ادارات پشتیبانی

اداره امور نهادهای دولتی

مدیر اداره امور نهادهای دولتی

پوران ریحانی‌فام

GA_GMgr@gosafir.com

اداره لجستیک

حسین مددی
مدیر اداره لجستیک

حسین مددی

Mr.Jafari
مدیر فنی

سعید جعفری

Logistics_GMgr@gosafir.com

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور
مدیر اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویا راور

ICT_Mgr@gosafir.com
اشکان قدیری
مدیر بخش سیستم‌های مداربسته

اشکان قدیری

mrs moamar
سرپرست اداره پشتیبانی ناتوس

سارا معمر ساری قیه

natoos@gosafir.com
پشتیبانی 24 ساعته
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.