آموزش حروف الفبای انگلیسی + تلفظ

الفبای انگلیسی از 26 حرف تشکیل شده است. هر حرف انگلیسی نیز دو شکل بزرگ (capital) و کوچک (small) دارد.. در این مقاله قرار است به یادگیری حروف الفبای انگلیسی بپردازیم.

آموزش الفبا و صدای حروف انگلیسی

حرف بزرگ

حرف کوچک

آوا

صدا

A a اِی آ ، اَ
B b بی ب
C c سی س ، ک
D d دی د
E e ئی اِ ، ایی
F  f اِف ف
G g جی ج ، گ
H h ایچ ه
I i آی ایی ، آی
J j جِی ج
K k کِی ک
L l اِل ل
M m ِم م
N n ان ن
O o اُ اُ ، آ
P p پی پ
Q q کی‌یو ک
R r آر ر
S s اِس س ، ز
T t تی ت
U u یو اوو ، آ ، یو
V v وْی و
W w دابِل یو و
X x اِکس یکس ، گز
Y y وای ی ، ایی ، آی
Z z زِد ز

آموزش الفبای انگلیسی

promova.com

حروف مصوت در زبان انگلیسی

5 حرف در زبان انگلیسی مصوت (a, e, i, o, u) و 21 حرف آن صامت هستند. حروف مصوت (vowels) صدایی تولید می کنند که به تنهایی قابل درک است. حروف صامت (consonants) صدایی تولید می کنند که به تنهایی قابل درک نیست و باید با یک حرف مصوت ترکیب شود تا صدایی تولید کند. در انگلیسی، برخی از حروف صامت می توانند صدای متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، حرف c می تواند صدای k یا s داشته باشد. همچنین، برخی از حروف می توانند به تنهایی یا به عنوان بخشی از یک صامت ترکیبی استفاده شوند.

حروف صدادار

تلفظ

a اِی
e ئی
i آی
o اُ
u یو

حروف صدادار در زبان انگلیسی

englishhints.com

حروف ترکیبی در زبان انگلیسی

 

در زبان انگلیسی، برخی از حروف الفبا به تنهایی یک صدا تولید می‌کنند، اما برخی دیگر از ترکیب دو حرف تشکیل شده‌اند که یک صدا تولید می‌کنند. به اینها، حروف ترکیبی (digraphs) گفته می‌شود.

حروف ترکیبی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • حروف ترکیبی بی‌صدا
 • حروف ترکیبی صدادار

حروف ترکیبی بی‌صدا

حروف ترکیبی بی‌صدا از ترکیب دو حرف بی‌صدا تشکیل شده‌اند. این حروف ترکیبی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • sh (مانند صدای “ش” در کلمه “sheep”)
 • ch (مانند صدای “چ” در کلمه “chair”)
 • th (مانند صدای “ت” در کلمه “thing”)
 • wh (مانند صدای “و” در کلمه “where”)
 • ck (مانند صدای “ک” در کلمه “lick”)
 • ph (مانند صدای “ف” در کلمه “phone”)
 • ng (مانند صدای “نگ” در کلمه “ring”)
 • ck (مانند صدای “ک” در کلمه “luck”)

حروف ترکیبی صدادار

حروف ترکیبی صدادار از ترکیب دو حرف صدادار تشکیل شده‌اند. این حروف ترکیبی در زبان انگلیسی عبارتند از:

 • oo (مانند صدای “او” در کلمه “book”)
 • ee (مانند صدای “ای” در کلمه “see”)
 • oo (مانند صدای “او” در کلمه “foot”)
 • oo (مانند صدای “او” در کلمه “look”)
 • ie (مانند صدای “ای” در کلمه “lie”)
 • ae (مانند صدای “ای” در کلمه “cake”)
 • oo (مانند صدای “او” در کلمه “pool”)
 • oo (مانند صدای “او” در کلمه “good”)

مثال‌هایی از کاربرد حروف ترکیبی در زبان انگلیسی

 • sh در کلمات “she”, “ship”, “shell”
 • ch در کلمات “chair”, “cheese”, “chop”
 • th در کلمات “thing”, “that”, “thought”
 • wh در کلمات “when”, “where”, “why”
 • ck در کلمات “tick”, “duck”, “lack”
 • ph در کلمات “phone”, “photo”, “physics”
 • ng در کلمات “ring”, “long”, “sing”
 • ck در کلمات “luck”, “rock”, “stick”
 • oo در کلمات “book”, “look”, “foot”
 • ee در کلمات “see”, “tree”, “free”
 • oo در کلمات “pool”, “cool”, “book”
 • oo در کلمات “good”, “food”, “foot”
 • ie در کلمات “lie”, “pie”, “die”
 • ae در کلمات “cake”, “take”, “late”

چگونه حروف الفبای انگلیسی را یاد بگیریم؟

برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی، می‌توانید روش های زیر را امتحان کنید:

 • از فلش کارت انگلیسی استفاده کنید. روی هر فلش کارت یک حرف الفبا و یک کلمه که با آن حرف شروع می شود، بنویسید. سپس، فلش کارت ها را به صورت تصادفی بردارید و سعی کنید نام حرف و کلمه روی فلش کارت را بگویید.
 • آهنگ الفبا را گوش دهید و بخوانید. آهنگ الفبا یک راه سرگرم کننده برای یادگیری حروف الفبای انگلیسی است.
 • کتاب ها و داستان انگلیسی سطح مبتدی را بخوانید. این کار به شما کمک می کند تا با حروف الفبای انگلیسی در کلمات و جملات آشنا شوید.
 • با افراد انگلیسی زبان صحبت کنید. این بهترین راه برای تمرین تلفظ و شنیداری حروف الفبای انگلیسی است. داشتن پارتنر انگلیسی بسیار کمک کننده است.

از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، ممنونیم. در صورت داشتن هرگونه سوال مرتبط با یادگیری حروف الفبای انگلیسی، با ما در قسمت نظرات در تماس باشید.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.