جهت تماس با واحد بازاریابی شرکت ها می توانید از طریق شماره‌: 02184347331  و 02184347332 و یا تکمیل فرم تقاضای برگزاری دوره های عمومی و تخصصی اقدام نمائید.

همکاری سازمان ها با باشگاه مشتریان

"*" indicates required fields