درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم(با نمونه سوال)

در درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم شاگردان یاد می‌گیرند که چگونه راجع به سن و سال افراد حرف بزنند. پس یادگیری اعداد مهم است.
این درس با مکالمه زیر شروع می‌شود که باید حتما آن را بیاموزید و تکرار و تمرین نمایید.

مکالمه درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

معلم: نرگس تولد تو کی است؟

نرگس: در مهرماه است.

معلم: واقعا؟ الان چند سالت است؟

نرگس: من 12 سالم است.

معلم: تو چطور طاهره؟

طاهره: تولد من در …………. است.

جواب سوال ?How old are you

(?How old are you) به معنای این است که “چند سالت است؟” و در جواب آن باید از یکی از  این دو ساختار استفاده کرد:

I’m …….

I’m ……. years old.

و برای پرسیدن ماه تولد باید از ساختار زیر استفاده کرد.

When is your birthday?

When’s your birthday?

It’s in ……………

In ……………….

اصطلاحات و جملات مربوط به تولد به انگلیسی

تولد شما کی است؟

در بهمن ماه است.

باید بدانیم که تاکید الفبایی این درس روی حروف I N T است.

مکالمه انگلیسی در مورد سن

مکالمه زیر آخرین مکالمه این درس است که یادگیری جملات آن مهم است.

The conversation of the third lesson of the 7th year English language book

نادر: برادر تو چند سال دارد ایمان؟

ایمان: او 13 ساله است.

نادر: سی ساله؟

ایمان: نه سیزده. (هجی می‌کند)

نادر: اوه متوجه شدم.

نکته:

اگر می‌خواهید کلمه‌ای را به زبان انگلیسی بدانید باید اینگونه از استاد یا همکلاسی ‌های خود سوال کنید.

How do you say this in English?

در این تصویر ماه‌های سال به زبان فارسی و اعداد 1 تا 31 نوشته شده است و انتظار می‌رود که شاگردان بتوانند روز و ماه تولد خود را تشخیص دهند.

ماه‌ های سال به انگلیسی

اعداد 1 تا 10  آموزش داده شده است در جدول زیر اعداد 11 تا 31 را برای شما لیست کردیم. آنها را مدام تکرار و تمرین کنید تا با سرعت و بدون اشتباه بتوانید از آنها استفاده کنید.

Persian

English

الون 11
تواو 12
ترتین 13
فورتین 14
فیفتین 15
سیکستین 16
سونتین 17
ایتین 18
ناینتین 19
توانتی / توانی 20
توانی  وان 21
توانتی تو 22
توانتی تری 23
توانتی فور 24
توانتی فایو 25
توانتی سیکس 26
توانتی سون 27
توانتی ایت 28
توانتی ناین 29
ترتی 30
ترتی وان 31

حتما می‌دانید که اگر بخواهیم تولد کسی را تبریک بگوییم باید از جمله happy birthday به معنای تولدت مبارک استفاده کنیم.

در قسمت پایانی این درس یک مکالمه وجود دارد که شاگردان باید با اطلاعات شخصی و مطالب این درس آن را کامل کنند.

پرسیدن سن در انگلیسی

پاسخ

1 . 12 /22/ 17 …

2. I’m 14/ 30/17/…. Years old .

3. Day/ Bahman/ Farvardin ….

4. It’s in Ordibehesht / Khordad….

کلمات و اصطلاحات مهم درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

فارسی

English

تولد Birthday
کی؟ When
متوجه ام / میفهمم I see
واقعا Really
تو/ شما چطور؟ What about you?

نمونه سوالات درس سوم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

جملات شماره 1 تا 5 را به آیتمهای مناسب وصل کنید.

1. how old ………..?   a) Mehr

2. when is your …..? b) 17

3. I’m …..                c) birthday

4. It’s in ………..       d) you

5. how ………….you? e)about

پاسخ

1. D

2. C

3. B

4. A

5. E

حروف بهم ریخته کلمات زیر را به ترتیب کنید تا کلمات شکل بگیرند.

6. dlo

7. thbradyi

8. won

پاسخ‌ها

6. old

7. birthday

8. now

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.