ارتباط با سفیر

آدرس:

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 14

84346 (021)

کدپستی

1913943653

تلفکس

84346

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.