ادارات پشتیبانی

اداره امور نهادهای دولتی

پوران ریحانی فام
مدیر اداره امور نهادهای دولتی

پوران ریحانی‌فام

GA_GMgr@gosafir.com

اداره لجستیک

حسین مددی
مدیر اداره لجستیک

حسین مددی

Mr.Jafari
سرپرست فنی-عمرانی

سعید جعفری

Logistics_GMgr@gosafir.com

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور
مدیر اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور

ICT_Mgr@gosafir.com
اسدی
سرپرست اداره رایانه

محمد سعید اسدی بزرگی

اشکان قدیری
سرپرست بخش سیستم‌های مداربسته

اشکان قدیری

mrs moamar
سرپرست اداره پشتیبانی ناتوس

سارا معمر ساری قیه

پشتیبانی 24 ساعته
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.