وقتِ ثبت‌نـامه؛ از کلاس‌هــــای سفیــــر جا نمونــــید با کلاس‌هـــای سفیــــر تا موفقیت راهی نیست شما هم با کلاس‌هــای سفیـــــر زبان رو می‌تونید بهتـــر یاد بگیرید

ثبت نام در کلاس های زبان سفیر
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

We Are The Second Largest English Language School In Iran

ادارات اداری و مالی

اداره منابع انسانی

میلاد ملک لو
مدیر اداره منابع انسانی

میلاد ملک لو

HR_GMgr@gosafir.com
گلاره نصیری
سرپرست آموزش منابع انسانی

گلاره نصیری

HRT_Mgr@gosafir.com
سالمی
مدیر کارگزینی و کنترل کارکرد پرسنل

گزیزه سالمی

بهشت نژاد
مدیر برنامه‌ریزی آمار و اطلاعات منابع انسانی و کارشناس عملکرد آموزشی

کتایون بهشت نژاد

Mr Momeni
سرپرست حقوق و دستمزد و بیمه

یحیی مومنی

اداره مـــالی

ایرج خالقی
مدیر اداره مالی

ایرج خالقی

مرادی
مدیر حسابداری

بهزاد مرادی

Corp_Fin_Mgr@gosafir.com

اداره امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی
مدیر امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی

CDAffair_Mgr@gosafir.com

مسئولیت ها و وظایف کارشناسان اداره امور اعتبارات اسنادی

1. امور اداری و پشتیبانی :

2. امور خرید و تدارکات سازمان :

3. امور انبار مرکزی سازمان :

4. امور صندوق و تنخواه های داخلی سازمان :

5. امور اموال و دارایی های سازمان :

6. امور ترابری سازمان :

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.