وبینار سایبرتاک

جهت مشاهده اطلاعات و خرید فایل ویدئویی وبینارهای برگزار شده
روی نام هر وبینار کلیک نمایید.

وبینار انگلیسی Present perfect vs Past simple

  • استاد برگزار کننده: شیرین متین فر
  • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/02/21
  • ساعت برگزاری: 18:30-17

وبینار سایبرتاک

وبینار انگلیسی Describing People

  • استاد برگزار کننده: ژوبین سمیعی
  • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1401/02/14
  • ساعت برگزاری: 18:30-17
  • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا

وبینار 31 فروردین سفیر

وبینار Elementary Common Mistakes

  • نام استاد: ادیت خدابخشی
  • ساعت برگزاری: 18:30-17
  • سطح شرکت کنندگان : المنتری به بالا
خرید آنلاین
86 earphones
تلفن پشتیبانی

۰۲۱-۷۴۰۵۶۰۰۰