حوزه مدیر عامل

سعید چمنی
مدير عامل

دکتر سعید صیادچمنی

امروزه آموزش زبان انگلیسی و رایانه دو اصل اجتناب ناپذیر در پیشرفت جوامع دانش بنیان کنونی است.

چه کسی می تواند نقش ارتباطات و آموزش زبان را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده بگیرد؟

براستی سهم ما در این پیشرفت چیست؟ بدیهی است آموزش زبان های تجاری دنیا نقش اساسی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه ایفا نماید.

موسسه زبان سفیر گفتمان در این راستا به رسالت خود که همانا توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی بخصوص مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه می باشد با رویکردی نوین و مشتری مدار و همت عالی اساتید ممتاز و برتر داخلی عمل نموده است و تمام تلاش خود را به کار بسته است تا سطح دسترسی به صنعت آموزش زبان را برای کلیه هموطنان عزیز ایرانی در گستره میهن اسلامی امکان پذیر سازد.

ما همواره برآنیم تا خدمات یکپارچه آموزش مکالمه زبان انگلیسی را با سرعت و کیفیت مطلوب از سرخس تا خرمشهر و از آرارات تا خلیج گواتر در اختیار هر ایرانی قرار دهیم.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                                              موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

شورای سیاستگذاری آموزشی

شورای سیاستگذاری آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان مهمترین و بالا ترین مرجع تصمیم گیری های کلان و استراتژیک آموزشی است و مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می نماید.

اعضاء ثابت این شورا از مدیران ارشد موسسه زبان سفیر گفتمان هستند که به لحاظ تخصص، ارتباط و همخوانی فعالیت های دپارتمانی با مقوله آموزش انتخاب گردیده اند و به صورت کاملاً منظم، در یک نشست هفتگی در پیوند با مسائل کلان آموزشی به بحث و تبادل نظر و تصمیم سازی می پردازند.

ویژگی برجسته شورای عالی سیاستگذاری آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان این است که تمامی اعضاء آن مدرسین حرفه ای زبان های خارجی و مربیان تربیت مدرس زبان در سطح بین المللی هستند.

اعضاء شورا به لحاظ پست سازمانی عبارتند از:

 • مدیر عامل
 • رئیس دفتر طرح وبرنامه
 • مدیر کل تحقیق و توسعه آموزشی
 • مدیر کل منابع انسانی
 • مدیر کنترل کیفی آموزشی
 • مدیر اجرایی واحد های آموزشی
 • مدیر جذب و تربیت استاد
 • مدیر آزمون سازی
 • مدیر آموزش اداره کل اقماری
 • مدیر بازاریابی

اهم فعالیت های شورا ی سیاستگذاری آموزشی:

 • تعیین و تبیین اهداف کوتاه و بلند مدت آموزشی
 • برنامه ریزی، زمان بندی و تدوین مستندات راهبردی آموزشی
 • سیاستگذاری  جهت تحقق اهداف آموزشی
 • سیاستگذاری  در خصوص انجام پروژه های آموزشی
 • سیاستگذاری  در خصوص برگزاری آموزش های ضمن خدمت
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های آموزشی مورد استفاده در دوره های عمومی و خاص
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های بهبود کیفیت آموزشی و رضایتمندی دانشجویان
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های ارتقاء سطح علمی و حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزشی و اساتید و افزایش رضایتمندی شغلی ایشان
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های موثر تشویقی و انگیزشی برای اساتید و دانشجویان
 • تصمیم گیری در خصوص اصلاح یا جایگزینی سیلابس آموزشی و مواد آموزشی و کمک آموزشی
 • تصمیم گیری در خصوص اصلاح ، جایگزینی، حذف یا تغییر فرآیندهای جاری آموزشی و آغاز دوره ها و فرآیندهای جدید آموزشی
 • تصمیم گیری در خصوص عزل یا نصب مدیران و کارشناسان آموزشی