موسسه زبان – دوره آموزشی بزرگسالان

مدیران آموزشی سفیر برآنند که همواره کتب آموزشی به روز و استاندارد را برای تدریس در کلاس ها انتخاب کنند. از مهرماه 1394 در واحدهای تهران برای دوره های Elementary تا Upper Intermediate  بزرگسال سری کتاب های TouchStone مورد استفاده قرار می گیرند.

در سطح Hybrid Advanced سری کتاب های ViewPoint می باشد و در سطح Hybrid CPE کتاب Proficiency  Masterclass می باشد. همچنین جهت تقویت دانش لغوی دانشجویان کتاب جانبی   Oxford Word Skills  مورد استفاده است.

USA map

معرفی:

دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و شامل بر دو بخش “عادی” و “تخصصی و پیشرفته” می باشد.

دوره عادی (Ordinary): این دوره مشتمل بر چهار مقطع “مبتدی- Elementary”،  “پیش میانی- Pre-Intermediate”، “میانی- Intermediate”، و  “فوق میانی- Upper-Intermediate” می باشد.

دوره تخصصی و پیشرفته شامل سه مقطع “پیشرفته 1- Primary Advanced “،  “پیشرفته 2- Secondary Advanced “، و “عالی- CPE” می باشد.

اهداف:

آموزش سیستماتیک 4 مهارت زبانی

تمرکز ویژه و مضاعف بر توانایی های ارتباطی (Communication) در قالب مهارت صحبت کردن (Speaking)

آشنایی با کاربردهای اجتماعی و روزمره (Functions/ Speech Acts)

آموزش کاربردی زبان در قالب موقعیت های واقعی  (Real Life Situations)در بسترهای قابل درک (Contextualized Learning)

استفاده از مکالمات متداول روزمره به منظور الگو سازی و بالا بردن اعتماد به نفس زبان آموزان در برخورد با موقعیت های مشابه

مقاطع:

مقطع مبتدی: (Elementary)

کتاب: Touchstone 1- New Edition

کتاب  جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Basic

4 ترم

64 جلسه آموزشی

تعریف مقطع: (Touchstone Elementary101-104)

آشنایی با مفاهیم ابتدایی و ساده زبان انگلیسی

توانایی برقراری ارتباط و تعامل در سطح نیازهای معمول و روزمره

توانایی درک و انتقال مفاهیم ذاتی (غیر انتزاعی) از طریق چهار مهارت شنیدار، گفتار، خواندن و نوشتار

مقطع پیش میانی: ( Pre-Intermediate)

کتاب: Touchstone 2- New Edition

کتاب  جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Basic

4 ترم

64 جلسه آموزشی

تعریف مقطع: (Touchstone Pre-Intermediate 201-204)

در این مقطع دانشجویان به تدریج توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.

مقطع میانی: (Intermediate)

کتاب: Touchstone 3- New Edition

کتاب  جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Intermediate

4 ترم

64 جلسه آموزشی

تعریف مقطع: (Touchstone Intermediate 301-304)

در این مقطع زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختار های دستوری، در کنار روان ترشدن، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته به صورت معنی دار ارتباط برقرار نمایند. در ضمن زبان آموزان در این سطح قادرند تا در صورت بروز اشتباه، و اگر به طریقی به اشتباهشان اشاره گردد، سعی کنند تا اشتباه خود را تصحیح نمایند.

مقطع فوق میانی: (Upper-Intermediate)

کتاب: Touchstone 4- New Edition

کتاب  جانبی:  Oxford Word Skills (OWS)- Intermediate

4 ترم

64 جلسه آموزشی

تعریف مقطع: (Touchstone Upper-Intermediate 401-404)

در انتهای این مقطع زبان آموزان قادر خواهند بود تا مفاهیم پیچیده تر و انتزاعی تر را در زبان دوم، هم درک کرده و هم بیان نمایند، از ساختار های ترکیبی بیشتری استفاده نمایند، و بدون تذکر و کمک دیگران اشتباهات خود را متوجه شوند و تصحیح نمایند.

