سفیر و ارتقا فرهنگ محیط زیست

زمین زادگاه و مامن اول و آخر تمامی موجودات هستی، زمینی که خالصانه و خاضعانه تمام داشته‌ی خود را وقف حمایتی بی‌دریغ می‌کند و ما که به‌عنوان اشرف مخلوقات دینی سنگین بر گردن داریم.

اینک در برهه‌ای که بیش از پیش محیط زیست نیازمند یاری ماست تصمیم گرفتیم تا دست یاری دراز کنیم نه به سوی این بخشنده‌ی بزرگوار بلکه به سمت فرزندان خود، به سمت فرزندانی که اگر امروز من و تو ما نشویم شاید هیچ‌وقت نتوانند تصوری از سرسبزی و زندگی در ذهن خود بپرورانند، فرزندانی که اگر امروز من و تو دست یکدیگر را به گرمی نفشاریم شاید هیچ‌وقت نتوانند لذت استشمام بوی خاک و نم باران را در مخیلیِ خود رَج بزنند.

قدم در راهی نهادیم که جز به ادامه‌ی زندگی به مقصد دیگری ختم نشود و جز برای احیای طبیعت و انسانیت هدفی در دل نپروراندیم.

امروز روزیست که باید فردا را ساخت پیش از آنکه فردا ما را تبدیل به دیروزی فراموش شده کند و ما استوارترین گام‌های خود را هزینه‌ی این راه خواهیم کرد تا بار دیگر همگام با شما از طبیعت و جامعه‌ای عاری از ناپاکی‌ها بهره‌مند شویم و با خیالی آسوده آینده را به آیندگان تحویل دهیم.

ما مسئولیم ما مسئول تمامی اشتباهاتی هستیم که در قبال جامعه انجام داده‌ایم اما تنها ابراز این اشتباه کفایت نمی‌کند ما مسئولیم تا در کنار یکدیگر با اصلاح رفتار شخصی به جبران گذشته بشتابیم‌.

این من و تو هستیم که باید با عزمی راسخ در جهت رفع مشکلات جامعه و طبیعت حرکت کنیم و خوشحال و مفتخریم که اعلام کنیم «سفیر» مسافر این سفر شده است، با دستی که آماده‌ی گرفتن دست‌های مهربان شماست و همراهی شما را می‌طلبد.

csr