اصطلاحات تخصصی پر کاربرد در گرامر زبان انگلیسی

چقدر با اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی آشنایی دارید؟ نقش هریک از اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی را می‌دانید؟ همانطور که می‌دانید برای یادگیری و به حافظه سپردن ساختارهای گرامری نیاز است تا مطالب را از داخل کتاب‌ها و سایت‌ها استخراج و مطالعه نمایید. اما گاهی موقع مطالعه گرامر، اصطلاحاتی را مشاهده می‌کنید که معنی آنها را به خوبی نمی‌دانید و این موضوع باعث می‌شود تا آن ساختار به خوبی در ذهن شما نقش نبندد. در این مطلب از سفیرمگ قصد داریم شما را با برخی از پرکاربردترین اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی آشنا کنیم.

تعدادی از مهمترین اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی

Verb یا فعل

 فعل رکن اصلی هر جمله است و بیانگر یک عمل یا حالت خاصی است. در زبان انگلیسی جای فعل در ساختار جمله، بعد از فاعل است. برای تغییر زمان جمله، اساسی‌ترین قسمتی که نیاز به تغییر دارد فعل است. فعل‌های اصلی انگلیسی در دو دسته باقاعده و بی‌قاعده قرار می‌گیرند. کلمات زیر مثال‌هایی از فعل هستند

…,love, work, begin

active voice یا جمله معلوم

در جمله معلوم فاعل یا انجام‌دهنده عمل، فرد یا چیز مشخصی است و هویت وی معلوم است مانند جمله:

 The thieves broke the window.    دزدان پنجره را شکستند

passive voice یا جمله مجهول

در این جمله‌ها فاعل یا کننده کار مهم نیست بلکه مفعول مهم است و ساختار آن با جمله معلوم متفاوت است و مفعول در ابتدای جمله می‌آید مانند جمله:

The window is broken.     پنجره شکسته است

Adjective یا صفت

کلمه‌ای که اسم را توصیف کند صفت نام دارد. کلماتی که بیانگر اندازه، ملیت، جنس، رنگ و… هستند در این گروه جای می‌گیرند. مانند: قرمز، بزرگ، آسان، فرانسوی و… جایگاه صفت در انگلیسی قبل از اسم است مانند مثال‌های زیر:

Big boy

Hot class

یادگیری اصطلاحات تخصصی گرامر انگلیسی

Adverb یا قید

Adverb بیانگر توضیحی در خصوص فعل جمله است. به عبارت دیگر به فعل چیزی می‌افزاید تا آن را بیان کند. به زبان ساده‌تر قیدها نحوه‌ی انجام کار را توصیف می‌نمایند. انواع حالت‌های انجام کار می‌تواند در زمره قیود قرار گیرند از قبیل به آرامی، بی سروصدا، به خوبی و… .

Slowly, quietly, badly,…

Article یا حروف معرفه و نکره

حروف نکره یا نامعین زبان انگلیسی a و an هستند. حروف معرفه یا معین نیز عبارت است از the. وقتی از حروف نامعین استفاده می‌کنیم اشاره به چیزی خاصی نداریم مانند a window  ولی وقتی از حرف معین استفاده می‌کنیم اشاره به چیز خاصی داریم که مخاطب آن را می‌شناسد مانند the window.

Conjunction یا حرف ربط

این حروف دو یا چند کلمه و یا جمله را به هم متصل می‌سازند. مانند: and  ،but و  if.

 Infinitive یا مصدر در زبان انگلیسی

شکل ریشه‌ای و پایه ای یک فعل را بیان می‌کند و از ترکیب فعل به اضافه کلمه to ساخته می‌شود. مصدرها فاقد زمان می‌باشند و به‌صورت ساده استفاده می‌شوند مانند: to work.

 Noun یا اسم

یکی دیگر از اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی،اسم یا noun است. اسم بیانگر نام یا هویت یک شیء، مفهوم یا مکان می‌باشد. از قبیل table, dog, teacher, و غیره. اسم‌ها در دو دسته ذاتی و انتزاعی قرار می‌گیرند. اسامی ذاتی معمولا ماهیت فیزیکی دارند مانند فرزند، غذا و… اما اسامی انتزاعی ماهیت فیزیکی ندارند مانند غم، شادی و…. اسامی همچنین می‌توانند در دو دسته قابل شمارش و غیرقابل شمارش نیز قرار بگیرند.

 Object یا مفعول

در افعال معلوم مفعول کسی یا چیزی است که فعل بر او انجام گرفته است. جایگاه مفعول در جمله بعد از فعل است. لازم به ذکر است که وجود مفعول در تمامی جمله‌‎ها الزامی نیست چون تمامی فعل‌ها به مفعول نیاز ندارند.

Participle یا وجه وصفی

وجه وصفی چگونگی انجام عمل را به شکل واقعی و درست ارائه می‌دهد. وجه وصفی از ترکیب فعل + با ed یا ing به دست می‌آید.

آموزش چند اصطلاح تخصصی گرامر زبان انگلیسی

part of speech یا ادات سخن در زبان انگلیسی

ادات سخن یا اقسام کلمه مشخص می‌کند که هر واژه به کدام دسته از کلمات تعلق دارد. این دسته‌ها شامل اسم، فعل، صفت، قید، ضمیر، حروف ندا و … می‌شود.

Phrase یا عبارت

یک عبارت متشکل از گروهی از کلمات است که شامل فعل و یک موضوع می‌باشند از قبیل:

on the table, the girl in a red dress

predicate یا گزاره

هر جمله از دو بخش تشکیل شده است: نهاد و گزاره. گزاره خبری است که در مورد نهاد می‌دهیم.

Preposition یا حرف اضافه

کلماتی مانند at, to, in, over در زمره حروف اضافه هستند که قبل از اسم می‌آیند و اطلاعاتی در خصوص زمان، مکان و موقعیت چیزی می‌دهند.

Pronoun یا ضمیر

کلماتی مانند I, me, you, he, him, it که می‌توانند به‌عنوان جایگزین اسامی استفاده شوند جزو ضمایر هستند. کاربرد اصلی ضمیر جلوگیری از تکرار اسم در جمله است.

Sentence یا جمله در زبان انگلیسی

جمله گروهی از کلمات است که اندیشه نگارنده را بیان می‌کند. جمله می‌تواند پرسشی، امری یا ندایی باشد. یک جمله مشتمل بر یک مفعول و یک گزاره است. به عبارت ساده‌تر یک جمله باید مشتمل بر یک فعل و یک مفعول باشد. جملات در زبان انگلیسی با حروف بزرگ شروع می‌شوند و با علائم مختلف پرسشی (؟)، تعجب(!)، و یا نقطه پایان می‌یابد.

Tense یا زمان

زمان جمله اساسا از روی فعل جمله تشخیص داده می‌شود که در گذشته، حال و یا آینده قرار دارد. قیدهای زمان در جمله نیز می‌توانند راهنمای خوبی برای تشخیص زمان جمله باشند.

برای یادگیری بهتر یک متن انگلیسی را انتخاب کنید و سعی کنید مثال‌های اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی بالا را در آن پیدا کنید.

1 دیدگاه
  1. احمد

    فوق العاده زیبا و روان. ممنون از استادان بزرگوار سایت

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.