بازاریابی شرکت ها

معرفی:

دپارتمان بازاریابی شرکت ها در واقع واحد برون سازمانی موسسه سفیر گفتمان می باشد، که با بیش از یک دهه سابقه درخشان در زمینۀ ارائه آموزش زبان های عمومی و تخصصی به نهادها، سازمان ها، شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین مدارس و دانشگاه ها و با برخورداری از مدرسین حرفه ای همواره دوره های آموزشی مورد نظر متقاضیان را در زمان بندی و محل مورد نظر آنان برگزار نموده است.

وظایف:

  • ارتباط با سازمان ها، ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
  • بررسی نیاز های آموزشی ایشان
  • ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص دوره های مورد نیاز
  • طراحی دوره های مورد نظر، بنا بر سفارش و یا نیاز سازمان یا ارگان مربوطه
  • انتخاب مدرسان مجرب و آموزش ایشان نسبت به دوره و نیاز ویژه هر سازمان یا ارگان
  • برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در محل و ساعات مورد تظر سازمان یا ارگان
  • بازرسی و نظارت بر کیفیت کلاس های برون سازمانی توسط بازرسین اداره بازاریابی اقماری

شماره تماس: 84347330 – 84347331

ایمیل:Corp_marketing_mgrgosafir.com

safir goftman
safir goftman
safir goftman
safir goftman
safir goftman