وقتِ ثبت‌نـامه؛ از کلاس‌هــــای سفیــــر جا نمونــــید با کلاس‌هـــای سفیــــر تا موفقیت راهی نیست شما هم با کلاس‌هــای سفیـــــر زبان رو می‌تونید بهتـــر یاد بگیرید

ثبت نام در کلاس های زبان سفیر
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

We Are The Second Largest English Language School In Iran

وبینار سایبرتاک

جهت مشاهده اطلاعات و خرید فایل ویدئویی وبینارهای برگزار شده
روی نام هر وبینار کلیک نمایید.

وبینار سایبرتاک خرداد ماه

وبینار مرور گرامر کتاب Evolve 1

 • سطح: Elementary
 • نام استاد: مریم فرمانی
 • تاریخ برگزاری وبینار:1402/03/21
 • زمان برگزاری وبینار: 17الی 19

وبینار انگلیسی Countables and Uncountables

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/11/05
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان: المنتری به بالا

وبینار انگلیسی Modals in English Grammar

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/10/07
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا

وبینار انگلیسی Active and Passive Voice

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری:  چهارشنبه 1401/09/16
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : متوسط ( Intermediate)

وبینار انگلیسی Comparative and Superlative Adjectives

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/08/04
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : مناسب پیش متوسطه (Pre-Intermediate)

وبینار آموزش زبان انگلیسی

وبینار انگلیسی The Importance of Linking Words

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/06/30
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : متوسط (Intermediate)

وبینار انگلیسی Review and Compare Conditional Sentences

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/06/16
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : متوسط ( Intermediate)

وبینار آموزش زبان آقای ژوبین سمیعی

وبینار انگلیسی jobs & Employment

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری:  چهارشنبه 1401/05/12
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان :متوسط (Intermediate)

وبینار grammar magic

وبینار انگلیسی  simple vs. continuous tenses

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/04/29
 •  ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان :پیش متوسطه(pre-intermediate)

وبینار اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

وبینار انگلیسی Intermediate Common Mistakes

 • استاد برگزار کننده: شیرین متین فر
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/04/01
 •  ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان :Intermediate

وبینار 18 خرداد

وبینار انگلیسی Directions and Transportation

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/03/18
 • ساعت برگزاری:18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : مناسب پیش متوسطه (Pre-Intermediate)

وبینار ساختار نقل قول در دستور زبان

وبینار انگلیسی Reported Speech

 • استاد برگزار کننده: ادیت خدابخشی
 • تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/03/11
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان مناسب فوق متوسطه (Upper -Intermediate) به بالا

وبینار آموزشی ماضی نقلی و گذشته ساده

وبینار انگلیسی Present perfect vs Past simple

 • استاد برگزار کننده: شیرین متین فر
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/02/21
 • ساعت برگزاری: 18:30-17

وبینار انگلیسی Describing People

وبینار انگلیسی Describing People

 • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/02/14
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا

وبینار 31 فروردین سفیر

وبینار Elementary Common Mistakes

 • نام استاد: ادیت خدابخشی
 • ساعت برگزاری: 18:30-17
 • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا
86 earphones
تلفن پشتیبانی

۰۲۱-۷۴۰۵۶۰۰۰

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.