افتخارات آموزشگاه زبان سفیر گفتمان

برگزیده کنفرانس ملی برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اردیبهشت ماه 1394)

برگزیده همایش مدیران شایسته ملی از طرف انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (1394 و 1395)

برگزیده به‌عنوان غرفه برتر طراحی و چیدمان و غرفه برتر آموزش، اخلاق، مکانیزم و مشتری مداری در اولین نمایشگاه بین‌المللی آموزش و خدمات آموزشی (2013)
تندیس موسسه برگزیده در سومین جشنواره ملی آموزش زبان (LEDEX 2008) در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ایران (آبان ماه 1387)
تندیس موسسه برگزیده در دومین جشنواره ملی آموزش زبان (LEDEX 2007) در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ایران (آبان ماه 1386)
تندیس موسسه برگزیده در اولین جشنواره ملی آموزش زبان (LEDEX 2006) در مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران، ایران (آبان ماه 1385)
تندیس برگزیده اولین نمایشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تجهیزات آموزشی (PETEX 2006) واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، ایران (مهر ماه 1385)

افتخارت موسسه زبان سفیر