حوزه مدیریت عامل

سعید چمنی
مدير عامل

دکتر سعید صیادچمنی

مدير داخلی

ساناز خیابانی

امروزه آموزش زبان انگلیسی و رایانه دو اصل اجتناب ناپذیر در پیشرفت جوامع دانش بنیان کنونی است.

چه کسی می‌تواند نقش ارتباطات و آموزش زبان را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده بگیرد؟

به‌راستی سهم ما در این پیشرفت چیست؟ بدیهی است آموزش زبان‌های تجاری دنیا نقش اساسی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه ایفا نماید.

موسسه زبان سفیر گفتمان در این راستا به رسالت خود که همانا توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی به‌خصوص مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه می‌باشد با رویکردی نوین و مشتری مدار و همت عالی اساتید ممتاز و برتر داخلی عمل نموده است و تمام تلاش خود را به‌کار بسته است تا سطح دسترسی به صنعت آموزش زبان را برای کلیه هموطنان عزیز ایرانی در گستره میهن اسلامی امکان پذیر سازد.

ما همواره برآنیم تا خدمات یکپارچه آموزش مکالمه زبان انگلیسی را با سرعت و کیفیت مطلوب از سرخس تا خرمشهر و از آرارات تا خلیج گواتر در اختیار هر ایرانی قرار دهیم.

آقای برهانی
مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه سفیر

بهزاد برهانی

عادل طالبی
مشاور بازاريابی ديجیتال موسسه سفیر

عادل طالبی

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.