آزمون آیلتس در ایران | زمان آیلتس ۱۴۰۱ | مراکز برگزاری IELTS

آیا آزمون آیلتس در ایران برگزار می‌شود؟

در ایران نیز مانند سایر نقاط دنیا آزمون آیلتس و به‌طور گسترده زیر نظر سازمان سنجش و آموزش برگزار می‌شود. به این معنی که تنها مؤسسات و مراکزی که دارای مجوز رسمی سازمان سنجش باشند، می‌توانند این آزمون را برگزار کنند. مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران در چند شهر و توسط برخی از موسسات برگزاری می‌شود که در این مطلب ما به معرفی و تاریخ برگزاری آزمون آیلتس در این موسسات می‌پردازیم.

کجا آزمون آیلتس بدهیم؟ مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

برگزاری آزمون آیلتس در ایران در موسسه آیلتس تهران

مرکز آیلتس تهران یکی از مراکز باسابقه در زمینه برگزاری آزمون آیلتس در ایران است. این مرکز، آزمون‌های خود را در شهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان و کیش برگزار می‌کند. محل برگزاری آزمون و سیستم صوتی آن نیز با استانداردهای مناسب آزمون انتخاب‌شده‌اند. شما همچنین می‌توانید در کلاس‌های آموزش آمادگی برای آیلتس نیز در این مرکز شرکت کنید. برای ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت آیلتس تهران به سایت آیلتس تهران مراجعه کنید.

شماره تماس: ۹۱۰۰۸۰۰۷ (۰۲۱)

آدرس: تهران، خیابان شهید لواسانی غربی, (فرمانیه غربی) بین آقایی و آریا ساختمان نامی پلاک ۱۱۸ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۳۷۷۴۴۶۶۱

مراکز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

تاریخ آزمون آیلتس در موسسه آیلتس تهران

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در ایران در این موسسه برگزار می‌شود.

نوع آزمون تاریخ برگزاری آزمون محل برگزاری آزمون
Academic Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) شیراز- هتل هما
General Exam 1401/01/20 (09-Apr-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam 1401/02/01 (21-Apr-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam 1401/02/01 (21-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/02/03 (23-Apr-2022) 2مشهد-هتل هما
General Exam 1401/02/03 (23-Apr-2022) 2مشهد-هتل هما
Academic Exam 1401/02/03 (23-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/02/03 (23-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/02/03 (23-Apr-2022) شیراز- هتل هما
General Exam 1401/02/03 (23-Apr-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam 1401/02/10 (30-Apr-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/02/10 (30-Apr-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/02/10 (30-Apr-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam 1401/02/17 (07-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/02/22 (12-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/02/22 (12-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/02/22 (12-May-2022) تبریز-هتل شهریار
General Exam 1401/02/22 (12-May-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam 1401/02/22 (12-May-2022) تهران – خیابان فرمانیه
General Exam 1401/02/22 (12-May-2022) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam 1401/02/22 (12-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/02/22 (12-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/02/31 (21-May-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/02/31 (21-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/02/31 (21-May-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam 1401/03/07 (28-May-2022) 2مشهد-هتل هما
General Exam 1401/03/07 (28-May-2022) 2مشهد-هتل هما
Academic Exam 1401/03/07 (28-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/03/07 (28-May-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/03/07 (28-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/03/07 (28-May-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/03/07 (28-May-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam 1401/03/07 (28-May-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam 1401/03/14 (04-Jun-2022) تهران – خیابان فرمانیه
Academic Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) شیراز- هتل هما
General Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) کرج – موسسه رهام
General Exam 1401/03/21 (11-Jun-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam 1401/03/26 (16-Jun-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/03/26 (16-Jun-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam 1401/03/26 (16-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/04/04 (25-Jun-2022) 2مشهد-هتل هما
General Exam 1401/04/04 (25-Jun-2022) 2مشهد-هتل هما
Academic Exam 1401/04/04 (25-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/04/04 (25-Jun-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/04/16 (07-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) تبریز-هتل شهریار
General Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam 1401/04/18 (09-Jul-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam 1401/04/25 (16-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/04/25 (16-Jul-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam 1401/04/25 (16-Jul-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam 1401/05/01 (23-Jul-2022) 2مشهد-هتل هما
General Exam 1401/05/01 (23-Jul-2022) 2مشهد-هتل هما
Academic Exam 1401/05/01 (23-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/05/01 (23-Jul-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/05/01 (23-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/05/01 (23-Jul-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/05/15 (06-Aug-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/05/15 (06-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/05/20 (11-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/05/20 (11-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/05/20 (11-Aug-2022) شیراز- هتل هما
General Exam 1401/05/20 (11-Aug-2022) شیراز- هتل هما
Academic Exam 1401/05/20 (11-Aug-2022) کرج – موسسه رهام
General Exam 1401/05/20 (11-Aug-2022) کرج – موسسه رهام
Academic Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) تبریز-هتل شهریار
General Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) تبریز-هتل شهریار
Academic Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
General Exam 1401/05/29 (20-Aug-2022) زنجان – هتل بزرگ زنجان
Academic Exam 1401/06/05 (27-Aug-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) 2مشهد-هتل هما
General Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) 2مشهد-هتل هما
Academic Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) اصفهان – هتل آسمان
General Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) اهواز – موسسه گویا
General Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
General Exam 1401/06/12 (03-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/06/19 (10-Sep-2022) اهواز – موسسه گویا
Academic Exam 1401/06/19 (10-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/06/24 (15-Sep-2022) اصفهان – هتل آسمان
Academic Exam 1401/06/24 (15-Sep-2022) تهران – هتل پارسیان آزادی
Academic Exam 1401/06/24 (15-Sep-2022) شیراز- هتل هما

