ویــژه (زبان‌آمــوزان جدید و تـــرم اولی‌هـا) در دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | به مدت محدود

We Are The Second Largest English Language School In Iran

وبینار تربیت مدرس

جهت مشاهده اطلاعات و خرید فایل ویدئویی وبینارهای برگزار شده
روی نام هر وبینار کلیک نمایید.

وبینار Professional development in teaching

 • استاد برگزار کننده: نازدی جلال خان
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/12/13
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Vocabulary games 2

 • استاد برگزار کننده: ریحانه عتیقی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/11/15
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Teacher Resilience

وبینار مشترک موسسه سفیرگفتمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • استاد برگزار کننده: دکتر مهرداد رضائی
 • تاریخ برگزاری: شنبه 1402/10/16
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار How to improve learners’ pronunciation through games & activities

 • استاد برگزار کننده: آیدا سامانی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/10/03
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Practical tips to make writing lessons fun

 • استاد برگزار کننده: سلمه صدیقی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/09/05
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Managing mixed-ability classes

 • استاد برگزار کننده: شروین زارعی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/08/07
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Grammar Games 2

 • استاد برگزار کننده: المیرا سلطانی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/07/09
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار How to teach receptive skills creatively

استاد برگزار کننده: رز شایقی
تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/06/05
ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Must-Know TEFL Terminology

 • استاد برگزار کننده: پریا پارسا راد
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/05/01
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Games For Young Learners

 • استاد برگزار کننده: مریم خاکسار
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/04/04
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار تربیت مدرس 7 خرداد

وبینار Lesson Plan Shapes in ELT

 • استاد برگزار کننده: شبنم باغی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/03/07
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار How to Give Effective Instructions

 • استاد برگزار کننده: نازلی جلال خان
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1402/02/10
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Debunking the Myths in Language Teaching

 • استاد برگزار کننده: شبنم باغی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/11/16
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار ?Guided Discovery: What to do

 • استاد برگزار کننده: مریم خاکسار
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/10/11
 • ساعت برگزاری : 12:30-11

وبینار Engaging the Disengaged

 • استاد برگزار کننده: شروین زارعی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/09/13
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Psychological Barriers in Language Teaching

 • استاد برگزار کننده: پریا پارساراد
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/08/08
 • ساعت برگزاری:  12:30-11

وبینار Useful Tips to Maximise Interaction
 • استاد برگزار کننده: امیرعلی محمد خانی
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/07/10
 • ساعت برگزاری : 12:30-11

وبینار Vocabulary Games

 • استاد برگزار کننده:محمد جلال خان
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/06/13
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار Six Effective Learning/Teaching Strategies

وبینار Six Effective Learning/Teaching Strategies

 • استاد برگزار کننده: مهناز به اندیش
 • تاریخ برگزاری: شنبه 1401/05/08
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار تربیت مدرس

وبینار How to ask questions to improve learning

 • استاد برگزار کننده: نازدی جلال خان
 • تاریخ برگزاری: یکشنبه 1401/04/12
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

وبینار تربیت مدرس 8 خرداد

وبینار Grammar Games

 • استاد برگزار کننده: نازلی جلال خان
 • تاریخ برگزاری:  یکشنبه  1401/03/08
 • ساعت برگزاری: 12:30-11

عنوان وبینار: Practical Tips to Teach Pronunciation

استاد برگزار کننده : المیرا سلطانی

تاریخ برگزاری : یکشنبه 1401/02/11

ساعت برگزاری : 12:30-11

وبینار Best Practices in Online Classes

عنوان وبینار: Best Practices in Online Classes

استاد: ادیت خدابخشی

زمان برگزاری: 15 اسفند 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس سفیر

وبینار Psych English Learning

موضوع وبینار: 
Psych English Learning – خود را بشناسیم تا بهتر یاد بگیریم.
زمان برگزاری : 
24 بهمن ماه 1400
ساعت برگزاری:
 11 الی 12

خرید وبینار

وبینار How to give instructions in online classes

وبینار How to give instructions in online classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار: How to give instructions in online classes

استاد: المیرا شیرین سخن

زمان برگزاری: 10 بهمن 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس

وبینار Psychology of e-Learning

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار: Psychology of e-Learning

