آموزش گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی (Passive Voice)

برای درک جملات مجهول در زبان انگلیسی یا جملات Passive، ابتدا بایستی مفهوم جملات معلوم را بدانیم. وقتی جمله‌ای در انگلیسی معلوم است، دقیقا چه چیزی در آن جمله معلوم یا مشخص است؟ دقیقا! فاعل جمله. فاعل یک جمله انگلیسی که معمولا در ابتدای جمله آورده می‌شود، تعیین می‌کند که چه کسی کار را در جمله به انجام رسانده و اگر جمله مفعول داشته باشد، دریافت کننده کار نیز، مشخص است. احتمالا تا این بخش مطلب توانسته‌اید حدس بزنید که با توجه به این موضوع، هر جمله معلومی را نمی‌توان به مجهول تبدیل کرد. برای یادگیری نکات گرامری جملات معلوم و مجهول، تا آخر این مقاله با ما همراه شوید.

چرا مجهول؟

معمولا نویسنده یا گوینده به چند دلیل، جمله را به صورت مجهول بیان می‌کند. در برخی جملات مجهول در زبان انگلیسی، فاعل جمله مشخص نیست. گاهی گوینده قصد مشخص کردن فاعل جمله را ندارد. همچنین در مواردی اهمیت جمله در کاری است که انجام شده و نه شخصی که آن را به انجام رسانده. دلیل دیگر می‌تواند سبک گفتار یا نوشتار باشد. جملات مجهول در زبان انگلیسی در صورت رسمی بودن متن، مانند متون خبری به کار می‌رود.

باورهای غلط درباره جملات مجهول در زبان انگلیسی

• “جملات مجهول در زبان انگلیسی، اشتباه گرامری هستند.” این ادعا به هیچ عنوان درست نیست. این گونه جملات در حقیقت یک سبک خاص به شمار می‌روند.
• “استفاده از افعال to be یا فعل get در جمله، الزاما به معنای داشتن جمله مجهول است.” خیر! برای ساختن جمله مجهول در انگلیسی، به فاکتورهای بیشتری نیاز داریم که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
• “استفاده از جملات مجهول در انگلیسی، تنبلی نویسنده را می‌رساند.” موضوع دقیقا برعکس است. در واقع در گزارش‌های آزمایشگاهی، مقالات علمی و متون مطبوعاتی از این سبک استفاده می‌شود که کاربرد جملات مجهول در انگلیسی است.

مقایسه جملات معلوم و مجهول (Active and Passive voice)

جملات معلوم، حالتی را توصیف می‌کنند که فاعل جمله، کاری را انجام داده که به واسطه فعل (verb)، بیان می‌شود. این ساختار، یک ترتیب مشخص دارد :

Subject + verb + object

در جملات مجهول در زبان انگلیسی، مفعول یا object، به ابتدای جمله منتقل می‌شود، یک فعل to be متناسب با زمان فعل جمله قبلی پس از آن قرار می‌گیرد و فعل اصلی جمله به صورت قسمت سوم یا past participle آورده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

.Sara writes books. → Books are written.
سارا کتاب می‌نویسد. ← کتاب‌ها نوشته می‌شوند.

بسته به زمان فعل اصلی جمله که در مثال بالا حال ساده یا simple verb است، زمان فعل to be را مشخص می‌کنیم. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم مفرد یا جمع بودن فاعل جمله است. به این مثال دقت کنید:

.She fed the cats. → The cats were fed
او به گربه‌ها غذا داد. ← به گربه‌ها غذا داده شد.

در این نمونه، هم فعل در زمان گذشته ساده یا simple past استفاده شده و هم در جمله مجهول، فاعل جمع است (the cats) بنابراین فعل were استفاده شده که هم گذشته و هم جمع است. بیایید نگاهی به مثال‌های دیگری از تبدیل جملات معلوم به مجهول در زبان انگلیسی بیندازیم:

I was watching the show. → The show was being watched.
من داشتم نمایش تلویزیونی نگاه می‌کردم. ← نمایش تلویزیونی داشت تماشا می‌شد.
.They have chosen a color. → A color has been chosen.
آنها یک رنگ را انتخاب کرده‌اند. ← یک رنگ، انتخاب شده است.
You will see him. → He will be seen.
او را خواهی دید. ← او دیده خواهد شد.
We hadn’t practiced the lesson. → The lesson hadn’t been practiced.
ما درس را تمرین نکرده بودیم. ← درس، تمرین نشده بود.

روش تبدیل جمله معلوم به مجهول در انگلیسی

1. ابتدا بایستی ببینیم فعل جمله معلومی که قرار است به جمله مجهول تبدیل شود متعدی (transitive) یا لازم (intransitive) است. در نظر داشته باشید که اگر فعل جمله شما لازم باشد، امکان تبدیل آن به جمله مجهول وجود ندارد، دلیل این مساله این است که افعال متعدی یا transitive مفعول می‌گیرند اما افعال لازم یا intransitive بدون مفعول هستند. در ادامه، چند مثال از افعال لازم و متعدی را با هم بررسی می‌کنیم.در زیر چند مثال تبدیل جمله معلوم به مجهول در انگلیسی را آورده‌ایم.

