اخبار

رویدادهای سفیری

سفرنامه باغ موزه نگارستان

تهرانگردی به زبان انگلیسی 1.محل مورد بازدید: باغ موزه نگارستان 2.روز و تاریخ: پنجشنبه 1401/05/13 3.محل حرکت: دفتر مرکزی شماره 2 (شریعتی، خیابان یزدانیان نبش

ادامه مطلب »
رویدادهای سفیری

سفرنامه کاخ گلستان

تهرانگردی به زبان انگلیسی 1.محل مورد بازدید: کاخ گلستان 2.روز و تاریخ: پنجشنبه 1401/04/30 3.محل حرکت: دفتر مرکزی شماره 2 (شریعتی، خیابان یزدانیان نبش کوچه

ادامه مطلب »
cinema museum
رویدادهای سفیری

سفرنامه موزه سینما

در یک روز زمستانی برفی و خنک مهمان موزه سینما با تور sodet سفیر گفتمان بودم.این چندمین توری بود که من افتخار اینو داشتم که

ادامه مطلب »
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.