آموزش گرامر نقل قول یا reported speech در زبان انگلیسی

گرامر نقل قول reported speech یکی از مهمترین و البته چالشی‌ترین گرامرهای سطح intermediate به بالا است. در این مطلب شما را با تمامی قوانین و مثال‌های لازم برای یادگیری این مطلب آشنا خواهیم کرد.

نقل قول در زبان انگلیسی چیست؟

نقل قول به زبان ساده بیان کردن سخن گوینده یا نویسنده است. نقل قول در زبان انگلیسی می‌­تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. درباره تفاوت علائم نگارشی و تغییرات بعضی از کلمات، به طور مفصل توضیح خواهیم داد. اما پیش از آن بهتر است بدانیم که به چه دلیل بایستی نقل قول در زبان انگلیسی را جدی بگیریم. دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد. وقتی جملات شخص گوینده را بازگو می‌­کنید، در واقع به متن خود اعتبار می­‌بخشید. دلیل دیگر این است که با نقل قول کردن، می‌­توانید جمله گفته شده را مورد بحث قرار دهید. نقل قول کردن کلاً به‌معنای تکرار جمله فردی از زبان فرد دیگری است و زمانی که ما حرف کسی را نقل قول می‌کنیم زمان فعل را نیز تغییر می‌دهیم. به این مثال‌ها دقت کنید.

Past simple

She said she lived in a small flat.

او گفت که در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد.

Present simple

I live in a small flat.

من در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم.

Past continuous
I said that I was leavin on Tuesday.
Present continuous
‘I’m leaving on Tuesday’, I said.

Past perfect

He said he had learnt a lot.

She said that Mr. Jackson had left.

Past simple

‘I learnt a lot’, he said.

‘Mr. Jackson has left’, she said.

Would

She said she would help me.

Will

‘I’ll help you’, she said.

was/ were going to

I said that we were going to be late.

am/ is/ are going to

‘We’re going to be late’, I said.

Could

He said he couldn’t find his money.

Can

‘I can’t find my money’, he said.

پس نتیجه می‌گیریم که در نقل قول زمان‌های جملات به‌شکل زیر تغییر می‌کنند.به خاطر داشته باشید که استفاده از کلمه that در نقل قول اجباری نیست و اختیاری است. در واقع این کلمه معنای “که” را در جمله می‌دهد.

زمان جمله نقل شده زمان جمله اصلی
گذشته ساده حال ساده
گذشته استمراری حال استمراری
گذشته بعید گذشته ساده
would will
Was/were going to Am/is/are going to
could can

به این مثال دقت کنید:

She said (that) she knew the answer.

او گفت (که) جواب را می‌دانست.

نکته مهم:

دو فعل say و tell هر دو به‌معنای گفتن هستند اما نمی‌توانیم هر جا که دوست داریم این افعال را به‌جای همدیگر استفاده کنیم. فعل say برای بیان حرفی است که کسی زده ولی فعل tell زمانی استفاده می‌شود که آن حرف یک مخاطب خاص داشته باشد. به این مثال‌ها توجه نمایید.

She said (that) she was going to be late.
.او گفت که دیر می‌رسد
I said that I disagree with him.
.من گفتم که با او مخالفم

در این دو مثال این جمله‌ها مخاطب خاصی ندارند و حالت خبری دارند. بنابراین استفاده از فعل say صحیح است. اما در مثال‌های زیر این حالت متفاوت است.

He told me he was happy.
.او به من گفت که خوشحال بود
He told he was happy.Ꭓ

بعد از فعل tell حتماً نیاز است تا از مفعول استفاده کنیم و مخاطب جمله را مشخص کنیم. به چند مثال دیگر دقت نمایید.

