiar with [Vancouver]?

با (ونکوور) آشنایی دارید؟

Is there anything else we can help you with?

کمک دیگه‌ای نیاز دارید؟

10 جوابی که مسئول پذیرش هتل در مکالمه انگلیسی به شما خواهد گفت:

جمله ترجمه

I’m sorry, we don’t have any rooms available.

متاسفانه هیچ اتاق خالی نداریم.

Your room is on the second floor.

اتاق شما در طبقه دوم است.

Your room number is (901).

شماره اتاق شما (901) است.

Sorry, pets are not allowed.

متاسفم، حیوانات خانگی مجاز نیستند.

Sorry, smoking is not allowed.

متاسفم، استعمال دخانیات مجاز نیست.

Please sign your name here.

لطفا اسم خودتون رو اینجا وارد کنید.

Here is your key.

این کلید اتاق شماست.

There is a restaurant on the ground floor.

یک رستوران در طبقه همکف هست.

More fresh towels are available at the front desk.

حوله‌های تمیز روی میز جلویی است.

Thank you for staying with us!

ممنون که با ما همراهید.

سوالاتی که از پذیرش یا رسپشن هتل می‌پرسید:

جمله ترجمه

I’d like a room for 2 nights, please?

من یه اتاق برای دوشب می‌خوام، لطفا؟

Can I see the room, please?

می‌تونم اتاق رو ببینم، لطفا؟

Do you have a room with a bath?

اتاقی که حمام داشته باشه دارید؟

What time is breakfast?

صبحانه چه ساعتی سرو می‌شه؟

Where’s the restaurant?

رستوران کجاست؟

What time is check out?

زمان تحویل کی هست؟

Are there any laundry facilities?

امکانات خشکشویی داره؟

10 سوالی که احتمالا در زمان مکالمه انگلیسی در هتل می‌پرسید:

جمله ترجمه

Do you have any rooms available for (the seventeenth of April)?

اتاق خالی برای تاریخ (17 آپریل) دارید؟

Is breakfast included?

شامل صبحانه هم میشه؟

Does the room have air-conditioning?

اتاق تهویه هوا داره؟

When can I check-in?

کی می‌تونم تحویل بگیرم؟

Can I see the room, please?

می‌تونم اتاق رو ببینم، لطفا؟

Can someone help me with my bags?

کسی برای چمدون‌ها به من کمک می‌کنه؟

Could I have a wake-up call at (seven o’clock), please?

می‌شه صبح، تماس برای بیداری داشته باشم(ساعت 7) لطفا؟

Is there an airport shuttle bus?

اتوبوس ترنسفر از فرودگاه وجود داره؟

When is check-out time?

زمان تحویل کی هست؟

Could we please check-out a little late, at (one o’clock)?

می‌تونیم کمی دیرتر تحویل بدیم؟(ساعت 1)

10 جمله‌ای که شما در مکالمه انگلیسی در هتل می‌گویید:

جمله ترجمه

I’d like to book a room, please.

من می‌خوام یک اتاق رزرو کنم، لطفا.

I’d like a single room, please.

من یه اتاق یک‌تخته می‌خوام لطفا.

I’d like a double room, please.

من یه اتاق دوتخته می‌خوام لطفا.

The room is too noisy.

اتاقه خیلی سروصداش زیاده.

I would like to change my room.

من می‌خوام اتاقم رو عوض کنم.

We need (housekeeping service), please.

من به (سرویس نظافت) نیاز دارم لطفا.

We’d like to stay for an extra day.

ما مایلیم یه روز بیشتر بمونیم.

I’ve lost my room key.

من کلید اتاقم رو گم کردم.

We’re checking out now.

ما همین الان تحویل می‌دهیم.

چطور راجع به مشکلات در هتل به زبان انگلیسی صحبت کنیم؟

جمله ترجمه

Can I have another room please, this one is […]

[Not clean/ too noisy/ very small]

من می‌تونم یه اتاق دیگه بگیرم لطفا؟ این یکی (…)

(تمیز نیست/سروصداش زیاده/خیلی کوچیکه)

I’ve lost room key.