برگزاری آزمون آیلتس در ایران در موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش

این موسسه که از سال ۱۳۷۴ در زمینه‌های مختلف آموزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی فعال است، یکی از مراکز صاحب مجوز برای برگزاری آزمون آیلتس در ایران است. موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی نیز برای آماده کردن داوطلبان در آزمون آیلتس ارائه می‌دهد. آزمون این موسسه در شهرهای تهران و مشهد مقدس برگزار می‌شود.

شماره تلفن: ۹۱-۰۲۱۸۸۶۴۴۶۹۰

آدرس: تهران- خ ولیعصر- ضلع شمالی پارک ساعی- کوچه ساعی یکم- بن‌بست دانش

آیلتس در ایران

تاریخ آزمون آیلتس در موسسه عصر دین و دانش

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در این موسسه برگزار می‌شود.

نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری
آکادمیک 1401/01/06 Tehran
جنرال 1401/01/06 Tehran
آکادمیک 1401/01/20 Tehran
جنرال 1401/01/20 Tehran
آکادمیک 1401/01/20 Mashhad
جنرال 1401/01/20 Mashhad
آکادمیک 1401/02/01 Tehran
آکادمیک 1401/02/01 تبریز
آکادمیک 1401/02/03 Tehran
جنرال 1401/02/03 Tehran
آکادمیک 1401/02/03 ساری
جنرال 1401/02/03 ساری
آکادمیک 1401/02/10 Tehran
آکادمیک 1401/02/17 Tehran
آکادمیک 1401/02/22 Tehran
جنرال 1401/02/22 Tehran
آکادمیک 1401/02/22 مشهد
جنرال 1401/02/22 مشهد
آکادمیک 1401/02/31 Tehran
آکادمیک 1401/03/07 Tehran
جنرال 1401/03/07 Tehran
آکادمیک 1401/03/07 ساری
جنرال 1401/03/07 ساری
آکادمیک 1401/03/14 Tehran
آکادمیک 1401/03/14 تبریز
آکادمیک 1401/03/21 Tehran
جنرال 1401/03/21 Tehran
آکادمیک 1401/03/21 مشهد
جنرال 1401/03/21 مشهد
آکادمیک 1401/03/26 Tehran
آکادمیک 1401/04/04 Tehran
جنرال 1401/04/04 Tehran
آکادمیک 1401/04/04 ساری
جنرال 1401/04/04 ساری
آکادمیک 1401/04/16 Tehran
آکادمیک 1401/04/18 Tehran
جنرال 1401/04/18 Tehran
آکادمیک 1401/04/18 مشهد
جنرال 1401/04/18 مشهد
آکادمیک 1401/04/25 Tehran
آکادمیک 1401/04/25 تبریز
آکادمیک 1401/05/01 Tehran
جنرال 1401/05/01 Tehran
آکادمیک 1401/05/15 Tehran
آکادمیک 1401/05/20 Tehran
جنرال 1401/05/20 Tehran
آکادمیک 1401/05/20 مشهد
جنرال 1401/05/20 مشهد
آکادمیک 1401/05/29 Tehran
جنرال 1401/05/29 Tehran
آکادمیک 1401/06/05 Tehran
آکادمیک 1401/06/12 Tehran
جنرال 1401/06/12 Tehran
آکادمیک 1401/06/12 مشهد
جنرال 1401/06/12 مشهد
آکادمیک 1401/06/12 تبریز
جنرال 1401/06/12 تبریز
آکادمیک 1401/06/19 Tehran
آکادمیک 1401/06/24 Tehran
آکادمیک 1401/07/02 Tehran
جنرال 1401/07/02 Tehran

