ارتباط با کارشناسان و مدیران واحدهای سفیر گفتمان

مجتمع آموزشی یوسف‌آباد
Ali Pouria
علی پوریا
مدیر آموزش
mr zahedi
کسری زاهدی
سرپرست اداری
واحد صادقیه
mr sabagh
آرتین صباغ
مدیر آموزش
mr ajh
علی عاج
مدیر آموزش
mrs kalani
نادیا کلانی
سرپرست اداری
واحد پل رومی
نوشکیا
حدیثه نوش‌کیا
مدیر آموزش
مریم صفی آریان
مریم صفی آریان
سرپرست اداری
واحد سهروردی
shervin zarei
شروین زارعی
مدیر آموزش
mrs barari
بهار براری
سرپرست اداری
واحد آیلتس شریعتی
ماکدا شوشتری‌زاده
ماکدا شوشتری‌زاده
مدیر آموزش
user-_0000_Mrs Shemirani
نوشین ابراهیم شمیرانی
سرپرست اداری
واحد نارمک
mr moghari
محسن موغاری
مدیر آموزش
زینب بویه
زینب سادات بویه
مدیر آموزش
mrs arian
فاطمه صفی آریان
سرپرست اداری
واحد انقلاب
leila morovati
لیلا مروتی
مدیر آموزش
آقای واشقی
اشکان واشقانی
مدیر آموزش
سمیه افروزه نصفی
سمیه افروزه نصفی
سرپرست اداری
واحد سعادت آباد
ساناز عالم زاده
ساناز عالم‌زاده
مدیر آموزش
mr gholamrezayi
مهران غلام رضایی
سرپرست اداری
واحد گلستان (دختران)
user-_0002_Background
شیرین متین فر
کارشناس ارشد آموزش
mrs zeinali
فاطمه حاجی زینلی
سرپرست اداری
واحد گلستان (پسران)
mr behtash
بهتاش خلیلی مقدم

سرپرست آموزش

Mr Momeni Nasab
علی مومنی نسب

سرپرست اداری

واحد آیلتس جناح
mr.shirvani
محمد شیروانی محب
مدیر آموزش
Mr Jalali
امین جلالی
سرپرست اداری
واحد جمالزاده
آقای واشقی
اشکان واشقانی
مدیر آموزش
وحید زینلی
وحید زینلی
سرپرست اداری
واحد پیروزی
مریم حاجی یزدی
مریم حاجی یزدی
مدیر آموزش
محمدی
زهرا محمدی
سرپرست اداری
واحد نازی‌آباد
leila morovati
لیلا مروتی
مدیر آموزش
مریم حاجی یزدی
مریم حاجی یزدی
مدیر آموزش
mrs maleki
نیلوفر ملکی
سرپرست اداری
واحد فرانسه
ریحانه فقیهی
کارشناس آموزش
واحد ازگل
mr moghari
محسن موغاری
مدیر آموزش
هنگامه رجایی
هنگامه سادات رجائی
سرپرست اداری
واحد تهرانپارس
زهرا حسینی جاسبی
زهراسادات حسینی
مدیر آموزش
mr javaheri
پیمان جواهری شعار
سرپرست اداری
واحد آیلتس جنت آباد
میرمحمد کاظمیان
سرپرست آموزش
رضا آثاری
سرپرست اداری
واحد آیلتس فرجام
احمد سورانی
سرپرست آموزش
فرزانه سبزعلی
سرپرست اداری
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.