ادارات آموزش و پژوهش

ادارات آموزش و پژوهش

ادارات تحقیق و توسعه-آزمون و سنجش

محسن نوروزیه
مدیر ادارات تحقیق و توسعه و آزمون و سنجش

محسن نوروزیه

mrs baghi
سرپرست واحد تحقیق و توسعه

مريم باغی

جلال خان
سرپرست آزمون و سنجش

نازلی جلال‌خان

اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش
مدیر اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش

محمدخوانی
کارشناس ارشد آموزش

دکتر امیرعلی محمدخانی

mrs.taghizadeh
سرپرست اداری

نسیم تقی‌زاده

کسب اطلاعات بیشتر از شرایط
و روند جذب اساتید در سفیر
راه ارتباطی متقاضیان تدریس
با مدیر اداره جذب اساتید

اداره ترجمه کاربردی

فربد
مدیر ترجمه کاربردی

فرزاد فربد

bayani (2)
سرپرسرت اجرايی نشر

مریم بیانی

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.