کلید اتاق رو گم کرده‌ام

نمونه مکالمه انگلیسی در هتل

نحوه رزرو اتاق در هتل به زبان انگلیسی، چطور به انگلیسی اتاق رزرو کنیم؟

مکالمه انگلیسی در هتل برای رزرو اتاق

Hotel: Good morning. Welcome to The Grand Woodward Hotel.

هتل: صبح بخیر. به گرند هتل وودوارد خوش آمدید.


Guest: Hi, good morning. I’d like to make a reservation for the third weekend in September. Do you have any vacancies?

مهمان: سلام، صبح بخیر. من می‌خوام برای آخر هفته سوم سپتامبر یه اتاق رزرو کنم. اتاق خالی دارید؟


H: Yes sir, we have several rooms available for that particular weekend. And what is the exact date of your arrival?

هتل: بله جناب، ما چندین اتاق خالی برای اون تاریخ خاص داریم. و تاریخ دقیق ورودتون کی هست؟


G: The 24th.

مهمان: بیست و چهارم.


H: How long will you be staying?

هتل: چه مدت خواهید موند؟


G: I’ll be staying for two nights.

مهمان: برای دوشب می‌مونم.


H: How many people is the reservation for?

هتل: برای چندنفر رزرو می‌کنید؟


G: There will be two of us.

مهمان: دونفر خواهیم بود.


H: And would you like a room with twin beds or a double bed?

هتل: اتاق با تخت دونفره می‌خواهید یا دو تخته؟


G: A double bed, please.

مهمان: دوتخته، لطفا.


H: Great. And would you prefer to have a room with a view of the ocean?

هتل: بسیار خب. و ترجیح می‌دید اتاقتون ویوی اقیانوس داشته باشه؟


G: If that type of room is available, I would love to have an ocean view. What’s the rate for the room?

مهمان: اگر این نوع از اتاق در دسترس هست، من دوست دارم که ویوی اقیانوس داشته باشم. رنج قیمت اتاق چقدر است؟


H: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now what name will the reservation be listed under?

هتل: اتاق شما شبی پانصد و نود دلار است. به نام چه کسی رزرو می‌کنید؟


G: Nima Ghanbari.

مهمان: نیما قنبری.


H: Could you spell your last name for me, please?

هتل: می‌شه لطفا فامیلیتون رو برای من هجی کنید؟


G: Sure. G-H-A-N-B-A-R-I

مهمان: حتما. G-H-A-N-B-A-R-I


H: And is there a phone number where you can be contacted?

هتل: و شماره موبایلی برای تماس دارید؟


G: Yes, my cell phone number is 55326386.

مهمان: بله. شماره موبایل من هست: 55326386


H: Great. Now I’ll need your credit card information to reserve the room for you. What type of card is it?

هتل: بسیار خب. الان من نیاز به کارت اعتباری شما دارم تا اتاق رو براتون رزرو کنم. چه کارتیه؟


G: Visa. The number is 967684351.

مهمان: ویزا. شماره‌اش هست: 967684351


H: And what is the name of the cardholder?

هتل: به نام چه کسی هست؟


G: Nima Ghanbari.

مهمان: نیما قنبری.


H: Alright, Mr. Ghanbari, your reservation has been made for the twenty-fourth of September for a room with a double bed and view of the ocean. Check-in is at 2 o’clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us.

هتل: بسیار خب آقای قنبری، برای تاریخ 24 سپتامبر رزرو شما انجام شد، یه اتاق دوتخته با ویوی اقیانوس. ساعت ورودتون ساعت 2. اگر سوال دیگه‌ای دارید لطفا برای تماس با ما تردید نداشته باشید.


G: Great, thank you so much.

مهمان: عالیه. بسیار ممنونم.


H: My pleasure. We’ll see you in September, Mr. Ghanbari. Have a nice day.

هتل: خواهش می‌کنم. به امید دیدار شما در سپتامبر آقای قنبری. روز خوبی داشته باشید.


