ادارات اداری و مالی

اداره منابع انسانی

میلاد ملک لو
مدیر اداره منابع انسانی

میلاد ملک لو

HR_GMgr@gosafir.com
گلاره نصیری
سرپرست آموزش منابع انسانی

گلاره نصیری

HRT_Mgr@gosafir.com
سالمی
مدیر کارگزینی و کنترل کارکرد پرسنل

گزیزه سالمی

بهشت نژاد
مدیر برنامه‌ریزی آمار و اطلاعات منابع انسانی و کارشناس عملکرد آموزشی

کتایون بهشت نژاد

Mr Momeni
سرپرست حقوق و دستمزد و بیمه

یحیی مومنی

اداره مـــالی

ایرج خالقی
مدیر اداره مالی

ایرج خالقی

مرادی
رییس حسابداری

بهزاد مرادی

Corp_Fin_Mgr@gosafir.com

اداره امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی
مدیر امور اعتبارات اسنادی

محمد فائقی

CDAffair_Mgr@gosafir.com
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.