استاد: مریم خاکسار

زمان برگزاری:12 دی‌ماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

وبینار Project-Based Learning in Online Classes

وبینار Project-Based Learning in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار:Project-Based Learning in Online Classes

استاد: شروین زارعی

زمان برگزاری: 14 آذر 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس

وبینار Flipped Learning in an Online Environment

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار:Flipped Learning in an Online Environment

استاد: پریا پارساراد

زمان برگزاری: ۱۶ آبان ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

وبینار نحوه تدریس YLE

وبینار How to Teach YLE Online

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

استاد: مهناز به اندیش

زمان برگزاری: 11 مهرماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

online class management

وبینار Online Class Management

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار: Online Class Management

استاد: امیرعلی محمدخانی

زمان برگزاری: 17 مرداد ماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

شاخص STEP

وبینار Sparkling Feedback in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Sparkling Feedback in Online Classes
استاد: خانم نازلی جلال خان
زمان برگزاری: 13 خرداد ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 12:30

خرید وبینار

step

وبینار  Boosting Students’ motivation In Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Boosting Students’ motivation In Online Classes
استاد: المیرا سلطانی
زمان برگزاری: 23 خرداد ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 12:30
مهلت ثبت نام: 16 خرداد ماه ساعت 10 صبح

خرید وبینار

وبینار Stimulating Creativity in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Stimulating Creativity in Online Classes
استاد: امیر دهقان
زمان برگزاری: 12 اردیبهشت ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 15:30
مهلت ثبت نام: 2 اسفند ماه ساعت 10 صبح

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس Online Students’ Interactions

فرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Online Students’ Interactions
استاد: جابر کمالی
زمان برگزاری: 16 اسفند ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مهلت ثبت نام: 2 اسفند ماه ساعت 10 صبح

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس Gamification

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Gamification – Taking it up to the Next Level
استاد: حامد هاشمیان
زمان برگزاری: 12 بهمن ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مهلت ثبت نام: 5 بهمن ماه

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس با موضوع Task Design

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

تاریخ برگزاری: دوشنبه ‌5 اسفندماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: 19 الی 20
مدرس: دکتر جین ویلیس
 
خرید وبینار

 

وبینار تربیت مدرس با موضوع Error correction and feedback

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۸ الی ۱۹
مدرس: دکتر برایان تاملینسون
 
خرید وبینار
 

وبینار زبان با موضوع teachers corrective feedback

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) با محوریت Teacher Education و موضوع Teachers’ Corrective Feedback توسط خانم پریا پارسا راد، کارشناس آموزش دپارتمان آموزش و سنجش و مدرس با سابقه سفیر، پرداخته شد.
 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 تیر 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: پریا پارسا راد
 
خرید وبینار
وبینار زبان با موضوع teachers emotin regulation
 
در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) با محوریت Teacher Education و موضوع Teachers’ Emotion Regulation توسط خانم المیرا سلطانی، کارشناس آموزش دپارتمان آموزش و سنجش و مدرس با سابقه سفیر، برگزار شد.
 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 28 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: المیرا سلطانی
 
خرید وبینار

وبینار Teacher Education

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) به بحث و بررسی نکات کلیدی درباره موضوع، Teachers’ Self-disclosure توسط سرکار خانم ادیت خدابخشی برگزار شد.
تاریخ برگزاری:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس:  ادیت خدابخشی
 
خرید وبینار
وبینار teacher expertise
تاریخ برگزاری: سه شنبه 14 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: مصطفی شاهرخی
 
خرید وبینار

وبینار زبان teacher leadership

تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: حسن سلوکی
 
خرید وبینار

وبینار زبان تخصصی teacher talk

 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 دی 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: پریچهر افضلی
 
خرید وبینار
وبینار زبان
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 21 آذر 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: دکتر امیر علی محمد خانی
 

خرید وبینار

وبینار آموزشی زبان

 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 آبان 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: دکتر حسین ثمودی

خرید وبینار

وبینار آموزش زبان انگلیسی با موضوع Managing Teen Classes With Love&Logic
تاریخ برگزاری: یکشنبه 22 مهر 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: سپیده مهرآیین- مریم خاکسار
 

خرید وبینار

86 earphones
تلفن پشتیبانی

۰۲۱-۷۴۰۵۶۰۰۰

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.