He told Fred he was going to meet someone.
.او به فرد گفت که قرار است با کسی ملاقات کند
He told me that he would pay immediately.
.او به من گفت که به سرعت پرداخت خواهد کرد

آموزش گرامر نقل قول انگلیسی

گرامر نقل قول مستقیم در انگلیسی

وقتی می­‌خواهیم جمله گوینده را دقیقا و بدون هیچ تغییری به متن منتقل کنیم، از این نوع نقل قول در زبان انگلیسی استفاده می­‌کنیم. در این حالت، جمله را بدون هیچ تغییری داخل گیومه یا quotation mark  قرار می­‌دهیم. به مثال زیر توجه کنید:

1. Mary said, “My brother is a nurse.”
ماری گفت: (( برادرم پرستار است.))

توجه کنید که این نوع نقل قول در زبان انگلیسی می­تواند انواع دیگری هم داشته باشد:

 2. “My brother is a nurse,” Mary said.

یا

3. “My brother,” Mary said, “is a nurse.”

به علامت­‌های نگارشی که زیرشان را خط کشیدیم، دقت کنید. در مثال شماره 1، نقل قول به صورت کامل، داخل گیومه قرار گرفته و حرف اول جمله با حروف بزرگ (capital letters) نوشته شده است. همچنین آخر جمله قبل از بستن گیومه، نقطه گذاشته‌ایم. در مثال شماره 2، ابتدا نقل قول را داخل گیومه قرار دادیم، سپس بقیه جمله را خارج از گیومه نوشتیم. این نوع نوشتار، گونه­‌ای دیگر از نقل قول مستقیم است. در مثال شماره 3 ، بخشی از نقل قول، داخل گیومه قرار داده شده و بعد عبارت Mary said نوشته شده و بعد از آن مجدد قسمت دوم نقل قول داخل علائم نقل قول یا quotation marks آورده شده است. از این نوع نقل قول در زبان انگلیسی همچنین برای بیش از یک جمله استفاده می­‌شود. مانند این نمونه:

“My brother is a student,” she said. “He is attending a university.”.

به قسمت‌هایی که زیرشان خط کشیده شده، توجه کنید. عبارت she said بعد از نقل قول اول، بدون حرف s بزرگ نوشته شده است. دلیل این کار این است که جمله با ویرگول (comma)، از جمله بعدی جدا شده است.

گرامر نقل قول غیرمستقیم در انگلیسی

از این نوع نقل قول، زمانی استفاده می­کنیم که نمی­‌خواهیم جمله گوینده را به طور مستقیم بیان کنیم، بلکه می­‌خواهیم جمله را به زبان خودمان بیان کنیم. به تفاوت این دو جمله دقت کنید:

“I watch TV every day.” She said..
او گفت: (( هر روز تلویزیون تماشا می‌کنم.))
She said she watched TV every day.
.او گفت که هر روز تلویزیون تماشا می‌کند

همانطور که می­بینید در جمله دوم، جمله از زبان راوی منتقل شده است نه از زبان گوینده اصلی. در این صورت نیازی به quotation mark  یا علامت نقل قول نیست. برای این نوع نقل قول در زبان انگلیسی قوانین گرامری خاصی وجود دارد. به طور کلی در نقل قول غیرمستقیم، زمان افعال را بایستی به زمان گذشته معادلشان تغییر دهیم. برای درک بهتر می­توانید جدول تغییرات زمان فعل ها را در ادامه مشاهده کنید.

زمان جمله نقل شده زمان جمله اصلی
Present of be (am, is…) Past of be (were, was)
Simple present ( work, sleep) Simple past ( worked, slept)
Present continuous (she is doing) Past continuous (she was doing)
Present perfect (They have gone) Past perfect (They had gone)
Present perfect continuous Past perfect continuous
Have, has Had
Will Would
Can could
may might
must Had to

همانطور که مشاهده می­کنید، در تمام نقل قول های غیر مستقیم، فعل جمله بایستی یک زمان، به عقب برگردد. دلیل این مساله این است که گوینده، جمله را در زمان گذشته بیان کرده و ما در زمان
حال آن را بازگو می­کنیم. پس بایستی به زمان اتفاق، توجه کنیم. بیایید چند نمونه نقل قول غیر مستقیم را بررسی کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

He said (that) he wanted us to read chapter 2

در جمله بالا کلمه that، داخل پرانتز قرار دارد. چون همیشه می‌­توانید that را در نقل قول غیر مستقیم حذف کنید. کلمه wanted  در جمله اصلی want  بوده و در نقل قول غیر مستقیم، آن را یک زمان به عقب برده‌­ایم. یک مثال از زمان حال کامل یا present perfect  با هم بررسی می‌­کنیم:

I have practiced hard.” → He said that he had practiced hard.

