ادارات آموزش و پژوهش

ادارات آموزش و پژوهش

ادارات تحقیق و توسعه-آزمون و سنجش

محسن نوروزیه
مدیر اداره سنجش و پژوهش

محسن نوروزیه

Assessment&Research_Mgr@gosafir.com

اداره جذب و تربیت مدرس

مرکز ۱ - واحد مجازی

شهرام کیانوش
مدیر

شهرام کیانوش

محمدخوانی
کارشناس ارشد آموزش

دکتر امیرعلی محمدخانی

mrs.taghizadeh
سرپرست اداری

نسیم تقی‌زاده

مرکز ۲ - واحد حضوری

Ali Pouria
مدیر

علی پوریا

user.jpg
کارشناس ارشد آموزش

مهناز به‌اندیش

اداره آزمون و سنجش

جلال خان
مدیر آزمون و سنجش

نازلی جلال‌خان

اداره تحقیق و توسعه

mrs baghi
سرپرست واحد تحقیق و توسعه

مريم باغی

اداره ترجمه کاربردی

user.jpg
مدیر ترجمه کاربردی

-

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.