آموزشگاه زبان سفیرگفتمان شاهرود

شاهرود، خیابان ۲۲بهمن
علی فرزادیان
علی فرزادیان
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه شاهرود