مراکز رسمی برگزاری آزمون آیلتس + تاریخ برگزاری در سال ۲۰۲۰

مراکز رسمی برگزاری آزمون آیلتس + تاریخ برگزاری در سال ۲۰۲۰

برگزاری آزمون آیلتس در ایران

در ایران نیز مانند سایر نقاط دنیا آزمون آیلتس و به‌طور گسترده زیر نظر سازمان سنجش و آموزش برگزار می‌شود. به این معنی که تنها مؤسسات و مراکزی که دارای مجوز رسمی سازمان سنجش باشند، می‌توانند این آزمون را برگزار کنند. مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران در چند شهر و توسط برخی از موسسات برگزاری می‌شود که در این مطلب ما به معرفی و تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در این موسسات می‌پردازیم.

مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس در ایران و زمان و تاریخ برگزاری آزمون IELTS

آیلتس تهران

مرکز آیلتس تهران یکی از مراکز باسابقه در زمینه برگزاری آزمون آیلتس است. این مرکز، آزمون‌های خود را در شهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان و کیش برگزار می‌کند. محل برگزاری آزمون و سیستم صوتی آن نیز با استانداردهای مناسب آزمون انتخاب‌شده‌اند.

شما همچنین می‌توانید در کلاس‌های آموزش آمادگی برای آیلتس نیز در این مرکز شرکت کنید.

برای ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت آیلتس تهران به آدرس آیلتس تهران مراجعه کنید.

شماره تماس: ۹۱۰۰۸۰۰۷ (۰۲۱)

آدرس: تهران، خیابان شهید لواسانی غربی, (فرمانیه غربی) بین آقایی و آریا ساختمان نامی پلاک ۱۱۸ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۳۷۷۴۴۶۶۱

مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در موسسه آیلتس تهران

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در این موسسه برگزار می‌شود.

نوع آزمون تاریخ آزمون محل آزمون
General Exam ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۱۵-Aug-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۱۵-Aug-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (۲۰-Aug-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲۲-Aug-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۰۵-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۰۵-Sep-2020) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۱۲-Sep-2020) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۱۲-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۱۲-Sep-2020) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۱۲-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۱۷-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۱۷-Sep-2020) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۱۷-Sep-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۱۷-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۱۷-Sep-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۱۷-Sep-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱۹-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲۶-Sep-2020) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲۶-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲۶-Sep-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲۶-Sep-2020) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲۶-Sep-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۲۶-Sep-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۱۰-Oct-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۱۰-Oct-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۱۰-Oct-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۱۵-Oct-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) اصفهان – هتل آسمان
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲۴-Oct-2020) کرج – خیابان بهار
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ (۳۱-Oct-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ (۳۱-Oct-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰۷-Nov-2020) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰۷-Nov-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰۷-Nov-2020) شیراز- هتل هما
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۱۲-Nov-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۱۲-Nov-2020) کرج – خیابان بهار
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۱۲-Nov-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۱۲-Nov-2020) کرج – خیابان بهار
General Exam ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۲۱-Nov-2020) اصفهان – هتل آسمان

General Exam

۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۲۱-Nov-2020) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۲۱-Nov-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۲۱-Nov-2020) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۲۱-Nov-2020) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۲۱-Nov-2020) شیراز- هتل هما
Academic Exam ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ (۲۸-Nov-2020) تهران – خیابان فرمانیه

 

موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش

این موسسه که از سال ۱۳۷۴ در زمینه‌های مختلف آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی فعال است، یکی از مراکز صاحب مجوز برای برگزاری آزمون آیلتس است.

موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی نیز برای آماده کردن داوطلبان در آزمون آیلتس ارائه می‌دهد. آزمون این موسسه در شهرهای تهران و مشهد مقدس برگزار می‌شود.

. وب‌سایت آن نیز به آدرس  موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش در دسترس است.

شماره تلفن: ۹۱-۰۲۱۸۸۶۴۴۶۹۰

آدرس: تهران- خ ولیعصر- ضلع شمالی پارک ساعی- کوچه ساعی یکم- بن‌بست دانش

آیلتس در ایران

تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در موسسه عصر دین و دانش با توجه به در دسترس نبودن سایت موسسه قابل نمایش نمی‌باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مراکزی است که در شهرهای متعدد ایران آزمون آیلتس را برگزار می‌کند؛ ازجمله شهرهای کرمانشاه، دزفول، اصفهان، تهران، همدان و تبریز. علاوه بر این، این مرکز دارای امکاناتی مانند صدای هم‌زمان هدفون و سالن در بخش آزمون شنیداری است.

