درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال نهم (با نمونه سوال)

درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال نهم درباره خدمات و سرویس‌ها است و طبق معمول با یک مکالمه شروع می‌شود.

مکالمه درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

جهانگرد: ببخشیدآقا. می‌شود لطفا به من کمک کنید؟

پدرام: چکار می‌تونم براتون بکنم؟

جهانگرد: من یک کارت پستال یک پاکت و یک مهر می‌خواهم.

پدرام: اممم … شما می‌توانید از دفتر پست تهیه کنید.

جهانگرد: دفتر پست کجاست؟

پدرام: در حقیقت همین نزدیکی است. دقیقا همان گوشه است.

جهانگرد: خوب است. ممنونم . چه ساعتی باز می‌کند؟

پدرام: ساعت 8 باز می‌کند.

جهانگرد: خیلی ممنون.

حال به سوال و جواب‌های زیر دقت کنید. آنها را بلند بخوانید و سعی کنید حفظ کنید اینکار به حافظه شما کمک زیادی می‌کند و همچنین کمک می‌کند ساختارها در ذهن شما باقی بماند.

wh سوال باشغل او چیست؟                او یک کارمند است.

دفتر پست کجاست؟             در آنجاست.

آن مرد کیست؟                 او یک پست چی است.

زنگ تفریح کی است؟          ساعت 9.30 است.

دقت کنید که این سوالات همه با فعل to be  هستند و فعل اصلی که در درس پیش به آن اشاره شده در این جملات استفاده نشده است.

ساختار زیر برای پرسیدن سوال wh  با فعل to be است.

Wh + to be + subject +….?

به این مثال‌ها دقت نمایید:

Where are you?
When is your class?
What is your name?
Who is that woman?

wh question

چه ساعتی باز می‌کند؟                                 ساعت 8 صبح باز می‌کند.

آنها کی کار می‌کنند؟                                    آنها از شنبه تا چهارشنبه کار می‌کنند.

چه کسی به کودکان گم شده کمک می‌کند؟            پلیس به آنها کمک می‌کند.

او از کجا مهر می‌خرد؟                                 او از دفتر پستی مهر می‌خرد.

چرا او با اتوبوس به سر کار می‌رود؟                برای اینکه آن سریع و ارزان است .

شما چطور به مدرسه می‌آیید؟                       من اتوبوس می‌گیرم.

اما در باکس بالا سوالات wh  با افعال اصلی پرسیده شده‌اند.

به تفاوت آنها دقت نمایید .

Wh + do/does + subject + verb?
Where do you live ?
Where does Jackie work?
Why do you cry?

کلمات درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

فارسی English
تماس گرفتن با اورژانس Call the emergency
ایمیل فرستادن Send a e-mail
پول برداشتن از دستگاه Take out money (ATM)
سوار اتوبوس شدن Get on a bus
از اتوبوس پیاده شدن Get off a bus
تاکسی اجاره کردن Hire a taxi
حساب باز کردن Open an acount
آتش را خاموش کردن Put out fire
شارژ کردن بلیط الکترونیکی Recharge E-ticket
از اطلاعات سوال پرسیدن Ask the information desk

نکته بعدی که در این درس آمده است نکته تلفظی است. در سوالات wh  ریتم تلفظ نزولی است و انتهای جمله ضعیف‌تر از ابتدای آن تلفظ می‌شود. حتما به فایل صوتی این قسمت گوش دهید تا تلفظ‌ها را به خوبی بیاموزید.

تلفظ درس چهارم انگلیسی نهم

در قسمت گرامر که پیش‌تر توضیح داده شد اشاره به انواع سوال‌های wh شده است که پیشنهاد می‌شود حتما با دقت مثال‌های آن را مطالعه نمایید.

گرامر درس چهارم انگلیسی نهم
نکته گرامری دیگری که در این جا به آن اشاره شده است استفاده از قیدهای تکرار است که جای آنها همیشه بعد فاعل و قبل فعل است.

فارسی

English

همیشه Always
اغلب Usually
معمولا Often
گاهی Sometimes
هرگز Never

قیدهای تکرار در انگلیسی

حال باید در مکالمه زیر سوالات wh را پیدا کنید.

مکالمه درس چهارم کتاب زبان انگلیسی نهم

معنی این مکالمه در اینجا آمده است:

پارسا: شغل مورد علاقه تو چیست؟

حمید: من دوست دارم یک آتش نشان بشوم.

پارسا: یک آتش نشان چکار می‌کند؟

حمید: او آتش را خاموش می‌کند  وجان مردم را نجات می‌دهد.

پارسا: آیا این کار راحتی است؟

حمید: نه در واقع خیلی سخت است.

پارسا: یک آتش‌نشان کی به سر کار می‌رود؟

حمید: من فک می‌کنم او به صورت شیفتی کار می‌کند.

پارسا: اوه، او کجا کار می‌کند؟

حمید: در ایستگاه آتش نشانی.

پارسا: اینجا یک ایستگاه آتش نشانی هست؟

حمید: بله آنجا یکی هست.

در قسمت‌های بعدی باید به فایل صوتی گوش کنید و به سوالات پاسخ دهید. در انتهای این درس انتظار می‌رود بتوانید به این سوالات با اطلاعات شخصی خود پاسخ دهید.

ما نمونه جواب‌های صحیح را برای شما گذاشته‌ایم ام جواب‌های دیگر هم می‌توانند درست باشند.

نمونه سوالات درس چهارم انگلیسی نهم1.My name is Parisa.

2.I’m a teacher.

3.I live in Shiraz

4.I wake up at 7.30 AM.

5.Because I like it very much.

6.It starts in Mher 1st.

نمونه سوالات درس چهارم زبان انگلیسی نهم

حال برای اینکه مطمئن شوید این گرامر را آموخته‌اید تمرین‌های زیر را انجام دهید:

1. Where……you work?
2. What ……..his job?
3. What ……..you eat for breakfast?
4. Where ………..your shoes ?
5. When ………… your sister wake up ?
6. Who …………. Your teacher?

پاسخ‌ها

1. do
2. is
3. do
4. are
5. does
6. is

:سوالات 1 تا 5 را با پاسخ‌های صحیح مچ کنید

1. where does you dad work?          A)I love red and yellow.
2. what is his brother’s name?         B) at 7.00 .
3. what are your favorite colours?    C)I don’t have a job.
4. When does she wake up?            D) he works at a company.
5. what do you do?                        E) his name is Karim.

پاسخ‌ها

1. D
2. E
3. A
4. B
5. C

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.