همکاری با موسسه زبان سفیر گفتمان

موسسه زبان سفیر گفتمان، با هدف توسعه سازمان و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های خود، همواره پذیرای کسانی است که با توانایی‌های خود، می‌توانند این هدف را به عمل در آورند. آن دسته از عزیزانی که مایل به همکاری با سفیر گفتمان هستند، می‌توانند رزومه خود را از طریق سایت برای ما ارسال نمایند تا در صورت نیاز به عنوان مدرس سفیر و یا پرسنل به ما بپیوندند. همچنین سفیر گفتمان، با هدف فراهم کردن امکانات آموزشی در سراسر کشور، مایل به گسترش شعبات خود در مراکز استان هاست و افراد در صورت تمایل می‌توانند با اثبات توانمندی‌های خود و طی مراحل مورد نظر، نماینده سفیر در شعبات شهرستان باشند.

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.