آموزش گرامر نقل قول یا reported speech در زبان انگلیسی

آموزش گرامر نقل قول یا reported speech در زبان انگلیسی

گرامر نقل قول یا reported speech

گرامر نقل قول reported speech یکی از مهمترین و البته چالشی‌ترین گرامرهای سطح intermediate به بالا است. در این مطلب شما را با تمامی قوانین و مثال‌های لازم برای یادگیری این مطلب آشنا خواهیم کرد.

نقل قول کردن کلاً به‌معنای تکرار جمله فردی از زبان فرد دیگری است و زمانی که ما حرف کسی را نقل قول می‌کنیم زمان فعل را نیز تغییر می‌دهیم. به این مثال‌ها دقت کنید.

Past simple

She said she lived in a small flat.

او گفت که در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد.

Present simple

I live in a small flat.

من در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم.

Past continuous
I said that I was leavin on Tuesday.
Present continuous       →
‘I’m leaving on Tuesday’, I said.

Past perfect

He said he had learnt a lot.

She said that Mr. Jackson had left.

Past simple                  →

Present perfect

‘I learnt a lot’, he said.

‘Mr. Jackson has left’, she said.

Would

She said she would help me.

Will                             →

‘I’ll help you’, she said.

was/ were going to

I said that we were going to be late.

am/ is/ are going to      →

‘We’re going to be late’, I said.

Could

He said he couldn’t find his money.

 →                            Can

‘I can’t find my money’, he said.

پس نتیجه می‌گیریم که در نقل قول زمان‌های جملات به‌شکل زیر تغییر می‌کنند.

زمان جمله نقل شده

زمان جمله اصلی
گذشته ساده حال ساده

گذشته استمراری

حال استمراری

گذشته بعید

گذشته ساده

would

Will

Was/ were going to

Am/ is/ are going to

could

Can

به خاطر داشته باشید که استفاده از کلمه that در نقل قول اجباری نیست و اختیاری است. در واقع این کلمه معنای “که” را در جمله می‌دهد.

به این مثال دقت کنید:

She said (that) she knew the answer.

او گفت (که) جواب را می‌دانست.

نکته مهم:

دو فعل say و tell هر دو به‌معنای گفتن هستند اما نمی‌توانیم هر جا که دوست داریم این افعال را به‌جای همدیگر استفاده کنیم. فعل say برای بیان حرفی است که کسی زده ولی فعل tell زمانی استفاده می‌شود که آن حرف یک مخاطب خاص داشته باشد. به این مثال‌ها توجه نمایید.

She said (that) she was going to be late.
.او گفت که دیر می‌رسد
I said that I disagree with him.
.من گفتم که با او مخالفم

در این دو مثال این جمله‌ها مخاطب خاصی ندارند و حالت خبری دارند. بنابراین استفاده از فعل say صحیح است. اما در مثال‌های زیر این حالت متفاوت است.

He told me he was happy.
.او به من گفت که خوشحال بود
He told he was happy.Ꭓ

بعد از فعل tell حتماً نیاز است تا از مفعول استفاده کنیم و مخاطب جمله را مشخص کنیم. به چند مثال دیگر دقت نمایید.

He told Fred he was going to meet someone.
.او به فرد گفت که قرار است با کسی ملاقات کند
He told me that he would pay immediately.
.او به من گفت که به سرعت پرداخت خواهد کرد

آموزش گرامر نقل قول انگلیسی

نقل قول درخواست‌ها

حتماً می‌دانید که روش‌های مختلفی برای بیان درخواست‌ها در زبان انگلیسی وجود دارد. به این سه مثال که هر سه یک معنی دارند دقت کنید.

Please wait a minute, Tom.
.تام لطفاً یک دقیقه صبر کن
Will you wait a minute, please?
می‌شود لطفاً یک دقیقه صبر کنید؟
Tom, could you wait a minute please?
تام یک دقیقه صبر می‌کنی لطفاً؟

هر سه نوع این درخواست‌ها را می‌توان با فعل ask نقل قول کرد. و بدین صورت مطرح کرد:

She asked Tom to wait a minute.
.او از تام درخواست کرد یک دقیقه صبر کند

نکته مهم این است که هنگام نقل قول کردن یک درخواست معمولاً از واژه please استفاده نمی‌کنیم و آن را حذف می‌کنیم.