همانطور که می­بینید، علاوه بر تغییر حال کامل به ماضی بعید یا past perfect، ضمیر جمله هم از I به He تغییر کرده است. توجه کنید که در نقل قول غیر مستقیم، کلمات should, might  و ought to
تغییر نمی­کنند. نکته جالب دیگر این است که وقتی جمله گفته شده، همچنان حقیقت داشته باشد، فعل را تغییر نمی­دهیم. مثال زیر را ببینید:

“The earth is round.” → He said the earth is round.

(( زمین گرد است.)) ← او گفت که زمین گرد است.

در این جمله، فعل is تغییری نکرده چون گرد بودن زمین هنوز حقیقت دارد، مگر اینکه نظریه­ای جدید، خلاف آن را اثبات کند! برای اینکه نقل قول غیر مستقیم را بیان کنیم، افعال متفاوتی وجود دارند. (tell, ask, want, wonder, claim, shout).

مثلا وقتی سوالی پرسیده می­شود از افعالی مثل ask, wonder  استفاده میکنیم:

She asked why I was not ready.

به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی  reported speechهم گفته می­شود.

نقل قول درخواست‌ها

حتماً می‌دانید که روش‌های مختلفی برای بیان درخواست‌ها در زبان انگلیسی وجود دارد. به این سه مثال که هر سه یک معنی دارند دقت کنید.

Please wait a minute, Tom.
.تام لطفاً یک دقیقه صبر کن
Will you wait a minute, please?
می‌شود لطفاً یک دقیقه صبر کنید؟
Tom, could you wait a minute please?
تام یک دقیقه صبر می‌کنی لطفاً؟

هر سه نوع این درخواست‌ها را می‌توان با فعل ask نقل قول کرد. و بدین صورت مطرح کرد:

She asked Tom to wait a minute.
.او از تام درخواست کرد یک دقیقه صبر کند

نکته مهم این است که هنگام نقل قول کردن یک درخواست معمولاً از واژه please استفاده نمی‌کنیم و آن را حذف می‌کنیم.

نقل قول دستورها

زمانی ‌که یک جمله دستوری باشد آن جمله با فعل آغاز می‌شود و یا کلمه‌ای مثل must برای تاکید بیشتر در آن به‌کار می‌رود.

Stand up, John!
.جان بایست
You must work harder.
.باید سخت‌تر تلاش کنی

در هر دو حالت کافیست از فعل tell استفاده شود و بعد از آن مفعول قرار گیرد و فعل اصلی جمله تبدیل به مصدر شود.

He told John to stand up.
.او به جان گفت بایستد
He told me to work harder.
.او به من گفت که باید سخت‌تر تلاش کنم

نقل قول توصیه‌ها

برای توصیه کردن عموماً از کلمه should استفاده می‌کنیم. اما برای نقل قول جمله‌ای که در آن should وجود دارد از فعل advice به‌معنای توصیه کردن استفاده می‌کنیم و فعل اصلی را نیز به‌شکل مصدر به کار می‌بریم.

You should get married, Peter.
.پیتر تو باید ازدواج کنی
He advised Peter to get married.
.او به پیتر توصیه کرد که ازدواج کند
You should stop smoking, Jane.
.جین تو باید سیگار کشیدن را ترک کنی
He advised Jane to stop smoking.
.او به جین توصیه کرد که سیگار کشیدن را ترک کند

به‌طور خلاصه در نقل قول‌ها از سه فعل tell، ask و advise به‌شکل زیر استفاده می‌شود.

Verb + object + to + verb
Sara asked Tom to wait.
She told him to stand.
He advised Jane to stop smoking.