برگزاری آزمون آیلتس در ایران در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مراکزی است که در شهرهای متعدد ایران آزمون آیلتس را برگزار می‌کند؛ ازجمله شهرهای کرمانشاه، دزفول، اصفهان، تهران، همدان و تبریز. علاوه بر این، این مرکز دارای امکاناتی مانند صدای هم‌زمان هدفون و سالن در بخش آزمون شنیداری است. برای ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایید.

شماره تلفن: ۰۲۱۴۹۷۵۴۱۳۵- ۰۲۱۴۹۷۵۴۱۰۸

آدرس: تهران- بلوار حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- طبقه هفتم پارکینگ طبقاتی- مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

مراکز مجاز آزمون آیلتس

 

برگزاری آزمون آیلتس در ایران در موسسه فرهنگی هنری ایرسافام

موسسه فرهنگی هنری ایرسافام به نمایندگی از IDP Education استرالیا، آزمون‌های آیلتس را در چندین شهر ایران برگزار می‌کند  به عنوان یکی از مراکز برگزاری آزمون آیلتس شناخته شده می باشد. این موسسه در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، ساری، اهواز، شیراز، تبریز، کیش، کرمان و رشت دارای نمایندگی برگزاری آزمون آیلتس است.

شماره تلفن: تلفن : ۰۲۱۷۵۲۹۲ داخلی ۲

آدرس: تهران- خ دکتر شریعتی- بالاتر از پل صدر- انتهای شهید میرزاپور- قلندری شمالی- بن‌بست ساناز- پلاک ۳

آزمون آیلتس

 

زمان آزمون آیلتس در موسسه ایرسافام

با توجه به جدول زمان‌بندی زیر آزمون IELTS اصلی در این موسسه برگزار می‌شود.

