آموزش گرامر – حروف اضافه زمان در انگلیسی / Prepositions of Time

حروف اضافه زمان در انگلیسی از اجزای دستوری جمله هستند و می‌توانند کاربرد‌های مختلفی داشته باشند. حروف اضافه in، on و at را می‌توان برای معرفی بازه‌های زمانی استفاده کرد.

حروف اضافه زمان در انگلیسی ،کاربرد حرف اضافه In

حرف اضافه in برای بیان روزها،هفته ها،فصل،سال،قرن کاربرد دارد

حرف اضافه روزها در انگلیسی

in the morning

in the afternoon

in the evening

حرف اضافه هفته در انگلیسی

in a week

in 2 weeks

 

حرف اضافه ماه،فصل،سال در انگلیسی

in September

in winter

in 2019

in the 1960s

in the 3rd century BC

کاربرد حرف اضافه On

حرف اضافه on برای بیان روزها،تاریخ،روزهای خاص و بخشی از روز کاربرد دارد.

حرف اضافه روزهای هفته  در انگلیسی

on Monday

on Sunday

حرف اضافه تاریخ در انگلیسی

on April 7th

on 1st January, 2011

on the 15th

حرف اضافه روزهای خاص در انگلیسی

on New Year’s Day

on Christmas

on my birthday

حرف اضافه بخش هایی از روز

on Wednesday morning

on Friday evening

در زبان انگلیسی   at  کاربرد حرف اضافه

حرف اضافه at برای بیان ساعت،اعیاد،بخش هایی از روز کاربرد دارد.

حرف اضافه ساعت در زبان انگلیسی

at 6:00

at 5 p.m.

at half past seven

 

حرف اضافه اعیاد در زبان انگلیسی

at New Year

at Christmas

حرف اضافه بخش هایی از روز در انگلیسی

at night

at noon/ midday

at midnight

at bedtime

at lunch time

at dinner time

at dinner

at lunch

at sunrise/sunset

at dawn

 

توجه داشته باشید که هنگام بیان بخش‌های روز، با توجه به زمان مورد نظر باید از in یا at استفاده کنیم.هنگام سخن گفتن از اعیاد، در انگلیسی بریتیش، فقط زمانی از on استفاده می‌کنیم که روز عید مورد نظر باشد و نه مراسم آن روز. در انگلیسی امریکن می‌توان برای هر دو مورد از on استفاده شود.

به غیر از سه حرف اضافه in، on و at حروف اضافی دیگری هم در بیان زمان به کار می روند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

حرف اضافه During در زبان انگلیسی

هر گاه رویدادی هم‌زمان با اتفاقی دیگر رخ دهد از  during استفاده می‌کنیم.

We stayed at a hotel during the conference.

کاربرد حرف اضافه For

برای بیان مدت از for استفاده می کنیم.

I’m going out for two hours.

حروف اضافه until/till

until به معنی تا وقتی که می باشد و برای گفتن زمان پایان کار یا شرایط به کار می‌رود.

We’ll wait until half past six for you.

I studied at school until my family moved to Africa.

حرف اضافه since در زبان انگلیسی

since به لحظه شروع کاری اشاره می کند.

The factory has been here since the 1970s.

حروف اضافی from … to

from زمان شروع و to زمان پایان کار را نشان می‌دهند.

 

The office is open from Monday to Friday.

 

حرف اضافه before

before برای اشاره به هر زمان قبل از کاری مشخص به کار می‌رود.

 

She always wakes up before dawn.

 

کاربرد حرف اضافی By

by برای اعلام ضرب‌العجل و تعیین آخرین فرصت انجام کاری استفاده می‌شود.

 

He promised to be back by five o’clock.

بیشتر بخوانید: ۸ کاربرد حرف اضافه by

کاربرد حرف اضافه after

after برای اشاره به هر زمان بعد از کاری مشخص به کار می‌رود.

 

I felt better after taking the medicine.

 

between … and … حروف اضافی

عبارت between … and … برای تعریف زمان آغاز و پایان کاری به کار می رود.

 

You have between now and Sunday to prepare for the exam.

 

within حرف اضافه

within برای بازه‌ی زمانی که در آن کاری باید انجام شود، استفاده می شود.

 

You should receive a reply within seven days.

خودآزمایی

جملات زیر را با حرف اضافه مناسب کامل کنید.

۱٫ We get up __ the morning.۲٫ We go to bed ___ night.۳٫ It’s always hot ___ summer.۴٫ The movie starts at two ___ the afternoon.۵٫ Autumn begins ___ September.۶٫ They were married ___ 1990.۷٫ Joe arrived ___ me.۸٫ It has not rained at all ___ two weeks.۹٫ Breakfast is served ___ seven o’clock.۱۰٫ Kevin and Joe have been in the same class ___ first grade.1 دیدگاه
  1. Mifaco

    خیلیییییییییی این پست عالیه.
    بعضی وقتا که کمتر این حروف اضافه به گوشم میخوره ممکنه از ذهنم کمرنگ شه ولی امروز کلشو اسکرین شات گرفتم تا بعدها باز اگه به شک افتادم یه مرور کنم? مرسی که انقدر زحمت میکشید?☺

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.