پرسنل دفتر مرکزی

آموزشگاه زبان سفیر، با هدف تکمیل کادر فنی تخصصی از نیرو‌های جوان متخصص در شاخه‌های زیر دعوت به همکاری می‌نمایند. 

مراحل جذب و استخدام ( پرسنل دفتر مرکزی )

  • بررسی فرم‌های استخدامی و انتخاب افراد جهت دعوت به مصاحبه با توجه به شرایط احراز شغل
  • انجام مصاحبه و انتخاب فرد اصلح
  • دعوت از فرد منتخب جهت انجام تست‌های استخدامی، مطالعه آیین نامه‌های مربوطه و اخذ مدارک پرسنلی از ایشان
  • صدور حکم معرفی نیرو – همراهی نمودن و معرفی پرسنل به دپارتمان مربوطه در روز شروع کار و اهدای هدیه به همراه نت خوش آمد گویی به ایشان
  • انجام امور کارگزینی – عقد قرارداد کوتاه مدت و سنجش و ارزیابی پرسنل در دوره آزمایشی
  • عقد قرارداد بلند مدت در صورت مثبت بودن ارزیابی پرسنل در دوره آزمایشی

اینفوگرافیک جذب

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.