ادارات آموزش و پژوهش

ادارات آموزش و پژوهش

ادارات تحقیق و توسعه-آزمون و سنجش

محسن نوروزیه
مدیر ادارات تحقیق و توسعه و آزمون و سنجش

محسن نوروزیه

جلال خان
مدیر آزمون و سنجش

نازلی جلال‌خان

mrs baghi
سرپرست واحد تحقیق و توسعه

مريم باغی

اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش
مدیر اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش

محمدخوانی
کارشناس ارشد آموزش

دکتر امیرعلی محمدخانی

mrs.taghizadeh
سرپرست اداری

نسیم تقی‌زاده

کسب اطلاعات بیشتر از شرایط
و روند جذب اساتید در سفیر
راه ارتباطی متقاضیان تدریس
با مدیر اداره جذب اساتید

اداره ترجمه کاربردی

user.jpg
مدیر ترجمه کاربردی

-

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.