سفیر رشت

خیابان معلم، بالاتر از فروشگاه شیرین عسل، جنب نمایشگاه اتومبیل آرش
شماره تماس :  33220653 – 013