آموزش گرامر Time clause (عبارت زمانی) به زبان ساده + مثال‌های کاربردی

Time clauseها عبارات یا به طور دقیق‌تر بندهای قیدی هستند که مربوط به زمان می‌شوند. جملاتی که در آنها از بندهای زمانی استفاده می‌کنیم جملات مرکب یا complex sentences نامیده می‌شوند و شامل دو بند می‌شوند: عبارت اصلی و عبارت زمانی که در انگلیسی به آن time clauses گفته می‌شود. عبارات زمانی با کلماتی مثلwhen , until, whenever, while, as, since after, before, as soon as و once شروع می‌شوند. یک عبارت زمانی ممکن است قبل یا بعد از عبارت اصلی جمله بیاید و محدودیتی در جایگاه ندارد. وجود این عبارات در جمله، معنی را تغییر نمی‌دهد و فقط جمله را از لحاظ زمانی دقیق‌تر می‌کند. اگر این عبارت زمانی به زمان آینده اشاره داشته باشد در گرامر time clauses از زمان حال ساده یا simple present استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال به جمله زیر توجه کنید:

.I will call you when I come home
وقتی به خانه رسیدم، به شما زنگ خواهم زد.

دلیل استفاده از جملات مرکب و در مرحله بعدی بندهای زمانی، این است که به جای دو جمله، یک جمله داشته باشیم. به این شکل مجبور به تکرار ایده‌ها نیستیم. به عنوان مثال به جای این دو جمله، می‌توانیم یک جمله مرکب (complex) داشته باشیم:

I will return your book on Sunday. I will have read it by then.
.من روز یکشنبه کتاب شما را برمی‌گردانم. تا آن وقت آن را خوانده‌ام

I will return your book on Sunday as soon as I have read it.
.به محض اینکه کتاب را خواندم، روز یکشنبه آن را به شما برمی‌گردانم

همانطور که می‌بینید، جمله دوم با وجود طولانی‌تر بودن، روان‌تر و قابل فهم‌تر است.

گرامر Time clause: آموزش When (وقتی که)

این کلمه نشان‌دهنده این است که یک اتفاق بلافاصله پس از اتفاق دیگری افتاده است. When همچنین هم‌زمانی اتفاقات را نشان می‌دهد. مثال زیر را ببینید:

I did not see her when I arrived at work.
.وقتی به محل کار رسیدم، او را ندیدم

در این مثال، متوجه می‌شویم که عمل ندیدن او، بلافاصله بعد از به سر کار رسیدن، اتفاق افتاده است. اما مثلا در این مورد که در ادامه می‌بینید، دو اتفاق، همزمان در حال افتادن هستند:

.I usually listen to music when I drive
من معمولا موقع رانندگی، موسیقی گوش می‌دهم.

گرامر Time clause: آموزش Whenever (هروقت)

این قید زمان، معمولا برای نشان دادن یک عادت یا اتفاق تکرارشونده به کار می‌رود. اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید معادل این عبارت را نیز در فارسی داریم. مثلا هر وقت خسته شدی یک تاکسی می‌گیریم، یا هروقت او را می‌بینم، دلم می‌سوزد:

Call me whenever it’s ready.
هروقت آماده شد مرا صدا کن/ با من تماس بگیر.
Whenever I think about it, I feel happy.
هروقت درباره‌اش فکر می‌کنم، خوشحال می‌شوم.

گرامر Time clause: آموزش While (در حالی که)

از این قید، معمولا زمانی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم استمرار انجام کاری را نشان دهیم. در حقیقت while بیشتر اوقات قبل از فعل استمراری یا اسم مصدر (gerund) به کار می‌رود. دقت داشته باشید که در جملات مرکب، بعد از بندی که این قید داخل آن قرار دارد، فعل بایستی به شکل استمراری به کار رود و این استمراری بودن می‌تواند در زمان گذشته هم باشد. به عنوان مثال:

Do not speak on your cell while you are driving.
در حال رانندگی کردن با تلفن همراه صحبت نکن.
Were you watching TV while you were cooking?
وقتی آشپزی می‌کردی در حال تماشای تلویزیون هم بودی؟

گاهی اوقات، شکل روان‌تری از جمله مرکب می‌تواند وجود داشته باشد. مثلا این جمله می‌تواند به شکل قبل درک‌تری نوشته یا گفته شود:

While he is listening to music, it is hard for him to study.
It is hard for him to study while he is listening to music.

