ارتباط با کارشناسان و مدیران واحدهای سفیر گفتمان

واحد یوسف‌آباد
mr-pooria
علی پوریا
مدیر آموزش
mr zahedi
کسری زاهدی
کارشناس اداری
واحد صادقیه
mr.shirvani
محمد شیروانی محب
مدیر آموزش
mrs kalani
نادیا کلانی
کارشناس اداری
واحد پل رومی
نوشکیا
حدیثه نوش‌کیا
مدیر آموزش
سمیه نوری زاده
 سمیه نوری‌زاده
کارشناس اداری
واحد سهروردی
mr ajh
علی عاج
مدیر آموزش
سمیه افروزه نصفی
سمیه افروزه نصفی
کارشناس اداری
واحد آیلتس شریعتی
ساناز عالم زاده
ساناز عالم‌زاده
مدیر آموزش
mrs moamar
سارا معمر
کارشناس اداری
واحد نارمک
زهرا حسینی جاسبی
زهراسادات حسینی جاسبی
مدیر آموزش
mrs.taghizadeh
نسیم تقی‌زاده
کارشناس اداری
mrs arian
فاطمه صفی آریان
کارشناس اداری
واحد فرانسه
mrs.fazlhashemi
منیره سادات فضل هاشمی
مدیر آموزش
mrs khodaverdian
مینا خداوردیان
کارشناس اداری
واحد سعادت آباد
mr sabagh
آرتین صباغ
مدیر آموزش
mr gholamrezayi
مهران غلام رضایی
کارشناس اداری
واحد گلستان
mrs moayedzadeh
بهناز مویدزاده
مدیر آموزش
mrs zeinali
فاطمه حاجی زینلی
کارشناس اداری
واحد تهرانپارس
mrs baghi
مریم باغی
مدیر آموزش
زهرا محمدی
کارشناس اداری
واحد آیلتس صادقیه
mrs mahabadi
محیا مه‌آبادی
مدیر آموزش
ملیحه مقیمی
ملیحه مقیمی
کارشناس اداری
واحد جمالزاده
آقای واشقی
اشکان واشقانی
مدیر آموزش
وحید زینلی
وحید زینلی
کارشناس اداری
واحد پیروزی
mr moghari
محسن موغاری
مدیر آموزش
mr javaheri
پیمان جواهری شعار
کارشناس اداری
واحد نازی‌آباد
مریم حاجی یزدی
مریم حاجی یزدی
مدیر آموزش
mrs maleki
نیلوفر ملکی
کارشناس اداری
واحد ازگل
زینب بویه
زینب سادات بویه
مدیر آموزش
user.jpg
هنگامه سادات رجائی رامشه
کارشناس اداری
واحد انقلاب
چنور اولی زاده
چنور اولی‌زاده نوره
مدیر آموزش
mrs barari
بهار براری
کارشناس اداری
واحد فنی و حرفه‌ای
علیرضا واحدی
کارشناس اداری