پیشرفته 1: (Primary Advanced)

کتاب: Viewpoint 1

کتاب  جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Intermediate Idioms and Phrasal Verbs

6 ترم

96 جلسه

تعریف مقطع: (Viewpoint 1 & 2- Advanced 501-506 & 601-606)

در این مقطع و مقطع بعد، زبان آموزان به پالایش و تقویت توانایی های زبانی خود می پردازند، چهار مهارت زبانی را به راحتی و در سطح پیشرفته استفاده نمایند. در ضمن اندوخته ای غنی از واژگان، ساختار ها و کاربرد های زبانی در اختیار دارند. به علاوه با سرعت عمل و انعطاف پذیری بالاتر و بدون نیاز به تامل کردن صحبت می نمایند.

پیشرفته 2 :(Secondary Advanced)

کتاب: Viewpoint 2

کتاب  جانبی:  Oxford Word Skills (OWS)- Advanced

6 ترم

96 جلسه

تعریف مقطع: به مقطع قبل رجوع شود.

عالی: (CPE)

کتاب: CPE- Masterclass, New Edition

کتاب  جانبی: Oxford Word Skills (OWS)- Advanced Idioms and Phrasal Verbs

6 ترم

96 جلسه

تعریف مقطع: (Proficiency P1- P6)

این مقطع بالاترین سطحی است که در محیط کلاسی به زبان آموز ارائه می گردد. زبان آموزان می توانند به راحتی تمام، با آگاهی و تسلط کامل از زبان و لایه های پیچیده و نا محسوس آن استفاده نماید، بر جنبه های کمتر متداول زبان مسلط هستند. این بالاترین سطح توانش زبانی در زبان دوم است و حتی از برخی لحاظ، افراد معمولی انگلیسی زبان قادر به هماوردی با زبان آموزان این مقطع نمی باشند.

کلاس های ترمیک :

3 روز در هفته (زوج یا فرد) یک جلسه در هر روز 16 جلسه 90 دقیقه ای مدت برگزاری دوره 6 هفته. در کلاس های ترمیک جلسه ی هشتم مختص آزمون میان ترم و جلسه شانزدهم مختص آزمون پایان ترم می باشد.

کلاس های فشرده :

سه روز در هفته فشرده

سه روز در هفته فشرده

۳ روز در هفته (زوج یا فرد) ۲ جلسه در هر روز ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره ۳ هفته. برگزاری آزمون در کلاس های فشرده همانند کلاس های ترمیک می باشد.

کلاس های فوق فشرده (SIC) :

5 روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه) 3 جلسه در هر روز 64 جلسه ی 90 دقیقه ای مدت برگزاری دوره یک ماه. ساعت برگزاری صبح 13-8 بعدازظهر 18:15-13:15

ُSIC

ُSIC

کلاس های یک روز در هفته :

کلاس های پنجشنبه :

۱ روز در هفته ۳ جلسه در هر روز 15 جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره 5 هفته ساعات برگزاری ۱۳-۸ و ۱۸:۱۵-۱۳:۱۵

کلاس های جمعه :

۱ روز در هفته ۳ جلسه در هر روز 15 جلسه ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره 5 هفته ساعات برگزاری ۱۳-۸ و ۱۸:۱۵-۱۳:۱۵

یک روز در هفته

کلاس های دو روز در هفته :

ترمیک : ۲ روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) ۲ جلسه در هر روز ۱۶ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره ۳ هفته. ساعات برگزاری ۱۱:۱۵-۸، ۱۴:۴۵-۱۱:۳۰، ۱۸:۱۵-۱۵، ۲۰-۱۶:۴۵ و ۲۱:۴۵-۱۸:۳۰

فشرده : ۲ روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) ۳ جلسه در هر روز 15 جلسه ی ۹۰ دقیقه ای مدت برگزاری دوره ۳ هفته. ساعات برگزاری ۱۳-۸ و ۱۸:۱۵-۱۳:۱۵

دو روز در هفته ترمیک

دو روز در هفته ترمیک


دو روز در هفته فشرده

دو روز در هفته فشرده

 

کلاس های بحث آزاد (Free Discussion) :

از مقطع Elementary تا Advanced در زمانبندی های ترمیک، فشرده، جمعه، پنجشنبه و  دو روز در هفته ترمیک و فشرده