استانداردهای جهانی موسسه زبان سفیر گفتمان

ایزو
دريافت گواهينامه ISO 29990 در سیستم کیفیت مراکز آموزشی
دريافت گواهينامه ISO 9001:2015 در مديريت کيفيت
از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
دريافت گواهينامه ISO 29991 در سیستم مدیریت یادگیری زبان
دريافت گواهينامه 1999:ISO 10015 در مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی
از شرکت TÜV INTERCERT SAAR
دريافت گواهينامه 2014:ISO 10002 در مديريت رسيدگی به شکايات مشتريان
از شرکت TÜV INTERCERT SAAR .
نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد
(OTA (Oxford Teachers' Academy
نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج
Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.