اداره کل اجرایی واحدهای تهران

گلاره نصیری
مدیر اداره کل اجرایی واحدهای تهران

گلاره نصیری

سارا سادات زاهدی
مدیر گروه آموزش مراکز عمومی

سارا سادات زاهدی

user
کارشناس ارشد آموزش مراکز عمومی

آرزو شجاعی

user
مدیر گروه آموزش مراکز تخصصی آیلتس

نگین نراقی

user
کارشناس ارشد تولید محتوای آموزشی

فاطمه سالارکیا

user
سرپرست اداری ستاد

امیر نعمت الهی

حسین قاسمی
مدير اداری

حسین قاسمی

ارتباط اساتید و پرسنل
واحدهای عمومی تهران با مرکز
Tehran_GE _Branch@gosafir.com
ارتباط اساتید و پرسنل
واحدهای آیلتس تهران با مرکز
IELTS_Branch@gosafir.com

اداره کل اجرایی واحدهای تهران با هدف ایجاد پل ارتباطی سریع و آسان با ادارات دفتر مرکزی و به منظور نظارت بر عملکرد و نحوه مدیریت واحدهای آموزشی تهران و همچنین نیازسنجی، پشتیبانی و بهبود ارائه خدمات در واحدهای آموزشی تهران راه‌اندازی گردیده است. کلیه‌ی اساتید و پرسنل واحدهای آموزشی تهران می‌توانند با تماس با این اداره نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را بصورت حضوری (با هماهنگی وقت قبلی) و یا تلفنی با مدیر ارشد خود مطرح نمایند.

همچنین برنامه‌ریزی جذب نیروی تخصصی آموزش و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف آموزشی برای اساتید (TOJT / TM) و یا پرسنل (SOJT) سفیر از طریق این اداره کل صورت می‌پذیرد. مدیران و کارشناسان این اداره با نظرسنجی و گردآوری آمار و اطلاعات، نیازهای آموزشی و یا اداری واحدها را استخراج نموده و با هماهنگی شوراء سیاستگذاری آموزش و یا شوراء آموزش منابع انسانی محتوای مورد نظر را طراحی و تولید می‌نماید.

مسئولیت ها و وظایف کارشناسان اداری واحدهای آموزشی

  • شناسایی و رسیدگی به مسائل اداری و مالی پرسنل و اساتید
  • کنترل و نظارت بر امور اداری، مالی و لجستیکی
  • برگزاری جلسه منظم در هر هفته به منظور بررسی و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات کارکنان
  • نظارت بر کیفیت پیگیری امور اداری دانشجویان
  • نظارت بر پاسخگویی سریع و صحیح کارکنان و جذب دانشجویان
  • نظارت بر رعایت کیفیت مناسبات ارتباطی، برخوردی و اخلاقی کارکنان