نوع آزمون تاریخ برگزاری محل برگزاری
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ شیراز – کاسپین
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ کرمان – کیهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ اهواز – پارس
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ اهواز – پارس
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ایرسافام مشهد
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ایرسافام مشهد
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ایرسافام شیراز
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ایرسافام شیراز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ساری – ملل
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ساری – ملل
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ایرسافام اصفهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ Offsite رشت (کادوس)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 LIFE SKILLS – B1 ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ایرسافام تهران
 LIFE SKILLS – A1 ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ایرسافام تهران
 IELTS – ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ کرمان – کیهان
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام اصفهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام اصفهان
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام تبریز
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام تبریز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام مشهد
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ شیراز – کاسپین
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ زنجان – گویش
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ زنجان – گویش
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ایرسافام اصفهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اهواز – پارس
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ساری – ملل
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ساری – ملل
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام مشهد
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ Offsite رشت (کادوس)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ Offsite رشت (کادوس)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام شیراز
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام شیراز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 LIFE SKILLS – A1 ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ایرسافام تهران
 LIFE SKILLS – B1 ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شیراز – کاسپین
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ایرسافام اصفهان
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ایرسافام اصفهان
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اهواز – پارس
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اهواز – پارس
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ کرمان – کیهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ کرمان – کیهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ زنجان – گویش
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ایرسافام تبریز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ایرسافام تهران عصر (۱۸ – ۲۱)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ Offsite رشت (کادوس)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ Offsite رشت (کادوس)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام مشهد
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ایرسافام شیراز
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ایرسافام شیراز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساری – ملل
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساری – ملل
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ایرسافام تهران صبح (۹ – ۱۲)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ایرسافام تهران ظهر (۱۴ – ۱۷)
 LIFE SKILLS – A1 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ایرسافام تهران
 LIFE SKILLS – B1 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ شیراز – کاسپین
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ کرمان – کیهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام مشهد
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ زنجان – گویش
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام تهران
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ زنجان – گویش
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ایرسافام اصفهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ایرسافام اصفهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ایرسافام تبریز
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ایرسافام تبریز
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ Offsite رشت (کادوس)
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ اهواز – پارس
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام مشهد
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام شیراز
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ایرسافام شیراز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ساری – ملل
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ساری – ملل
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شیراز – کاسپین
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ایرسافام تبریز
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ زنجان – گویش
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ اهواز – پارس
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ اهواز – پارس
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ایرسافام مشهد
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ایرسافام اصفهان
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ایرسافام اصفهان
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ Offsite رشت (کادوس)
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ Offsite رشت (کادوس)
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ کرمان – کیهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ کرمان – کیهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ایرسافام شیراز
ایرسافام شیراز ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ایرسافام شیراز
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ایرسافام اصفهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ساری – ملل
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام مشهد
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام مشهد
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام اصفهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام اصفهان
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام تبریز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ایرسافام تبریز
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ زنجان – گویش
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ زنجان – گویش
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ایرسافام تهران
 GENERAL ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ایرسافام تهران
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ایرسافام اصفهان
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ایرسافام تهران
  ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ایرسافام شیراز
 ACADEMIC ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ایرسافام شیراز
  GENERAL ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساری – ملل

برگزاری آزمون آیلتس در ایران در موسسه پارسیان

یکی از مراکز فعال در زمینه برگزاری آزمون آیلتس، موسسه پارسیان است که کار خود را از سال ۹۶ آغاز کرده است. این موسسه همچنین دارای کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی برای شرکت در آزمون آیلتس است.

شماره تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۱۶۶۰-۰۲۱۷۱۰۵۳۲۵۳

آدرس: تهران- خ کریم‌خان زند- خ خردمند شمالی- نبش کوچه اعرابی ۲- ساختمان ۹۷

 تاریخ آزمون آیلتس در ایران

 

برگزاری آزمون آیلتس در ایران در موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین

موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین یکی از مراکز برگزاری آزمون آیلتس است که آزمون‌های خود را در شهر تهران و البته با امکانات پیشرفته آزمون برگزار می‌کند.  اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌ها و آزمون‌های آیلتس موسسه پروشات در سایت موسسه آموزش عالی آزاد پروشات نوین موجود است.

شماره تلفن: ۰۲۱۲۶۷۶۶۵۷۳- ۰۲۱۲۶۷۶۶۵۸۱

آدرس: تهران- سعادت‌آباد- بالاتر از میدان کاج- کندرو یادگار- نرسیده به بلوار بهزاد- پلاک۱- طبقه پنجم- واحد ۱۰

زمان آزمون آیلتس در موسسه پروشات نوین

زمان‌بندی آزمون IELTS اصلی در این موسسه به صورت ماهانه اعلام می‌شود.

