واحدهای آیلتس موسسه زبان سفیر گفتمان

1
سفیر IELTS 1 : شریعتی- بعد از دو راهی قلهک- نرسیده به یخچال- پلاک 1461
شماره تماس: 22631698

2
سفیر IELTS 2 : اشرفی اصفهانی-بالاتر از میدان پونک –نبش کوچه 17-پلاک 21
شماره تماس : 44628370

3
سفیر IELTS 3 : جردن، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش کوچه سپر، پلاک 21
شماره تماس : 88874225

آزمون آزمایشی آیلتس
دوره آیلتس