مکالمه انگلیسی در هتل، نحوه تحویل گرفتن اتاق در هتل

مکالمه انگلیسی در هتل برای گرفتن اتاق

Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand Woodward Hotel. How may I help you?

هتل: عصر بخیر. به هتل بزرگ وودوارد خوش آمدید. چطور می‌تونم کمکتون کنم؟


Guest: I have a reservation for today. It’s under the name of Ghanbari.

مهمان: من برای امروز رزرو داشتم. به نام قنبری.


Hotel: Can you please spell that for me, sir?

هتل: می‌تونید برام هجی کنید لطفا، جناب؟


Guest: Sure. G-H-A-N-B-A-R-I.

مهمان: حتما G-H-A-N-B-A-R-I.


Hotel: Yes, Mr. Ghanbari, we’ve reserved a double room for you with a view of the ocean for two nights. Is that correct?

هتل: بله، آقای قنبری، ما یه اتاق دوتخته با ویوی اقیانوس برای دو شب برای شما رزرو کردیم. درسته؟


Guest: Yes, it is.

مهمان: بله درسته.


Hotel: Excellent. We already have your credit card information on file. If you’ll just sign the receipt along the bottom, please.

هتل: عالیه. ما اطلاعات کارت اعتباری شمارو داریم. شما فقط قسمت پایین رسید رو امضا کنید لطفا.


Guest: Whoa! Five hundred and ninety dollars a night!

مهمان: اوه! پانصد و نود دلار برای یه شب!


Hotel: Yes, sir. We are a five star hotel after all.

هتل: بله آقا. هر چی باشه ما یه هتل پنج ستاره‌ایم.


Guest: Well, fine. I’m here on business anyway, so at least I’m staying on the company’s dime. What’s included in this cost anyway?

مهمان: خب، خوبه. به‌هرحال من برای کار اینجا هستیم، حداقل به حساب شرکت می‌مونم. بگذریم، این هزینه چه چیزهایی رو شامل می‌شه؟


Hotel: A full Continental buffet every morning, free airport shuttle service, and use of the hotel’s safe are all included.

هتل: بوفه کامل هر روز صبح، اتوبوس رایگان ترانسفر فرودگاهی و استفاده از گاوصندوق هتل؛ همگی رو شامل می‌شه.


Guest: So what’s not included in the price?

مهمان: پس چه چیزی رو شامل نمی‌شه؟


Hotel: Well, you will find a mini-bar in your room. Use of it will be charged to your account. Also, the hotel provides room service, at an additional charge of course.

هتل: خب، شما یه مینی‌بار داخل اتاقتون خواهید داشت، هزینه استفاده از اون روی حسابتون شارژ میشه. همچنین، هتل سرویس اتاق رو هم در نظر گرفته، البته با هزینه اضافی.


Guest: Hmm. Ok, so what room am I in?

مهمان: همم. باشه، من تو چه اتاقی هستم؟


Hotel: Room 354. Here is your key. To get to your room, take the elevator on the right up to the fourth floor. Turn left once you exit the elevator and your room will be on the left hand side. A bellboy will bring your bags up shortly.

هتل: اتاق 354. این کلید شماست. برای رسیدن به اتاقتون، سوار آسانسور سمت راست طبقه همکف بشید. وقتی از آسانسور پیاده شدید به سمت چپ بپیچید، اتاقتون سمت چپه. باربر کیف‌های شما را یه کم بعد میاره بالا.


Guest: Great. Thanks.

مهمان: عالیه. ممنون.


Hotel: Should you have any questions or requests, please dial ‘O’ from your room. Also, there is internet available in the lobby 24 hours a day.

هتل: اگر سوال یا درخواستی داشتید از تلفن اتاقتون “O” رو شماره‌گیری کنید.


Guest: Ok, and what time is check-out?

مهمان: باشه، و زمان خروج کی هست؟


Hotel: At midday, sir.

هتل: نیمه‌روز، آقا.


Guest: Ok, thanks.

