استانداردهای جهانی موسسه زبان سفیر گفتمان

نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد
(OTA (Oxford Teachers' Academy
نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج
Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages
گواهينامه ISO 29990
گواهينامه ISO 9001
گواهينامه ISO 29991
گواهينامه ISO 10015
گواهينامه ISO 10002

ISO 29990:2010

استاندارد ایزو 29990 ملاک سنجش مدیریت کیفیت یادگیری است. سازمان‌هایی که حوزه فعالیت آن‌ها آموزش‌های غیررسمی است، مانند موسسات زبان، می‌توانند این استاندارد را دریافت کنند. همچنین واحدهای آموزش شرکت‌ها، کارخانه‌ها و انواع سازمان‌ها هم می‌توانند این استاندارد را اجراء و مستقر نموده و پس از طی مراحل و روند ممیزی، گواهینامه انطباق با این استاندارد را اخذ نمایند.

این استاندارد همخوانی مطلوبی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ دارد و سازمان‌هایی که در حوزه آموزش فعال هستند می‌توانند الزامات این استاندارد بین‌المللی را اجرا کرده و گواهینامه استقرار و پیاده‌سازی آن را دریافت نمایند.

در استاندارد ایزو 29990 منظور از “تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” ، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد. از جمله ” تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” می‌توان به آموزش‌های شغلی، آموزش‌های مادام العمر و آموزش‌های درون‌سازمانی (در محل سازمان یا برون‌سپاری شده) اشاره کرد.

تمرکز اصلی این استاندارد بر یادگیری (Learning) است

به‌جای آموزش

(Training)

هدف این استاندارد چیست ؟

هدف این استاندارد، ارائه یک مدل عمومی برای کیفیت کارکرد و عملکرد حرفه‌ای ارائه دهندگان خدمات یادگیری و مشتریان آن‌ها در طراحی، توسعه و اجرای تحصیلات و آموزش‌های غیررسمی است.

مزایای به‌کارگیری ISO 29990

 • بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه ‌شده
 • شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری
 • افزایش توان رقابتی خدمات ارائه ‌شده
 • تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی
 • توسعه‌ی یک آموزش فراگیر و اثربخش
 • تمرکز بر نیازهای زبان آموزان
 • نتایج قابل اندازه‌گیری در ارزشیابی خدمات آموزشی
 • پایش مستمر و کنترل فرآیند یادگیری
 • رسمیت بین‌المللی و توسعه فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

ویژگی‌های برجسته ISO 29990 و انطباق با نرم افزار :

 • تمرکز بر صلاحیت ارائه دهندگان خدمات یادگیری (مدرسین و سایر کارکنان سازمان ارائه دهنده خدمت یادگیری) از طریق امتیازدهی به مراکز آموزشی و مدرسین در نرم‌افزار جهت مقایسه و ارزیابی
 • تمرکز بر فراگیران طی فرآیند یادگیری به منظور پایش میزان فراگیری آن‌ها با قابلیت فرآیند ارزشیابی و اثربخشی با پیش آزمون و پس آزمون در سطح یادگیری
 • تمرکز بر خروجی فرآیند‌های یادگیری به منظور پایش کیفیت و اثربخشی آن‌ها با امکان فرآیند ارزشیابی و اثربخشی در سطح رفتار
 • تاکید بر استفاده از کلیه گزینه‌های در دسترس برای ارائه خدمات یادگیری مانند استفاده از کتابخانه مجازی، ارسال پیام‌های آموزشی از طریق خبرنامه‌ها، استفاده از نرم‌افزار یادگیری الکترونیکی، فروم و اپلیکیشن موبایل
 • در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و انتظارات کلیه طرف‌های ذی‌نفع در ارائه خدمات آموزشی از طراحی تا اجرای آن
 • مدیریت مالی مناسب ، شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

