درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم(با نمونه سوال)

در این درس شاگردان لغات کلیدی مرتبط با ظاهر افراد را می‌آموزند و در پایان درس انتظار می‌رود بتوانند ظاهر افراد را با جملات کوتاه توصیف نمایند.
این درس با مکالمه زیر آغاز می‌شود:

مکالمه درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

مکالمه درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

پدر: آیا او معلم انگلیسی شماست؟

شاگرد: خیر. معلم انگلیسی من آن مرد بلند قد است. او یک کت و شلوار طوسی پوشیده است. او آنجاست.

پدر: و معلم ریاضی تو کدام است؟

شاگرد: اویک کت و شلوار آبی و یک پیراهن سفید پوشیده است.

پدر: بیا اول معلم انگلیسی ات را ملاقات کنیم.

اصطلاحات درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

در اینجا دو اصطلاح زیر تدریس می‌شود.

who is ………….?
Which one is ……….?

تدریس می‌شود که اولی به معنای او کیست است و دومی به معنای او کدام است؟
به این مثال‌ها دقت نمایید.

Who is that man?
آن مرد کیست؟
Which one is your teacher?
معلم شما کدام است؟

در سوال اول ما راجع به هویت افراد سوال می‌پرسیم و در سوال دوم می‌خواهیم کسی را از بین سایرین شناسایی کنیم.

پرسش و پاسخ در مورد لباس در زبان انگلیسی

در سوال و جواب‌های جدول زیر شما یاد می‌گیرید در مورد قد، لباس و رنگ لباس افراد صحبت کنید.

صحبت کردن در مورد پوشاک در زبان انگلیسی

آقای داوودی کیست؟                           آن مرد قد بلند است. او یک کت شلوار طوسی پوشیده است.

خانم لاری کیست؟                             آن زن قد بلنداست. او یک چادر مشکی پوشیده است.

لاله کدام است؟                                 آن دختر قد بلند است. او یک روسری قهوه‌ای پوشیده است.

رضا کدام است؟                               آن پسر کوتاه قد است. او یک پیراهن سفید پوشیده است.

در سوال و جواب‌های جدول زیر شما یاد می‌گیرید در مورد سن، لباس و رنگ لباس افراد صحبت کنید.

صحبت کردن در مورد سن در انگلیسی

آقای لطفی کیست؟    او مرد قد بلند است. او یک کت ضخیم سبز پوشیده است.

خانم دانش کیست؟     او زن مسن است. او یک مانتو قهوه‌ای پوشیده است.

درنا کدام یک است؟    او دختر جوان است. او یک روسری طوسی پوشیده است.

کدام یک معلم شماست؟   او مرد جوان است. او یک کت شلوار آبی پوشیده است.

شاگردان در این قسمت حتما بایستی لغات زیر را بلد باشند تا بتوانند به این سوالات پاسخ دهند.

انواع لباس به انگلیسی

فارسی

انگلیسی

مانتو manteau
شلوار pants
پیراهن shirt
کفش shoes
کت ضخیم jacket
کت شلوار / کت دامن Suit
چادر Chador

مهم است که شاگردان تلفظ صحیح این لغات را به همراه دیکته درست بیاموزند تا در آزمون نمره‌ای از دست ندهند.
کلمات زیر کلمات متضاد هستند که یادگیری آنها مهم است.

پیر Old ≠ young جوان
بلند Tall ≠ short کوتاه

در انتهای این درس مکالمه زیر آمده است.

جملات انگلیسی در مورد لباس پوشیدن

هم‌چنین شاگردان یاد می‌گیرند که اگر کلمه‌ای را به زبان انگلیسی نمی‌دانند از ساختار زیر استفاده نمایند.

مکالمه انگلیسی در مورد لباس

مثال

What’s روسری in English ?
What’s کیف in English?

نمونه سوالات درس پنجم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

و در پایان شاگردان باید بتوانند جاهای خالی را با عبارت صحیح پر کنند.

a black suit

man

my teacher

نمونه سوالات درس پنجم انگلیسی نهمپاسخ

A) man
B) a black suit
C) my teacher

حال سعی کنید جملات 1 تا 2 را با آیتم  a-b  مچ کنید.

1) who is Ali?                                        A) She’s the tall woman with green scarf .
2) which one is Ms Kamrani ?                 B) He’s the old man . He’s wearing brown shoes .

پاسخ

1.B
2.A

جاهای خالی را با کلمات درون جعبه پر کنید.

speak

didn’t

where

eat

1. who is ……………………?
2. …………….is your uncle ?
3. which one is your ……………….?
4. He’s wearing a ………………..

پاسخ

1) your mom
2) who
3) sister
4) gray shirt

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.