زبان آموز گرامی

به سامانه تعیین سطح آنلاین آکادمی زبان سفیر گفتمان خوش آمدید .

لطفا جهت ورود به سامانه کد ملی خودرا وارد نمایید:

سن
صرفا جهت خودآرمایی

زبان آموز گرامی

  • این تعیین سطح تنها در واحدهای عمومی شهر تهران (غیر از IELTS و فرانسه) معتبر و قابل ارائه جهت ثبت نام می باشد . این تعیین سطح برای علاقه مندان در سایر شهرها صرفا جهت خودآزمایی بوده و قابل استناد جهت ثبت نام نمی باشد.
  • زبان آموزان آکادمی زبان سفیر در صورتی که از طریق تعیین سطح آنلاین اقدام نمایند تا ۳ ماه امکان هیچگونه تعیین سطح حضوری یا آنلاین جهت ارائه را نخواهند داشت.
  • در صورت انتخاب گزینه خود آزمایی نتیجه تعیین سطح شما در ناتوس (نرم افزار ثبت نام آنلاین سفیر) ثبت نشده و امکان ثبت نام برای شما وجود نخواهد داشت ، بنابراین شما میتوانید صرفا جهت سنجش سطح زبان انگلیسی خود از آزمون تعیین سطح آنلاین سفیر استفاده نمایید.
  • دقت داشته باشید که آزمون تعیین سطح آنلاین دارای سوالات Listening هم میباشد. لذا آزمون را در شرایط مناسب آغاز نمایید.
  • شماره پشتیبانی سامانه تعیین سطح آنلاین سفیر 02184347222 میباشد.