Viewpoint

Viewpoint یک مجموعه دو سطحی است که زبان آموزان را با زبان انگلیسی آمریکایی آشنا می کند و به آنها کمک می کند تا زبان آموز سطح پیشرفته شوند. با تمام کردن کتاب دوم Viewpoint زبان آموزان به سطح پیشرفته می رسند. این کتاب بسیار جذاب است زیرا زبان آموز می تواند با استفاده از ایده های جالب آن  زمان صحبت کردن خود در کلاس را افزایش دهد.

با توجه به روش شناسی، باید گفت که Viewpoint یک دوره مبتنی بر corpus است یعنی یک دوره مبتنی بر تحقیق در مورد انگلیسی آمریکای شمالی، به همین دلیل است که می توانید اطمینان حاصل کنید که زبان مورد استفاده در این کتاب، هر روز توسط مردم بومی و همچنین بسیاری از انگلیسی زبانان  دیگر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

Viewpoint مبتنی بر تعامل است. یکی از اهداف مهم یادگیری زبان انگلیسی این است که به زبان آموزان فرصتی بدهد تا هر چه بیشتر با یکدیگر صحبت کنند. دیدگاه به شدت بر تعامل میان زبان آموزان تاکید می کند، و آنها را قادر می سازد تا درست پس از یادگیری، زبان را تمرین کنند و به آن تسلط پیدا کنند.  علاوه بر این، در هر بخش یک درس وجود دارد که تمرکز آن بر استراتژی های مکالمه است. این به زبان آموزان  یاد می دهد که  برای برقراری ارتباط موثر در موقعیت های روزمره به چه چیزی نیاز دارند.

تاکید Viewpoint بر شخصی سازی است. مهمتر از همه، زبان آموز باید بتواند هنگام یادگیری زبان آن را شخصی سازی کند. در واقع Viewpoint ، زبان آموزان را تشویق می کند تا در مورد زندگی و تجربیات خود صحبت کنند تا درس ها برای آن ها لذت بخش تر شود.

Viewpoint یک رویکرد استقرایی برای یادگیری اتخاذ می کند.  آنچه در این کتاب اتفاق می افتد این است که زبان آموزان تشویق می شوند که گرامر و کاربرد زبان انگلیسی را  مورد متوجه قرار دهند  که این موضوع بیشتر باعث یادگیری مستقل می شود. علاوه بر این، زبان آموزان با تکمیل وظایف مختلف، در فرآیند یادگیری در طول درس فعالانه فعالیت می کنند.

Viewpoint زبان یاد گرفته شده قبلی را مرور می کند. در بخش های مختلف این کتاب، زبان هدف، از جمله دستور زبان و واژگان، به صورت منظم بررسی و مرور می شود. علاوه بر این، استراتژیهای مکالمه  که در بخش پیشین آموزش داده شده به طور سیستماتیک در بخش های بعدی مرور می شود.

آنچه که Viewpoint را از سایر کتاب های مشابه متمایز می کند، انعطاف پذیری آن است. آن را می توان در کلاس های مختلف اعم از کوچک و بزرگ استفاده کرد. بسته به نیاز دانشجویان، می توان آن را در جفت ها، گروه های کوچک، گروه های بزرگ یا حتی یک کلاس کامل انجام داد.

در کل، Viewpoint برای کسانی مناسب است که می خواهند زبان انگلیسی را کاملا یاد بگیرند. مطالعه این کتاب هنگام انجام فعالیت های رایگان آنلاین در سایت (ناتوس) از جمله فعالیت های ویدئویی، فیلم آنلاین و غیره، موفقیت شما را در یادگیری انگلیسی تضمین می کند.