وقتِ ثبت‌نـامه؛ از کلاس‌هــــای سفیــــر جا نمونــــید با کلاس‌هـــای سفیــــر تا موفقیت راهی نیست شما هم با کلاس‌هــای سفیـــــر زبان رو می‌تونید بهتـــر یاد بگیرید

ثبت نام در کلاس های زبان سفیر
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

We Are The Second Largest English Language School In Iran

اداره اجرایی واحدهای تهران

گلاره نصیری
مدیر اداره اجرایی واحدهای تهران

گلاره نصیری

حسین قاسمی
مدير اداری

حسین قاسمی

سارا سادات زاهدی
مدیر اجرایی واحدهای عمومی

سارا سادات زاهدی

ارتباط اساتید و پرسنل
واحدهای عمومی تهران با مرکز
executive_mgr@gosafir.com
ارتباط اساتید و پرسنل
واحدهای آیلتس تهران با مرکز
IELTS_Branch@gosafir.com

اداره اجرایی واحدهای تهران با هدف ایجاد پل ارتباطی سریع و آسان با ادارات دفتر مرکزی و به منظور نظارت بر عملکرد و نحوه مدیریت واحدهای آموزشی تهران و همچنین نیازسنجی، پشتیبانی و بهبود ارائه خدمات در واحدهای آموزشی تهران راه‌اندازی گردیده است. کلیه‌ی اساتید و پرسنل واحدهای آموزشی تهران می‌توانند با تماس با این اداره نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به‌صورت حضوری (با هماهنگی وقت قبلی) و یا تلفنی با مدیر ارشد خود مطرح نمایند.

همچنین برنامه‌ریزی جذب نیروی تخصصی آموزش و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف آموزشی برای اساتید (TOJT / TM) و یا پرسنل (SOJT) سفیر از طریق این اداره صورت می‌پذیرد. مدیران و کارشناسان این اداره با نظرسنجی و گردآوری آمار و اطلاعات، نیازهای آموزشی و یا اداری واحدها را استخراج نموده و با هماهنگی شوراء سیاستگذاری آموزش و یا شوراء آموزش منابع انسانی محتوای مورد نظر را طراحی و تولید می‌نماید.

مسئولیت ها و وظایف کارشناسان اداری واحدهای آموزشی

اداره آزمون‌های بین المللی

انتقادات و پیشنهادات
اداره آزمون‌های بین‌المللی
کسب اطلاعات بیشتر
چگونگی ثبت نام
گلاره نصیری
مدیر اداره اجرایی واحدهای تهران

گلاره نصیری

حسین قاسمی
مدير اداری

حسین قاسمی

سارا سادات زاهدی
مدیر اجرایی واحدهای عمومی

سارا سادات زاهدی

امیر نعمت‌الهی
سرپرست اداری ستاد

امیر نعمت الهی

ارتباط اساتید و پرسنل
واحدهای عمومی تهران با مرکز
executive_mgr@gosafir.com
ارتباط اساتید و پرسنل
واحدهای آیلتس تهران با مرکز
IELTS_Branch@gosafir.com

اداره اجرایی واحدهای تهران با هدف ایجاد پل ارتباطی سریع و آسان با ادارات دفتر مرکزی و به منظور نظارت بر عملکرد و نحوه مدیریت واحدهای آموزشی تهران و همچنین نیازسنجی، پشتیبانی و بهبود ارائه خدمات در واحدهای آموزشی تهران راه‌اندازی گردیده است. کلیه‌ی اساتید و پرسنل واحدهای آموزشی تهران می‌توانند با تماس با این اداره نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به‌صورت حضوری (با هماهنگی وقت قبلی) و یا تلفنی با مدیر ارشد خود مطرح نمایند.

همچنین برنامه‌ریزی جذب نیروی تخصصی آموزش و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف آموزشی برای اساتید (TOJT / TM) و یا پرسنل (SOJT) سفیر از طریق این اداره صورت می‌پذیرد. مدیران و کارشناسان این اداره با نظرسنجی و گردآوری آمار و اطلاعات، نیازهای آموزشی و یا اداری واحدها را استخراج نموده و با هماهنگی شوراء سیاستگذاری آموزش و یا شوراء آموزش منابع انسانی محتوای مورد نظر را طراحی و تولید می‌نماید.

مسئولیت ها و وظایف کارشناسان اداری واحدهای آموزشی

  • شناسایی و رسیدگی به مسائل اداری و مالی پرسنل و اساتید
  • کنترل و نظارت بر امور اداری، مالی و لجستیکی
  • برگزاری جلسه منظم در هر هفته به منظور بررسی و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات کارکنان
  • نظارت بر کیفیت پیگیری امور اداری دانشجویان
  • نظارت بر پاسخگویی سریع و صحیح کارکنان و جذب دانشجویان
  • نظارت بر رعایت کیفیت مناسبات ارتباطی، برخوردی و اخلاقی کارکنان

اداره آزمون‌های بین المللی

انتقادات و پیشنهادات
اداره آزمون‌های بین‌المللی
کسب اطلاعات بیشتر
چگونگی ثبت نام
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.