ادارات آموزش و پژوهش

ادارات آموزش و پژوهش

ادارات تحقیق و توسعه-آزمون و سنجش

محسن نوروزیه
مدیر ادارات تحقیق و توسعه و آزمون و سنجش

محسن نوروزیه

جلال خان
سرپرست آزمون و سنجش

نازلی جلال‌خان

اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش
مدیر اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش

فائزه راثی
سرپرست اداری

فائزه راثی

راه ارتباطی متقاضیان تدریس
با مدیر اداره جذب اساتید
کسب اطلاعات بیشتر از شرایط
و روند جذب اساتید در سفیر

اداره ترجمه کاربردی

فرزاد فربد
مدیر ترجمه‌ی کاربردی

فرزاد فربد

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.