استانداردهای جهانی موسسه زبان سفیر گفتمان

• دریافت گواهینامه ISO 9001-2008 در مدیریت کیفیت از شرکت توف نورد (اسفند ماه 1389).
• دریافت گواهینامه ISO 10002 در استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان از شرکت توف راین لند (اسفند ماه 1390).
• نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد (OTA (Oxford Teachers’ Academy
• نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

 image7  OTA  ISO9001_V
 ISO10002-V  ISO9001-V  iso 9001-2015
 iso10002:2014