البته افعال دیگری هم هستند که عموماً در نقل قول‌ها استفاده می‌شوند:

Order فرمان دادن
Persuade قانع کردن
Remind یادآوری کردن
Forbid ممنوع کردن
Warn هشدار دادن

به این مثال‌ها دقت کنید:

I’ll remind them to come early.
.من به آن‌ها یادآوری می‌کنم که زود بیایند
I advised them to go to the police.
.من به آن‌ها توصیه کردم به پلیس مراجعه کنند

بیشتر بخوانید: آموزش کامل گرامر should

نکته:

اگر بخواهیم یک درخواست منفی را نقل قول کنیم باید از فرمول زیر استفاده کنیم.

Verb + obj + not + to

به این مثال‌ها دقت کنید.

Sara: don’t laugh Tom. → Sara told Tom not to laugh.
Don’t borrow money Ian. → They warned Ian not to borrow money.
John don’t be late. → I reminded John not to be late.

نقل قول سوال‌ها، نقل قول سوالی در انگلیسی

برای سوال‌های yes/no زمانی که از فعل to be یا فعل‌های کمکی مثل can،  have و do استفاده می‌شود، از کلمات if یا whether به‌معنای “آیا” استفاده می‌کنیم و فعل کمکی را بعد از فاعل می‌گذاریم. نباید فراموش کنیم که فعل جمله یک زمان به عقب می‌رود. مثال:

Are they English?
آیا آن‌ها انگلیسی هستند؟
She asked if they were English.
.او پرسید که آیا آن‌ها انگلیسی هستند
Can john type?
جان می‌تواند تایپ کند؟
She asked if john could type.
.او ازش پرسید که آیا جان می‌تواند تایپ کند

و یا

She asked whether they were English.
She asked whether John could type.

برای سوال‌های wh هم باید دقت کنیم که فعل کمکی را حذف کنیم و فعل را یک زمان به عقب ببریم. مثال:

Where does Ann live?
They asked me where Ann lived.
Why has Jane gone?
They asked me why Jane had gone.

دقت کنید زمانی که یک سوال را نقل قول می‌کنیم دیگر از علامت سوال استفاده نمی‌کنیم. ولی فعل را یک زمان به عقب می‌بریم.

16 دیدگاه
  1. عرفان

    در نقل قول از توصیه ها از افعال reminded warned told ا ستفاده کرد

  2. vk หลุด

    Hi therе, everything is going sound here and ofcourse every one iѕ
    shaгing facts, that’s in fact good, keep up writing.

  3. joker388.com.co

    I am actually grateful to the holder of this web page who
    has shared this enormous paragraph at at this place.

    1. پریسا سالارکیا

      thank you so much

  4. sbobet88.com

    That is really attention-grabbing, You are an overly professional
    blogger. I have joined your rss feed and look ahead to in quest of more of
    your excellent post. Additionally, I’ve shared your web site
    in my social networks

  5. زبان اموز جوان

    خیلی کامل بود ممنون ازتون

    1. پریسا سالارکیا

      ممنون از اعتماد و نظر شما

  6. xxx

    Riɡht here is the right blog for everyone who
    wants to find oսt about this topic. You know a whole lot its almost haгd tⲟ argue with you (not that I really would want to…HaHa).
    You definitely put a brand new spin on a subject that has been writtеn аbout foг a long
    time. Great stuff, just excеllent!

  7. محمد

    خیلی کامل و جامع بود. ممنون

    1. پریسا سالارکیا

      ممنون از شما که مخاطب ما هستید .

  8. شهربانو

    ممنون بسیار جالب بود بویژه نقل قول توصیه ها.

    1. پریسا سالارکیا

      ممنون از شما که مطالعه کردین

  9. asma

    خیلی ممنون از سایتتون میشه present perfect رو عم بگید .

    1. پریسا سالارکیا

      https://gosafir.com/mag/present-perfect-grammar/ این مقاله مرتبط با حال کامل است لطفا مطالعه بفرمایید و هر سوالی داشتین همینجا بپرسین. امیدورام براتون مفید باشه

  10. chunks

    Thanks for finalⅼy talking about > آموزش
    گرامر نقل قول یا reportеd speech در زبان انگلیسی | سفیر < Loved it!

    1. پریسا سالارکیا

      مرسی که مخاطب ما هستین . سعی میکنیم هر روز براتون مفیدتر از دیروز عمل کنیم

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.