آموزشگاه زبان سفیرگفتمان کرج 

کرج – خیابان شهیدبهشتی 

هانیه کاشی
هانیه کاشی
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه کرج