ایزو

ISO 9001:2015

امروزه در عرصه بين‌المللی، رعايت استانداردهای كيفی در ارائه خدمات از چنان اهميتی برخوردار است كه سازمان جهانی استاندارد (ISO) را بر آن داشت تا استانداردهای بين‌المللي سيستم مديريت كيفيت موسوم به استانداردهاي ايزو 9001 را تدوين و معرفي نمايد. امروزه رعايت اين استانداردها از آن‌چنان اهميتي برخوردار است كه اكثر كشورهای اروپايی كسب گواهينامه‌های مربوط به آن را شرط اوليه داد‌و‌ستدهای خويش اعلام كرده‌اند و اين در حالی است كه موج به‌كارگيری اين استانداردها بسياری از كشورها را فرا گرفته است. همگام با جهاني شدن و در هم شكسته شدن مرزهاي جغرافيايی در مناسبات اقتصادی و بازرگانی، پايداري و توسعه سازمان‌ها بيش از پيش به عواملي نظير نوآوری در محصول و ارائه خدمات به مشتری و ارباب رجوع وابسته می‌شود و اين امر ضرورت‌هاي جديدی را برای سازمان‌ها ايجاب مي‌كند. از جمله اين ضرورت‌های جديد تاكيد و توجه در فراورد‌‌هايی (كالاها يا خدمات) است كه استانداردهاي مديريت كيفيت با هدف تامين آن شكل گرفته است. استانداردهاي سري ايزو 9001 توجه خود را بر اين اساس استوار نموده است كه ايجاد و حفظ كيفيت، مسئوليت يك بخش خاص نيست بلكه مسئوليت مشترك تمامی بخش‌های يك سازمان به‌ويژه مديريت آن است.

كسب گواهينامه ايزو 9001 توسط يك موسسه آموزشي گوياي موفقيت آن موسسه در ايجاد باور در مشتري نسبت به مسئوليت كيفيت در تمامي سطوح، ساختار سازمانی، استقرار و به‌كارگيری مستمر سياست‌هاي كنترلی، عملياتی و پشتيبانی كيفيت در موسسه جهت حضور در بازارهای جهانی و تامين رضايت مشتريان وارباب رجوع (در بخش خدمات) می‌باشد.

ایزو
ایزو

ISO 29991:2014

از آنجایی که بسیاری از مراکز آموزش زبان‌های خارجی در سراسر دنیا از جمله ایران فعال بوده و آموزش و یادگیری زبان خارجی یک امتیاز ارزشمند برای زبان‌آموز به شمار می‌رود، مراکز آموزشی زبان‌های خارجی می‌بایست خود را با یک استاندارد بین‌المللی انطباق دهند.

به همین منظور آکادمی زبان سفیر گفتمان پس از اخد سه گواهینامه

ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت

ISO 10015:1999 در مدیریت آموزش منابع انسانی

و  ISO 10002:2014 در رسیدگی به شکایات مشتریان

به منظور اعتبار بخشی بیشتر و پیشگیری از هر گونه روش‌های زیان رسان در امر آموزش زبان، پس از انجام ممیزی‌های تخصصی از سوی شرکت BCI Global کانادا، موفق به دریافت استاندارد ISO 29991:2014 که مختص مراکز آموزش زبان‌های خارجی است گردیده.

از نکات مهم در این استاندارد ، توجه ویژه به موارد بسیار مهم ذیل است:

 • محدوده‌ی فعالیت مرکز آموزشی، نوع زبان و سطوح آن
 • مواد آموزشی و کمک آموزشی تعریف شده – راهنما‌های آموزشی- به‌روز‌آوری مواد آموزشی
 • فضای فیزیکی مراکز آموزش زبان خارجی با توجه به تعداد فراگیران هر دوره / نظافت و بهداشت محیط / گرمایش، سرمایش و تهویه مناسب/ عدم وجود سر و صداهای مانع فراگیری
 • نحوه ارزیابی و انتخاب اساتید دوره‌ها قبل از توافق همکاری
 • نحوه ارزیابی و انتخاب اساتید دوره‌ها بعد از برگزاری دوره‌ها (ارزیابی کیفی دوره‌ها)
 • هزینه‌یابی دوره‌ها، سیستم پذیرش فراگیران، سیستم پرداخت اساتید و سیستم دریافت از فراگیران

هدف از استقرار ISO 29991:2014 در آکادمی زبان سفیر گفتمان عبارت است از:

 • بهبود شفافیت و اعتبار بخشی بیشتر به فعالیت‌های آموزشی در کلیه شعب
 • حمایت از زبان‌آموزان و پیشگیری از هرگونه روش‌های زیان رسان در امر آموزش
 • بهبود کیفیت آموزش زبان برای تمام طرف‌های ذی‌نفع اعم از زبان‌آموز، مدرسین، تمامی سازمان‌ها و افرادی که به‌نحوی از آموزش زبان منتفع می‌شوند.