 

آزمون آزمایشی آیلتس در موسسه زبان سفیر

اگر تصمیم به گرفتن مدرک آیلتس دارید ولی استرس، هزینه و ناشناخته بودنِ این آزمون تا الان مانع اقدامِ شما شده به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما از آزمون‌های شبیه‌سازی شده آیلتس که در آموزشگاه زبان سفیر  برگزار می‌شود، استفاده کنید و دانش و مهارت خودتون رو برای کسب نمره مورد نظر محک بزنید. این آزمون‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که شما می‌توانید تمامی مهارت‌های خودتون رو با هزینه‌ای پایین‌تر از آزمون اصلی در فضایی کاملا مشابه آزمون، محک بزنید.

 

 

یکی دیگر از مزیت‌های آزمون ماک آیلتس برای شرکت‌کنندگان آشنایی با فضایِ آزمون و کاهش استرسِ ناشی از عدم شناخت در آنهاست.

تاریخ آزمون آیلتس در ایران در موسسات مختلف

آزمون آزمایشی آیلتس در ایران

آزمون آیلتس در ایران در چه موسساتی برگزار می‌شود؟!

برگزاری آزمون آیلتس در ایران، آزمون ماک را در سفیر گفتمان بدهید!

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمون آزمایشی آیلتس کلیک کنید.

 

15 دیدگاه
 1. پرند

  با سلام. آزمون آیلتس برای ماه آذر نداریم؟

  1. پریسا سالارکیا

   سلام برای آذر ماه آزمون ماک در سفیر داریم ولی برای آزمون اصلی باید سراغ مراکز برگزار کننده این آزمون برین

 2. صالح اسدی پور

  سلام خسته نباشید ایا ازمون ایلتس در کرمان هم داریم و در چه موسسه هایی برگزار میش؟؟؟

  1. پریسا سالارکیا

   سلام لطفا مراکز برگزار کننده آیلتس در شهر کرمان را در اینترنت جستجو کنید

 3. مهلا عظیمی

  سلام .
  برای آزمون آیلتس حتما باید دانش آموخته زبان انگلیسی باشیم ؟! محدودیت سنی دارد ؟! هرکس می‌تواند شرکت کند ؟!

  1. علیرضا صفری

   سلام،
   آزمون ایلتس یک آزمون ارزیابی سطح زبان است و هر کسی می‌تواند در آن شرکت کند. البته، این آزمون برای اهداف دانشگاهی، کاری و مهاجرتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این رو اغلب برای افراد بالای ۱۸ سال، یعنی بزرگسالان در نظر گرفته‌‍شده است.

 4. علی

  سلام چه مؤسساتی در کرمان آیلتس برگزار میکنند؟

 5. علیرضا

  سلام
  ایا نوع سوالات امتحان ایلتس که در یک روز برگذار میشود در موسسات مختلف یکی میباشد یا فرق میکند
  با تشکر

  1. علیرضا صفری

   سلام
   معمولا سوالاتی که در یک روز آزمون در مراکز مختلف ارائه می‌شوند یکسان نیستند و سوالات فرق می‌کنند.

 6. فرزاد

  سلام
  ببخشید میخواستم بدونم مرکز فعال و مجاز برگزار کننده آزمون آیلتس در حال حاضر تو تبریز هست یا نه؟
  تشکر

  1. علیرضا صفری

   درحال حاضر، مؤسسه ایرسافام درر تبریز ایلتس برگزار می کند. تاریخ ازمون ها در لینک زیر قابل دسترسی است.
   https://irsafam.com/ielts/timetable?city%5B%5D=tabriz

 7. علیرضا

  سلام
  وقت بخیر
  کلاسهای موسسه سفیر حضوری هست یا غیر حضوری؟
  متشکرم

  1. علیرضا صفری

   سلام
   کلاس‌ها هم به‌صورت حضوری و هم آنلاین، بسته به انتخاب و ثبت‌نام زبان‌آموزان، در دسترس هستند.

 8. رضا شیرازی

  سلام کجا امتحان آیلتس بدهیم که سریع جواب بدن؟من عجله دارم

  1. پارسا کاکویی

   سلام
   میشه گفتن تحویل نمرات آیلتس یک استاندارد یکسان داره و تفاوتی بین مراکز برگزاری آزمون نیست.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.