مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی (Subject Verb Agreement)

می‌دانیم که در اکثر زبان‌‌ها فعل رکن اصلی جمله است. یعنی بزرگترین بار معنایی هر جمله را فعل آن جمله حمل می‌کند. پس جمله بدون فعل معنی ندارد! از سوی دیگر هر فعلی، فاعل یا کننده‌ای دارد که در زبان انگلیسی قبل از فعال می‌آید.

تطابق فعل و فاعل (Subject Verb Agreement) چیست؟

ابتدا اشاره کنیم که در برخی زبان‌ها مانند فرانسه و عربی افعال صرف می‌شوند اما در زبان انگلیسی چنین قانونی وجود ندارد. پس طبعاً زبان انگلیسی از این جنبه از سایر زبان‌ها ساده‌تر است. تنها قانون کلی در مورد تطابق فعل و فاعل در زبان انگلیسی این است:فعل و فاعل باید با هم مطابق باشند یعنی فاعل مفرد به همراه فعل مفرد (دارای s سوم شخص) و فاعل جمع به‌همراه فعل جمع (بدون s سوم شخص) استفاده می‌شود.

به خاطر داشته باشید که تطابق فعل و فاعل عموماً در جمله‌هایی که زمان آنها حال ساده است مطرح می‌شود. چرا که در سایر زمان‌ها مثل گذشته و آینده فعل جمله تغییر چندانی نمی‌کند. پیشنهاد می‌شود حتماً مطلب مربوط به حال ساده را در سایت مطالعه نمایید.با توجه به قاعده‌ای که گفته شد تطابق فعل و فاعل باید کار ساده‌ای باشد. اما به خاطر داشته باشید که همین قاعده ساده استثنائاتی را شامل می‌شود که بدون دقت به آن‌ها ممکن است اشتباهات زیادی صورت بگیرد و خطاهای زیادی شکل بگیرد.

10 نکته مهم و کلیدی مربوط به مطابقت فعل و فاعل در انگلیسی

1. هرجا که فعل مفرد (سوم شخص) است فعل باید به همراه s سوم شخص بیاید و هرجا فاعل جمع است فعل باید به صورت جمع (بدون s سوم شخص) استفاده شود.

Subject Verb Agreement

2. در ساده‌ترین شکل ممکن فعل در جمله بلافاصله بعد از فاعل قرار می‌گیرد. اما برخی جمله‌ها ساختار پیچیده‌تری دارند. به‌عنوان مثال در جملات زیر یک عبارت توصیفی در بین فاعل و فعل جمله قرار گرفته است که باید دقت کنیم تاثیری روی فعل جمله نداشته باشد.
همان طور که می‌بینید در جمله اول فعل sit به فاعل جمله که کلمه can است برمی‌گردد و به صورت مفرد به کار می‌رود. در جمله دوم هم فعل جمله یعنی were به کلمه women که فاعل اصلی جمله است برمی‌گردد و به صورت جمع به کار می‌رود.

تطابق فعل و فاعل

 

3. ضمایر نامعین و تطابق با فعل جمله

ضمایر نامعین به دو دسته مفرد و جمع تقسیم می‌شوند که آنها را در جدول زیر آورده‌ایم.

Indefinite pronouns
Both

Few

Many

Other

Several

 

Another

Anything

Anyone

Each

No one

Some one

وقتی ضمایر نامعین مفرد جای فاعل جمله قرار می‌گیرند فعل جمله باید مفرد باشد و زمانی که ضمایر نامعین جمع در جایگاه فاعل قرار می‌گیرند باید فعل جمله جمع باشد.ضمایر نامعین مفرد با اسامی غیر قابل‌شمارش و ضمایر نامعین جمع با اسم قابل‌شمارش می‌آیند.

ضمایر نامعین و تطابق با فعل جمله

ضمایر نامعین

به خاطر داشته باشید که برخی ضمایر نامعین هم می‌توانند با اسامی جمع بیایند و هم با اسامی مفرد. در جدول زیر به این ضمایر اشاره کرده‌ایم.

 all     any     more     most    none     some     such

4. فاعل‌های ترکیبی یا compound subject
فاعل‌های ترکیبی فاعل‌هایی هستند که با کلمات ربط and یا or به هم مرتبط می‌شوند. به خاطر داشته باشیم که فعل جمله در چنین شرایطی باید جمع باشد.

فاعل‌های ترکیبی

5. فاعل‌های جابه‌جا شده یا inverted subject
همان طور که پیش‌تر اشاره شد جایگاه فاعل جمله عموماً ابتدای جمله و قبل از فعل است. اما در ساختارهای متفاوتی مثل there is و there are یا جملات سوالی جایگاه فاعل متفاوت است. اما همچنان فاعل جمله است که تعیین می‌کند فعل مفرد باشد یا جمع.

فاعل‌های جابه‌جا شده

گرامر inverted subject

6. اسامی جمع یا collective nouns
در زبان انگلیسی اسامی وجود دارند که ذاتاً جمع هستند. در مورد این اسامی باید به خاطر داشته باشیم که معمولاً فعل جمله به صورت مفرد استفاده می‌شود. چرا که این اسامی به شکل یک گروه واحد در نظر گرفته می‌شوند. اما زمانی که افراد را از هم جدا می‌کنیم و به‌عنوان اعضای یک گروه در نظر می‌گیریم باید از فعل جمع استفاده کنیم.

English collective nouns
family team crowd group jury

اسامی جمع در زبان انگلیسی

گرامر collective nouns

7. اسامی سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، موسسات، کلینیک‌ها، کتاب‌ها، انتشارات و …. این‌ها کلماتی هستند که جمع بسته نمی‌شوند و در نتیجه فعل استفاده شده با این اسامی همیشه مفرد است.

اسامی که در انگلیسی جمع بسته نمیشوند

8. اسامی دیگری در انگلیسی هستند که برعکس collective noun ها هستند. یعنی این کلمات s جمع دارند اما مفرد محسوب می‌شوند. به مثال‌های زیر دقت نمایید.

mumps measles physics news

پس به خاطر داشته باشید که به همراه این اسامی باید از فعل مفرد استفاده نمایید.

کلماتی که s جمع دارند اما مفرد هستند

9. در مورد اسامی جفتی که همیشه به‌صورت جمع به کار می‌روند هم باید به خاطر داشته باشیم که اگر به همراه کلمه a pair استفاده ‌می‌شوند باید فعل جمله هم مفرد باشد. به این مثال‌ها دقت کنید.

pants trousers earrings jeans

plural-only nouns

10. آخرین نکته قوانین تطابق فعل و فاعل هم مربوط می‌شود به دو عبارت زیر

تعداد (یک چیز خاص)⭢….The number of

تعدادی از⭢ ….A number of

اصطلاح اول به معنای تعداد یک اسم قابل شمارش است و به همراه فعل مفرد استفاده می‌شود و اصطلاح دوم به معنای برخی یا بعضی است که به همراه فعل جمع استفاده می‌شود.

singular verb

plural verb

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.