اداره کل نهادهای دولتی

پوران ریحانی فام
مدیر اداره کل نهادهای دولتی

پوران ریحانی‌فام

GA_GMgr@gosafir.com

اداره لجستیک

حسین مددی
مدیر اداره کل لجستیک

حسین مددی

Mr.Jafari
سرپرست فنی-عمرانی

سعید جعفری

Logistics_GMgr@gosafir.com

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور
مدیر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور

ICT_Mgr@gosafir.com
سرپرست اداره رایانه

محمد سعید اسدی بزرگی

اشکان قدیری
سرپرست بخش سیستم‌های مداربسته

اشکان قدیری

سیما عبدالهی
مدیر اداره پشتیبانی ناتوس

سیما عبداللهی

natoos@gosafir.com
پشتیبانی 24 ساعته