برای او سخت است که در حالی که موسیقی گوش می‌کند، درس بخواند.

نکته قابل توجه این است که گاهی به جای کلمه whileمی‌توان از when و گاهی از as هم استفاده کرد و باید دقت داشته باشیم که در جملاتی که زمان مشخصی داریم، می‌توانیم از when استفاده کنیم:

I burned my hand when I was cooking.
.وقتی آشپزی می‌کردم، دستم سوخت
The robber got caught as he was leaving the bank.
.سارق، هنگامی که از بانک خارج می‌شد دستگیر شد

توجه داشته باشید که در عبارت‌هایی با قیدهای زمانی نظیر when, after, until به طور معمول از زمان حال ساده یا present simple برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I’ll come home when I finish my test.
.وقتی امتحانم را تمام کنم، به خانه خواهم آمد
Let’s wait here until she comes.
.بیایید اینجا منتظر بمانیم تا او بیاید

گرامر Time clause: آموزش As (وقتی که/ در حالی که)

این دو کلمه پایان یک دوره زمانی در جمله را نشان می‌دهند و می‌توان آنها را به جای همدیگر به کار برد till و until در جمله به همراه یک فعل آورده می‌شوند که معمولا خاتمه یک فعالیت را نشان می‌دهد:

Please wait till I return.
.لطفا صبر کن تا من برگردم
I did not understand it until she explained.
.تا زمانی که ای که او توضیح داد، متوجه نشده بودم

گرامر Time clause: آموزش Since (از وقتی که)

این عبارت زمانی می‌تواند شروع چیزی را نشان دهد. از این عبارت به ویژه برای زمان حال کامل یا present perfect استفاده می‌شود.

Since I left school (till now), I’ve not studied anything.
.از وقتی که مدرسه را تمام کردم، (تا به حال) چیزی مطالعه نکرده‌ام

پس این عبارت برای زمان حال کامل استفاده می‌شود و برای فعالیت یا اتفاقی به کار می‌رود که همچنان ادامه دارد.

Since we’ve quit working, we have travelled a lot.
.از وقتی که کارمان را کنار گذاشتیم، سفرهای زیادی رفته‌ایم
I wanted to be an actor since I was a little child.
.از وقتی بچه کوچکی بودم، می‌خواستم بازیگر شوم

گرامر Time clause: آموزش After and before (بعد از و قبل از)

بعد از این دو کلمه، فعل به صورت ساده می‌آید. توجه کنید که معنای این دو دقیقا برعکس هم است و باید هنگام جمله‌سازی، این موضوع را در نظر داشته باشیم. به این دو مثال توجه کنید:

I call her after lunch. / I call her after I have lunch.
.بعد از ناهار با او تماس می‌گیرم
I call her before lunch. / I call her before I have lunch.
.قبل از ناهار با او تماس می‌گیرم

مساله مهم در مورد این جملات این است که بعد از کلماتی مثل before و after، جمله می‌تواند به دو صورت بیاید. می‌توان از اسم (noun) یا عبارت اسمی (noun phrase) یا از بند (clause) استفاده کرد.

گرامر Time clause: آموزش As soon as (به محض اینکه) و once (وقتی که)

از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم به اتفاقی که بلافاصله بعد از اتفاقی دیگر افتاده یا می‌افتد اشاره کنیم. مثلا:

As soon as I go shopping, I buy a gift.
.به محض اینکه بروم خرید، یک هدیه می‌خرم
Once you grow up, you will get busier.
.وقتی بزرگ بشوی، سرت شلوغ‌تر خواهد شد

در این مقاله سعی کردیم به معرفی انواع time clause بپردازیم و موقعیت آنها را در جمله بررسی کنیم. امیدواریم با دانستن آنها اقلا یک قدم به درک جملات پیچیده یا مرکب نزدیک شده باشید.

 

 

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.