برای ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس آیلتس دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایید.

شماره تلفن: ۰۲۱۴۹۷۵۴۱۳۵- ۰۲۱۴۹۷۵۴۱۰۸

آدرس: تهران- بلوار حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- طبقه هفتم پارکینگ طبقاتی- مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

مراکز مجاز آزمون آیلتس

 

موسسه فرهنگی هنری ایرسافام

موسسه فرهنگی هنری ایرسافام به نمایندگی از IDP Education استرالیا، آزمون‌های آیلتس را در چندین شهر ایران برگزار می‌کند  به عنوان یکی از مراکز برگزاری آزمون آیلتس شناخته شده می باشد.

این موسسه در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، ساری، اهواز، شیراز، تبریز، کیش، کرمان و رشت دارای نمایندگی برگزاری آزمون آیلتس است.

آدرس وب‌سایت مرکز ایرسافام نیز موسسه فرهنگی هنری ایرسافام است.

شماره تلفن: تلفن : ۰۲۱۷۵۲۹۲ داخلی ۲

آدرس: تهران- خ دکتر شریعتی- بالاتر از پل صدر- انتهای شهید میرزاپور- قلندری شمالی- بن‌بست ساناز- پلاک ۳

تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در موسسه ایرسافام

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در این موسسه برگزار می‌شود.

Academic
Aug 15, 2020 – شنبه ۲۵ مرداد ,۱۳۹۹
تهران
General Aug 15, 2020 – شنبه ۲۵ مرداد ,۱۳۹۹
تهران
Academic Aug 15, 2020 – شنبه ۲۵ مرداد ,۱۳۹۹ تبریز
General Aug 15, 2020 – شنبه ۲۵ مرداد ,۱۳۹۹ تبریز
Academic Aug 20, 2020 – پنجشنبه ۳۰ مرداد ,۱۳۹۹ تهران
Academic Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
General Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
Academic Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹  شیراز
General Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ شیراز
Academic Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ ساری
General Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ ساری
Academic Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ اصفهان
General Aug 22, 2020 – شنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۹ اصفهان
Academic  Sep 3, 2020 – پنجشنبه ۱۳ شهریور ,۱۳۹۹ مشهد
Academic  Sep 3, 2020 – پنجشنبه ۱۳ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Sep 5, 2020 – شنبه ۱۵ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Sep 5, 2020 – شنبه ۱۵ شهریور ,۱۳۹۹ شیراز
Academic  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ رشت
General  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ رشت
Academic  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
General  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ اصفهان
General  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ اصفهان
Academic  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ کرمان
General  Sep 12, 2020 – شنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۹ کرمان
Academic  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ اهواز
General  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ اهواز
Academic  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
General  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ مشهد
General  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ مشهد
Academic  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ شیراز
General  Sep 17, 2020 – پنجشنبه ۲۷ شهریور ,۱۳۹۹ شیراز
Academic  Sep 19, 2020 – شنبه ۲۹ شهریور ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ تهران
General  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ ساری
General  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ ساری
Academic  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ تبریز
General  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ تبریز
Academic  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ اصفهان
General  Sep 26, 2020 – شنبه ۵ مهر ,۱۳۹۹ اصفهان
Academic  Oct 10, 2020 – شنبه ۱۹ مهر ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Oct 10, 2020 – شنبه ۱۹ مهر ,۱۳۹۹ شیراز
Academic  Oct 15, 2020 – پنجشنبه ۲۴ مهر ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Oct 15, 2020 – پنجشنبه ۲۴ مهر ,۱۳۹۹ مشهد
Academic  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ تهران
General  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ اصفهان
General  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ اصفهان
Academic  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ شیراز
General  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ شیراز
Academic  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ رشت
General  Oct 24, 2020 – شنبه ۳ آبان ,۱۳۹۹ رشت
Academic  Oct 31, 2020 – شنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۹ تهران
General  Oct 31, 2020 – شنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Oct 31, 2020 – شنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۹ مشهد
General  Oct 31, 2020 – شنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۹ مشهد
Academic  Oct 31, 2020 – شنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۹ اهواز
General  Nov 7, 2020 – شنبه ۱۷ آبان ,۱۳۹۹ اهواز
Academic  Nov 7, 2020 – شنبه ۱۷ آبان ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Nov 7, 2020 – شنبه ۱۷ آبان ,۱۳۹۹ اصفهان
Academic  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ تهران
General  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ تهران
Academic  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ شیراز
General  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ شیراز
Academic  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ تبریز
General  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ تبریز
Academic  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ کرمان
General  Nov 12, 2020 -پنجشنبه ۲۲ آبان ,۱۳۹۹ کرمان
Academic  Nov 21, 2020 -شنبه ۱ آذر,۱۳۹۹ ساری
General  Nov 21, 2020 -شنبه ۱ آذر,۱۳۹۹ ساری

