اداره امور نهادهای دولتی

پوران ریحانی فام
مدیر اداره امور نهادهای دولتی

پوران ریحانی‌فام

GA_GMgr@gosafir.com

اداره لجستیک

حسین مددی
مدیر اداره لجستیک

حسین مددی

Mr.Jafari
سرپرست فنی-عمرانی

سعید جعفری

Logistics_GMgr@gosafir.com

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور
مدیر اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور

ICT_Mgr@gosafir.com
اسدی
سرپرست اداره رایانه

محمد سعید اسدی بزرگی

اشکان قدیری
سرپرست بخش سیستم‌های مداربسته

اشکان قدیری

سرپرست اداره پشتیبانی ناتوس

سارا عبدالهی

natoos@gosafir.com
پشتیبانی 24 ساعته
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.