2. مفعول جملۀ معلوم را به ابتدای جمله مجهول منتقل می‌کنیم. مانند مثال زیر:

.I sent the letter. → The letter was sent (by me)
من نامه را فرستادم. ← نامه (توسط من) فرستاده شد.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، مفعول جمله معلوم به ابتدای جمله مجهول منتقل شده و نقش فاعل را بازی می‌کند.
3. فاعل جمله معلوم را به انتهای جمله مجهول منتقل کرده و قبل از آن by قرار می‌دهیم. دقت کنید که این مرحله اختیاری است و در صورتی که بخواهیم فاعل را مشخص کنیم اما وزن اهمیت جمله را به آن ندهیم از این حالت استفاده می‌کنیم. به این معنی که در جمله The letter was sent by me. ، فرستادن نامه است که اهمیت دارد نه شخصی که این کار را انجام داده، اما در هر حال چون می‌خواهیم انجام‌دهنده کار هم مشخص شود، با اضافه کردن by به آخر جمله مجهول، فاعل را می‌نویسیم. دقت کنید که در این حالت اگر فاعل به صورت ضمیر بوده باشد، باید از ضمیر مفعولی یا object pronoun تغییر کند.

4. فعل اصلی جمله معلوم را که در این مثال sent هست، به شکل قسمت سوم فعل (past participle) در جمله مجهول بکار می‌بریم و زمان مناسبی از فعل to be را قبل از قسمت سوم فعل، قرار می‌دهیم. در مثال بالا، زمان فعل گذشته ساده بود. بنابراین از was استفاده کردیم. شاید بپرسید چگونه مفرد یا جمع بودن فعل را تشخیص می‌دهیم؟ پاسخ ساده است. به کلمه قبل از فعل to be نگاه می‌کنیم.

برای درک بهتر مطلب، چند جمله مجهول انگلیسی با معنی فارسی را با هم بررسی می‌کنیم:

.She has found her friend. → Her friend has been found by her
او دوستش را پیدا کرده است. ← دوستش توسط او پیدا شده است.

در مثال بالا، فعل to be به صورت been آورده شده است. چون این جمله، حال کامل یا present perfect است. به مثال زیر توجه کنید:

.He was playing video games. → Video games were being played by him
او داشت با کامپیوتر بازی می‌کرد. ← بازی‌های کامپیوتری داشتند توسط او انجام می‌شدند.

چند نکته در این مثال قابل توجه است. اول اینکه فعل was به were در جمله مجهول تغییر کرده است. دلیل این موضوع، تفاوت فاعل‌های دو جمله است. در جمله معلوم، فاعل he و در جمله مجهول فاعل video games است که نوع متفاوتی از فعل را می‌طلبند. نکته دوم شکل فعل to be است. از این فعل در اینجا به شکل استمراری یا continuous form استفاده می¬کنیم تا زمان جمله آسیب نبیند. به این جمله دقت کنید:

.The government will inform people. → People will be informed by the government
دولت، مردم را آگاه خواهد کرد. ← مردم، توسط دولت، آگاه خواهند شد.

همانطور که ملاحظه می‌کنید تمام مراحل تبدیل جمله معلوم به مجهول در زبان انگلیسی رعایت شده است. حال چند نمونه فعل لازم یا intransitive که مفعول نمی‌گیرند را با هم بررسی می‌کنیم:
grow, sneeze, run, go, die…
اگر جمله شما این افعال را دارد به احتمال زیاد نمی‌توانید آن را به جمله مجهول تبدیل کنید. از سوی دیگر این نمونه افعال، قابل تبدیل به جمله مجهول در زبان انگلیسی هستند:
Watch, make, give, show, hit, open…
نکته جالب دیگر تعداد مغعول هاست. در جملات انگلیسی، گاهی فعل شما می‌تواند بیش از یک مفعول داشته باشد. مانند مثال زیر:

.She gave her mother some flowers
او به مادرش دسته‌ای گل داد.

همانطور که می‌بینید، دو عبارت اسمی که زیرشان را خط کشیدیم، یعنی her mother و some flowers مفعول‌های ما هستند. به آنها به ترتیب مفعول غیرمستقیم و مفعول مستقیم می‌گوییم. (indirect and direct object) که در این حالت احتمالا می‌توانیم دو مدل جمله مجهول داشته باشیم:

.Her mother was given some flowers
مادرش دست‌های گل دریافت کرد.
.Some flowers were given to her mother
دسته‌ای گل به مادرش داده شد.

در جمله اول شخص دریافت کننده گل مهم است حال آنکه در جمله دوم، چیزی که دریافت شده اهمیت دارد.

تبدیل جملات مجهول به معلومی که مفعول ندارند

افعال مشخصی که با صحبت کردن و تفکر مرتبط هستند، معمولا بدون مفعول استفاده می‌شود. برای ساختن این جملات یک ضمیر مثل it را در جایگاه مفعول به جمله اضافه می‌کنیم و جمله را مجهول می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

.People say that red meat is not good for health. → It is said that red meat is not good for health
مردم می­‌گویند که گوشت قرمز برای سلامتی خوب نیست. ← گفته می­‌شود که گوشت قرمز برای سلامتی خوب نیست.

دانستن انواع مختلف جملات مجهول در زبان انگلیسی و کاربرد آنها به زیباتر شدن متن یا گفتار شما می­‌انجامد.

2 دیدگاه
  1. سورج نیک

    جالب بود

    1. پریسا سالارکیا

      ممنون که به ما اعتماد میکنید و مطالب ما رو مطالعه میکنید

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.