 

نقل قول دستورها

زمانی ‌که یک جمله دستوری باشد آن جمله با فعل آغاز می‌شود و یا کلمه‌ای مثل must برای تاکید بیشتر در آن به‌کار می‌رود.

Stand up, John!
.جان بایست
You must work harder.
.باید سخت‌تر تلاش کنی

در هر دو حالت کافیست از فعل tell استفاده شود و بعد از آن مفعول قرار گیرد و فعل اصلی جمله تبدیل به مصدر شود.

He told John to stand up.
.او به جان گفت بایستد
He told me to work harder.
.او به من گفت که باید سخت‌تر تلاش کنم

نقل قول توصیه‌ها

برای توصیه کردن عموماً از کلمه should استفاده می‌کنیم. اما برای نقل قول جمله‌ای که در آن should وجود دارد از فعل advice به‌معنای توصیه کردن استفاده می‌کنیم و فعل اصلی را نیز به‌شکل مصدر به کار می‌بریم.

You should get married, Peter.
.پیتر تو باید ازدواج کنی
He advised Peter to get married.
.او به پیتر توصیه کرد که ازدواج کند
You should stop smoking, Jane.
.جین تو باید سیگار کشیدن را ترک کنی
He advised Jane to stop smoking.
.او به جین توصیه کرد که سیگار کشیدن را ترک کند

به‌طور خلاصه در نقل قول‌ها از سه فعل tell، ask و advise به‌شکل زیر استفاده می‌شود.

Verb + object + to + verb
Sara asked Tom to wait.
She told him to stand.
He advised Jane to stop smoking.

البته افعال دیگری هم هستند که عموماً در نقل قول‌ها استفاده می‌شوند:

Order فرمان دادن
Persuade قانع کردن
Remind یادآوری کردن
Forbid ممنوع کردن
Warn هشدار دادن

به این مثال‌ها دقت کنید:

I’ll remind them to come early.
.من به آن‌ها یادآوری می‌کنم که زود بیایند
I advised them to go to the police.
.من به آن‌ها توصیه کردم به پلیس مراجعه کنند

نکته:

اگر بخواهیم یک درخواست منفی را نقل قول کنیم باید از فرمول زیر استفاده کنیم.

Verb + obj + not + to

به این مثال‌ها دقت کنید.

Sara: don’t laugh Tom. → Sara told Tom not to laugh.
Don’t borrow money Ian. → They warned Ian not to borrow money.
John don’t be late. → I reminded John not to be late.

نقل قول سوال‌ها، نقل قول سوالی در انگلیسی

برای سوال‌های yes/no زمانی که از فعل to be یا فعل‌های کمکی مثل can،  have و do استفاده می‌شود، از کلمات if یا whether به‌معنای “آیا” استفاده می‌کنیم و فعل کمکی را بعد از فاعل می‌گذاریم. نباید فراموش کنیم که فعل جمله یک زمان به عقب می‌رود. مثال:

Are they English?
آیا آن‌ها انگلیسی هستند؟
She asked if they were English.
.او پرسید که آیا آن‌ها انگلیسی هستند
Can john type?
جان می‌تواند تایپ کند؟
She asked if john could type.
.او ازش پرسید که آیا جان می‌تواند تایپ کند

و یا

She asked whether they were English.
She asked whether John could type.

برای سوال‌های wh هم باید دقت کنیم که فعل کمکی را حذف کنیم و فعل را یک زمان به عقب ببریم. مثال:

Where does Ann live?
They asked me where Ann lived.
Why has Jane gone?
They asked me why Jane had gone.

دقت کنید زمانی که یک سوال را نقل قول می‌کنیم دیگر از علامت سوال استفاده نمی‌کنیم. ولی فعل را یک زمان به عقب می‌بریم.

 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷۵۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.