دوره های آموزشی آموزشگاه زبان سفیر | موسسه زبان سفیر گفتمان

دوره های آموزشی آموزشگاه زبان سفیر

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی بزرگسالان:

بخش عادی: 4 مقطع، 16 ترم

بخش پیشرفته و تخصصی: 3 مقطع، 18 ترم

دوره های ترجمه کاربردی:

3 مقطع، 16 ترم

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان:

5 مقطع، 15 ترم

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی کودکان:

4 مقطع: 26 ترم

دوره های آموزشی فرانسه عمومی بزرگسالان:

مقطع: 38 ترم

دوره های آموزشی انگلیسی تخصصی اقماری:

بر اساس نیاز و سفارش شرکت ها، ادارات و سازمان ها طراحی و ارائه می گردد.

دوره های آموزشی فرانسه تخصصی اقماری:

بر اساس نیاز و سفارش شرکت ها، ادارات و سازمان ها طراحی و ارائه می گردد.

دوره های آموزشی و آمادگی آیلتس:

Pre-IELTS   – : 5 مقطع، 14 ترم، هر ترم 20 جلسه

IELTS Skills: 4 دوره،، هر دوره 10 جلسه

Bridge Course: 4 ترم، هر ترم 20 جلسه

Post-IELTS: 4 ترم، هر ترم 20 جلسه

 

انواع کلاس ها در سفیر :

ترمیک 3 روز در هفته: این کلاس ها  به صورت هفته ای 3 روز (روزهای زوج یا فرد) و در هر روز یک جلسه برگزار می گردد. (طول ترم: 6 هفته)

ترمیک 2 روز در هفته: این کلاس ها  به صورت هفته ای 2 روز (روزهای یکشنبه و سه شنبه) و در هر روز دو جلسه برگزار می گردد. (طول ترم: 4 هفته)

کلاس های فشره: این کلاس ها  به صورت هفته ای 3 روز (روزهای زوج یا فرد) و در هر روز دو جلسه برگزار می گردد. (طول ترم: 3 هفته)

کلاس های فوق فشرده: این کلاس ها  به صورت هفته ای 5 روز (شنبه تا چهارشنبه) و در هر روز سه جلسه برگزار می گردد. (طول دوره : 1 ماه)

کلاس های ۵ شنبه: این کلاس ها در روزهای پنج شنبه (صبح یا عصر) و در هر روز سه جلسه برگزار می گردد. (طول ترم: 5 هفته)

کلاس های جمعه: این کلاس ها در روزهای جمعه (صبح یا عصر) و در هر روز سه جلسه برگزار می گردد. (طول ترم: 5 هفته)

 

توجه:

کلاس های ترمیک، فشرده و فوق فشرده 16 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد.  (جلسه 8 آزمون میان ترم و جلسه 16 آزمون پایان ترم برگزار می گردد.)

کلاس های پنج شنبه و جمعه 15 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد. (جلسه 9 آزمون میان ترم و جلسه 15 آزمون پایان ترم برگزار می گردد.)

کلاس های Pre-IELTS 20 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد. (جلسه 10 آزمون میان ترم و جلسه 20 آزمون پایان ترم برگزار می گردد.)

کلاس های IELTS skills و Post-IELTS 10 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه می باشد. (جلسه 10 آزمون پایان ترم برگزار می گردد.)

دوره بزرگسالان به رده سنی 15 سال به بالا اطلاق می گردد.

دوره نوجوانان به رده سنی 15-12سال اطلاق می گردد.

دوره کودکان به رده سنی 12-7 سال اطلاق می گردد.

دوره های بزرگسالان موسسه زبان سفیر

bozorgsalan

دوره های نوجوانان موسسه زبان سفیر

Nojavanan-new2

دوره های فرانسه موسسه زبان سفیر

France

دوره های آیلتس موسسه زبان سفیر

Ielts

دوره های اساتید موسسه زبان سفیر

asatid-4

دوره های عمومی و شرکت ها موسسه زبان سفیر

Omumi-va-sherkatha2

دوره های مترجمی زبان انگلیسی موسسه زبان سفیر

motarjemi

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی موسسه زبان سفیر

Namayeshe-zabane-film