ایزو

2014 :ISO 10002

امروزه استفاده از نظرات، دیدگاه‌ها و خواسته‌های مشتریان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و توسعه سازمان‌ها می‌باشد. بسیاری از سازمان‌ها، موفقیت خود را مدیون تفکر مشتری مدارانه خود دانسته و در جهت توسعه و اجرای این استراتژی گام‌های موثری برمی‌دارند. استقرار، پیاده‌سازی و اخذ گواهینامه استاندارد 2014:ISO 10002 نشان از اهمیت مشتری، خواسته‌های وی و پاسخ‌گو بودن به موارد نارضایتی مشتری در درون سازمان می‌باشد.

برخی از مزایای اخذ گواهینامه استاندارد 2014 :ISO 10002

 • افزایش اعتبار موسسه سفیر به واسطه پاسخ‌گو بودن به کلیه مشتریان
 • کاهش مشتریان ناراضی و ایجاد بستری مناسب برای جذب، حفظ و توسعه مشتریان
 • رفتار و برخورد یکسان با نظرات، خواسته‌ها و نارضایتی مشتریان
 • بهبود کیفیت محصولات و خدمات آموزشی خود مطابق با استانداردهای جهانی
 • تبدیل مشتریان ناراضی به مشتریان راضی و خشنود
 • افزایش رضایت مشتری
 • تشویق کارکنان به بهبود در مهارت‌های رفتاری با مشتریان
 • ایجاد مزیت رقابتی برای موسسه زبان سفیر نسبت به سایر موسسات دیگر
 • دسترسی مشتریان به یک فرایند پاسخ‌گو، بررسی و حل و فصل شکایات
 • ارتقاء توانایی سازمان در شناسایی روند و دلایل شکایات مشتریان و بهبود عملکرد سازمان
 • ارتقاء توانایی سازمان برای حل و فصل شکایات مشتریان به‌صورتی سازگار،‌ نظام‌مند و پاسخ‌گو به‌منظور افزایش سطح رضایت مشتریان
 • کمک به سازمان در ایجاد رویکرد مشتری مدار برای حل و فصل شکایات مشتریان و تشویق پرسنل به بهبود مهارت‌ها در تعامل با مشتری
ایزو
ایزو

ISO 10015:1999

برای اینکه سازمان‌ها در رقابت باقی بمانند همواره باید سرمایه‌گذاری مجدد کرده و توانایی منابع انسانی خود را ارتقا دهند. با این وجود بیشتر مدیران نمی‌توانند مزایای آموزش و بازگشت سرمایه‌گذاری آموزشی را اندازه بگیرند. ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت – اصولی برای آموزش بوده که جواب این سوالات حیاتی را می دهد. ” آیا به آموزش پرداخته است؟”

استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت – اصولی آموزشی، چیزی همانند گوهر کشف نشده‌ای در خانواده استاندارد ایزو 9000 می‌باشد. زیرا اصولی ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها و مدیرانش هنگام بررسی مسائل مربوط به آموزش کمک می‌کند.

مزایای ایزو 10015:1999

شرکت‌هایی که با ایزو 9001 سیستم‌های مدیریت کیفی آشنایی دارند که براساس رویکرد فرایندی می‌باشد، این ایزو را به راحتی درک می‌کنند.

همچنین می‌تواند توسط سازمان‌هایی به‌کار رود که ایزو 9001 :2008 را اجرا نکرده‌اند ولی در عوض با ابزار‌های کیفی دیگری کار کرده‌اند، زیرا این ایزو مخصوص نیازهای آموزشی کیفیت طراحی شده‌اند.

اخذ گواهینامه ISO 10015:1999 باعث می‌شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ مدیریت موثر فرایند آموزشی قرار گیرد و حتی شرایط این گواهینامه باعث می‌شود به صورت عام‌المنفعه تمامی ذی‌نفعان با یکدیگر مشارکت کنند و یک هدف کلی برای همه سازمان‌های در حال فعالیت به‌وجود بیاید.این گواهینامه به‌صورت یک سری اصول ملی و بین‌المللی می‌باشد و با دیگر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی قابلیت انطباق دارد که از آن جمله می‌توان به رابطه این استاندارد با ایزو 9001 اشاره کرد.

ایزو
ایزو
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.