برنامه کارگاه‌های واحدهای تهران

موسسه زبان سفیر گفتمان علاوه بر جلسات معمول کلاس، بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده در تمامی سطوح واحدهای مختلف، از سال ۹۷ اقدام به برگزاری کارگاه‌های رایگان آموزشی در کلیه شعب با موضوعات متنوع نمود.

این کارگاه‌ها در سال جاری با برنامه‌ریزی دقیق و از پیش تعیین شده ادامه پیدا خواهند کرد. 

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.