ویــژه (زبان‌آمــوزان جدید و تـــرم اولی‌هـا) در دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | به مدت محدود

We Are The Second Largest English Language School In Iran

صدای مشتری

در موسسه زبان سفیر از انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان استقبال می‌گردد.

لذا جهت تشویق دانشجویان براي‌ اظهار انتقادات و پیشنهادات راه‌های متعددی طراحی شده است که در دسترس‌ همه‌ باشد و براحتي‌ بتوانند انتقادات/ پیشنهادات خود را مطرح‌ نمايند و سازمان‌ بتواند به‌ تمام‌ آنها پاسخ‌ درست‌ و مناسب‌ ارائه‌ نمايد .

 کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما
صدای مشتری در دفتر مرکزی

۰۹۳۵۸۵۰۳۰۰۸
(ارسال پیامک/تماس تلفنی/تلگرام)

صدای مشتری در دفتر مرکزی

۰۲۱۸۴۳۴۷۶۸۱ / ۰۲۱۸۴۳۴۷۳۱۱
( تماس تلفنی )

تماس با واحدها
ادامه مطلب
مدير، کارشناسان و کارمندان اداری واحد محل تحصیل
ارتباط تلفنی و پیامکی
ادامه مطلب

ارتباط مستقیم با مدير عامل
۰۲۱۸۴۳۴۷۱۴۰
(تماس تلفنی)
۰۹۱۲۱۴۷۳۲۳۴
(واتس آپ)

ارتباط تلفنی و پیامکی
ادامه مطلب

˙ ارتباط مستقیم با امور آموزشی و اداری واحدهای شهرستان
۰۹۳۵۱۲۰۰۳۴۹
(ارسال پیامک/ تماس تلفنی)

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.