صدای مشتری

صدای مشتری

در موسسه زبان سفیر از انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان استقبال می‌گردد.

لذا جهت تشویق دانشجویان براي‌ اظهار انتقادات و پیشنهادات راه‌های متعددی طراحی شده است که در دسترس‌ همه‌ باشد و براحتي‌ بتوانند انتقادات/ پیشنهادات خود را مطرح‌ نمايند و سازمان‌ بتواند به‌ تمام‌ آنها پاسخ‌ درست‌ و مناسب‌ ارائه‌ نمايد .

 کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما
تماس با واحدها
بیشتر بخوانید
مدير، کارشناسان و کارمندان اداری واحد محل تحصیل
ارتباط تلفنی و پیامکی
بیشتر بخوانید

ارتباط مستقیم با مدير عامل
۰۲۱۸۴۳۴۷۱۴۰
(تماس تلفنی)
۰۹۱۲۱۴۷۳۲۳۴
(واتس آپ)

ارتباط تلفنی و پیامکی
بیشتر بخوانید

ارتباط مستقیم با امور آموزشی و اداري واحدهای تهران
۰۹۳۶۳۳۳۳۱۱۹
(ارسال پیامک/ تماس تلفنی)

ارتباط تلفنی و پیامکی
بیشتر بخوانید

˙ ارتباط مستقیم با امور آموزشی و اداری واحدهای شهرستان
۰۹۳۵۱۲۰۰۳۴۹
(ارسال پیامک/ تماس تلفنی)

قبل
بعدی
قبل
بعدی

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.