مهمان: باشه، ممنون.


Hotel: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Grand Woodward Hotel.

هتل: خواهش می‌کنم، آقا. اقامت خوبی رو در هتل بزرگ وودوارد داشته باشید.


نحوه تحویل دادن اتاق در هتل به زبان انگلیسی / رفتن به فرودگاه

 
مکالمه انگلیسی در هتل برای تحویل دادن اتاق

Hotel: Did you enjoy your stay with us?

هتل: از اقامتتون با ما راضی بودید؟


Guest: Yes, very much so. However, I now need to get to the airport. I have a flight that leaves in about two hours, so what is the quickest way to get there?

مهمان: بله، خیلی ممنون. با این حال، من الان نیاز دارم به فرودگاه برم. یه پرواز دارم که دوساعت دیگه است. سریعترین راه برای رسیدن به اونجا چیه؟


Hotel: We do have a free airport shuttle service.

هتل: ما اتوبوس رایگان ترنسفر برای فرودگاه هم داریم.


Guest: That sounds great, but will it get me to the airport on time?

مهمان: این عالیه، ولی به‌موقع منو به فرودگاه می‌رسونه؟


Hotel: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 minutes, and it takes approximately 25 minutes to get to the airport.

هتل: بله، می‌رسونه. اتوبوس بعدی 15 دقیقه دیگه حرکت می‌کنه و تقریبا 25 دقیقه دیگه به فرودگاه می‌رسید.


Guest: Fantastic. I’ll just wait in the lounge area. Will you please let me know when it will be leaving?

مهمان: فوق‌العاده است. من تو سالن منتظر می‌مونم. وقتی خواست حرکت کنه به من اطلاع می‌دید لطفا؟


Hotel: Of course, sir. Oh, before you go would you be able to settle the mini-bar bill?

هتل: البته، آقا. اوه، قبل از اینکه برید امکانش هست هزینه مینی‌بار رو حساب کنید؟


Guest: Oh yes certainly. How much will that be?

مهمان: اوه بله قطعا. چقدر شد؟


Hotel: Let’s see. The bill comes to $37.50. How would you like to pay for that?

هتل: اجازه بدید ببینم. صورتحساب شما 37 دلار و 50 سنت شد. چطور مایلید پرداختش کنید؟


Guest: I’ll pay with my Visa thanks, but I’ll need a receipt so I can charge it to my company.

مهمان: با ویزا کارتم پرداخت می‌کنم، ممنون. ولی من رسید رو نیاز دارم تا بتونم با شرکت حساب کنم.


Hotel: Absolutely. Here we are sir. If you like you can leave your bags with the porter and he can load them onto the shuttle for you when it arrives.

هتل: قطعا. بفرمایید آقا. اگر دوست دارید می‌تونید چمدون‌هاتون رو پیش باربر بذارید و ایشون وقتی اتوبوس رسید اونها رو براتون میارن.


Guest: That would be great thank you.

مهمان: عالی میشه ممنون.


Hotel: Would you like to sign the hotel guestbook too while you wait?

هتل: مایلید در مدتی که منتظر هستید، دفترچه مهمان هتل رو امضا کنید؟


Guest: Sure, I had a really good stay here and I’ll tell other people to come here.

مهمان: حتما، واقعا اقامت خوبی اینجا داشتم و به دیگران هم خواهم گفت که به اینجا بیان.


Hotel: That’s good to hear. Thank you again for staying at The Grand Woodward Hotel.

هتل: خوبه که اینو می‌شنویم. ممنون از شما بابت اقامتتون در هتل بزرگ وودوارد.

2 دیدگاه
 1. سالار

  اتاق با یک تخت دونفره مگه نمیشه دبل ؟ و اتاق با دو تخت یک نفره تویین؟
  تو ایران اینجوری رزرو میکنیم همیشه. میخواهستم ببینم برعکسه انگلیسیش؟

  1. پریسا سالارکیا

   سلام سالار
   نه اینی که میگی کاملا درسته و بریتیش هست

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.