 

موسسه پارسیان

یکی از مراکز تازه‌کار در زمینه برگزاری آزمون آیلتس، موسسه پارسیان است که کار خود را از سال ۹۶ آغاز کرده است. این موسسه همچنین دارای کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی برای شرکت در آزمون آیلتس است.

برای ثبت‌نام در آزمون آیلتس موسسه پارسیان می‌توانید به وب‌سایت موسسه پارسیان مراجعه کنید.

شماره تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۱۶۶۰-۰۲۱۷۱۰۵۳۲۵۳

آدرس: تهران- خ کریم‌خان زند- خ خردمند شمالی- نبش کوچه اعرابی ۲- ساختمان ۹۷

تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در موسسه پارسیان

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در این موسسه برگزار می‌شود.

موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین

 

موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین یکی از مراکز برگزاری آزمون آیلتس است که آزمون‌های خود را در شهر تهران و البته با امکانات پیشرفته آزمون برگزار می‌کند.  اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌ها و آزمون‌های آیلتس موسسه پروشات در سایت موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین موجود است.

شماره تلفن: ۰۲۱۲۶۷۶۶۵۷۳- ۰۲۱۲۶۷۶۶۵۸۱

آدرس: تهران- سعادت‌آباد- بالاتر از میدان کاج- کندرو یادگار- نرسیده به بلوار بهزاد- پلاک۱- طبقه پنجم- واحد ۱۰

تاریخ برگزاری آزمون آیلتس

تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در موسسه پروشات نوین

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در این موسسه برگزار می‌شود.

تاریخ آزمون نوع آزمون
۱۵ شهریور – ۵ Sep Academic
۱۰ آبان – ۳۱ Oct General

 

 

آزمون آزمایشی آیلتس در موسسه زبان سفیر

اگر تصمیم به گرفتن مدرک آیلتس دارید ولی استرس، هزینه و ناشناخته بودنِ این آزمون تا الان مانع اقدامِ شما شده به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما از آزمون‌های شبیه‌سازی شده آیلتس که در آموزشگاه زبان سفیر  برگزار می‌شود، استفاده کنید و دانش و مهارت خودتون رو برای کسب نمره مورد نظر محک بزنید.

این آزمون‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که شما می‌توانید تمامی مهارت‌های خودتون رو با هزینه‌ای پایین‌تر از آزمون اصلی در فضایی کاملا مشابه آزمون، محک بزنید.

یکی دیگر از مزیت‌های آزمون آزمایشی آیلتس برای شرکت‌کنندگان آشنایی با فضایِ آزمون و کاهش استرسِ ناشی از عدم شناخت در آنهاست.

آزمون آزمایشی آیلتس در موسسه زبان سفیر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمون آزمایشی آیلتس کلیک کنید.

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۴۹۳

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۸ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. علیرضا
  10:33 2021/04/18

  سلام
  ایا نوع سوالات امتحان ایلتس که در یک روز برگذار میشود در موسسات مختلف یکی میباشد یا فرق میکند
  با تشکر

  • علیرضا صفری
   9:15 2021/04/24

   سلام
   معمولا سوالاتی که در یک روز آزمون در مراکز مختلف ارائه می‌شوند یکسان نیستند و سوالات فرق می‌کنند.

 2. فرزاد
  11:57 2020/11/24

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم مرکز فعال و مجاز برگزار کننده آزمون آیلتس در حال حاضر تو تبریز هست یا نه؟
  تشکر

 3. علیرضا
  9:08 2020/09/09

  سلام
  وقت بخیر
  کلاسهای موسسه سفیر حضوری هست یا غیر حضوری؟
  متشکرم

  • علیرضا صفری
   8:44 2020/09/13

   سلام
   کلاس‌ها هم به‌صورت حضوری و هم آنلاین، بسته به انتخاب و ثبت‌نام زبان‌آموزان، در دسترس هستند.

 4. رضا شیرازی
  9:07 2020/02/09

  سلام کجا امتحان آیلتس بدهیم که سریع جواب بدن؟من عجله دارم