ویــژه (زبان‌آمــوزان جدید و تـــرم اولی‌هـا) در دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | به مدت محدود

We Are The Second Largest English Language School In Iran

برنامه کارگاه‌های واحدهای تهران

موسسه زبان سفیر گفتمان علاوه بر جلسات معمول کلاس، بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده در تمامی سطوح واحدهای مختلف، از سال ۹۷ اقدام به برگزاری کارگاه‌های رایگان آموزشی در کلیه شعب با موضوعات متنوع نمود.

این کارگاه‌ها در سال جاری با برنامه‌ریزی دقیق و از پیش تعیین شده ادامه پیدا خواهند کرد. 

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.