دپارتمان های دفتر مرکزی سفیر

به منظور فراهم آوردن شرایط آموزشی مطلوب در مجموعه موسسه زبان سفیر گفتمان، دپارتمان ها و واحدهای اداری مختلفی به همکاری با یکدیگر می پردازند.

 

از دپارتمان های آموزش و پژوهش، با زیر مجموعه های تخصصی: واحد جذب اساتید، واحد آزمون و سنجش، واحد تحقیق و توسعه، واحد بین الملل آموزشی، واحد کنترل کیفی و واحدآموزش اقماری تا دپارتمان های پشتیبانی مانند واحد امور نهادهای دولتی، لجستیک، منابع انسانی، رایانه، مالی، تبلیغات، تضمین کیفیت، روابط عمومی و امور مشتریان همگی در تلاشند تا پاسخگوی نیازهای مخاطبان آموزشگاه زبان سفیر گفتمان باشند.

حوزه مدیر عامل
اداره کل منابع انسانی
اداره کل آموزشی سفیر گفتمان
اداره کل پژوهش سفیر
اداره کل اقماری سفیر گفتمان
اداره کل توسعه و بازاریابی سفیر گفتمان
دپارتمان لجستیک سفیر گفتمان
امور نهادهای دولتی سفیر گفتمان
رایانه